Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ballottement nedir?

ballottement : n. 1. Sıvı içindeki bir cismin, aniden ileriye doğru itilişini takiben tekrar eski yerine dönüşü (sıvı ortamda bulunan tümör v.s. oluşumun varlığını ve büyüklüğünü tesbitte kullanılan bir muayene metodu); 2. Amnion sıvısı içinde fetüsün mevcudiyetini, dolayısıyla gebeliğin kat'i belirtisini göstermek üzere uygulanan bir metot (Bk. external ve internal ballottement).

Abdominal ballottement : Bk. eşternal ballottement;


Direct ballottement : Bk. internal Ballotetement;


External ballottement : Gebe karnının iki yanına konan ellerden birisi uterus duvarı üzeirnden fetüsü ani olarak karşı yöne ittiği zaman fetüs'ün diğer ele çarpması;


İndirect ballottement : Bk. external ballottement;


Internal ballottement : Gebe kadında, yumuşayan serviks aracılığıyla fetüs kısımlarının parmak ucuyla yukarı itilişini takiben, bu kısımların tekrar aşağıya inerek muayene eden parmağa çarpması;


Vaginal ballottement : Bk. internal ballottement.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brim : n. Boşluk gösteren bir oluşumun giriş kısmını çevreleyen kenar, boşluk ağzı.


curve : n. Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi,


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


fervescence : n. Vücut hararetinin artması, ateşin çoğalması.


flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.


frontotemporal : a.Frontal ve temporal kemiklerle ilgili.


glycinuria : n. İdrarda glisin çıkarılması.


subjacent : a. Altında uzanan, alt kısmında yer alan.


heterochronism : n. See: Heterochronia.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


megal : pref. See: mega.


multilocular : a. Çok loküllü.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


omphaloproptosis : n. Göbeğin anormal şekilde dışarıya doğru çıkması.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.


phenyl : n. biochem. Tek değerli radikal (C6H5).


pilology : n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.


pneumonopathy : n. Akciğer hastalığı.


precursor : n. Ön madde.