Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ballottement nedir?

ballottement : n. 1. Sıvı içindeki bir cismin, aniden ileriye doğru itilişini takiben tekrar eski yerine dönüşü (sıvı ortamda bulunan tümör v.s. oluşumun varlığını ve büyüklüğünü tesbitte kullanılan bir muayene metodu); 2. Amnion sıvısı içinde fetüsün mevcudiyetini, dolayısıyla gebeliğin kat'i belirtisini göstermek üzere uygulanan bir metot (Bk. external ve internal ballottement).

Abdominal ballottement : Bk. eşternal ballottement;


Direct ballottement : Bk. internal Ballotetement;


External ballottement : Gebe karnının iki yanına konan ellerden birisi uterus duvarı üzeirnden fetüsü ani olarak karşı yöne ittiği zaman fetüs'ün diğer ele çarpması;


İndirect ballottement : Bk. external ballottement;


Internal ballottement : Gebe kadında, yumuşayan serviks aracılığıyla fetüs kısımlarının parmak ucuyla yukarı itilişini takiben, bu kısımların tekrar aşağıya inerek muayene eden parmağa çarpması;


Vaginal ballottement : Bk. internal ballottement.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackhead : n. 1. Karaciğer ve yüzde ülseratif lezyonlarla belrigin yüzde siyanoz manzarası gösteren protozoa cinsi bir parazitin sebep olduğu ağır hastalık, histomoniasis; 2. Yağ bezi ağızlarında yağ ifrazı ve pislik karışımından ibaret siyahımsı renkte kitlelerin toplanmasıyla belirgin durum, comedo.


blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


colpoplasty : n. Vaginada plastik ameliyat, kolpoplasti.


differentiation : n. 1. Bir hastalık veya patolojik durumu diğer hastalıklardan ayırt etme, ayırıcı teşhis; 2. Bir doku veya oluşumun yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi, farklılaşma.


embryography : n. Embriyon tavsifi.


exothermal : a. Isı veren, hararet yükselişi ile belirgin, ısı oluşmasıyla beraber seyreden.


galeatus : a. Başı amnion zarı ile sarılı doğmuş, duvaklı doğmuş.


galvanocontractility : n. Galvanik akımla uyarılan kasın gösterdiği kasılma yeteneği.


submuscular : a. Yarı kaslı.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


hepatin : n. See: Glycogen.


hyperdynamia : n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.


karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.


nephrotoxin : n. biochem. Böbrek dokusunun parçalanmasından doğan zehirli madde, böbrek dokusunu yok eden toksin, nefrotoksin.


observerscope : n. İki kişinin bir noktayı aynı anda muayene edebilmelerini sağlayan iki kollu bir endoskop.


ophthalmoscopy : n. Göz muayenesi, oftalmoskopi, retinoskopi.


orchiectomy : n. Bir veya her iki testisin ameliyatla çıkarılması, orşiyektomi, orşidektomi.


pedicellation : n. Ayakçık şeklinde küçük çıkıntılar meydana getirme


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.