Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ballottement nedir?

ballottement : n. 1. Sıvı içindeki bir cismin, aniden ileriye doğru itilişini takiben tekrar eski yerine dönüşü (sıvı ortamda bulunan tümör v.s. oluşumun varlığını ve büyüklüğünü tesbitte kullanılan bir muayene metodu); 2. Amnion sıvısı içinde fetüsün mevcudiyetini, dolayısıyla gebeliğin kat'i belirtisini göstermek üzere uygulanan bir metot (Bk. external ve internal ballottement).

Abdominal ballottement : Bk. eşternal ballottement;


Direct ballottement : Bk. internal Ballotetement;


External ballottement : Gebe karnının iki yanına konan ellerden birisi uterus duvarı üzeirnden fetüsü ani olarak karşı yöne ittiği zaman fetüs'ün diğer ele çarpması;


İndirect ballottement : Bk. external ballottement;


Internal ballottement : Gebe kadında, yumuşayan serviks aracılığıyla fetüs kısımlarının parmak ucuyla yukarı itilişini takiben, bu kısımların tekrar aşağıya inerek muayene eden parmağa çarpması;


Vaginal ballottement : Bk. internal ballottement.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


contact : n. Bir hasta ile temas halinde olduğundan başkalarına hastalık nakledebilen kimse, portör.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


craniotabes : n. Rahitiste kafa kemiğindeg örülen yumuşama.


cytoplast : n. See. cytoplasm.


enchondroma : n. Kıkırdak dokusunda olan tümör.


endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


gasometer : n. biochem. a) Gazometre, gaz ölçüsü b) Gaz deposu.


glaze : n. Perdah (dişçilikte).


hypocinesia : n. see: Hypokinesia.


left-handedness : n. Solaklık.


longissimus : n. en uzun.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


neurotrosis : n. Sinirin dezelenmesi, sinir incinmesi, nörotroz.


otodynia : n. See: Otalgia.


pedicel : n. Sap.


pericapsular : a. Kapsül çevresinde, kapsülü çevreleyen.


polarimeter : n. Şeker solüsyonlarının ışğı saptırma derecelerini ölçmeye yarayan alet, polarimetre.