Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ballistocardiography nedir?

ballistocardiography : n. Her kalp atımı ve kanın büyük damarlara geçişi esnasında bu faaliyete bağlı olarak meydana gelen vücut hareketlerinin çizelge halinde kaydedilmesi, balistokardiyografi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).


cytogenic : a. 1. Hücre veya hücrelerin gelişmesiyle ilgili; 2. Hücre oluşturan.


diagnostician : n. Teşhisçi.


encyesis : n. Normal gebelik.


exopeutiidase : n. biochem. Proteinlerin terminal peptid bağlarından parçalayan enzim.


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


incompatibility : n. İki ilacın birbiriyle uyuşmaması hali, enkompatibilite.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


mesenterectomy : n. Mezenterin ameliyatla çıkarılması.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


moulding : n. Çocuğun başının doğum kanalına uyacak şekil alması.


neokinetic : a. İradi kas kontrolünü düzenleyen sinir hareketi mekanizmaya ait.


paraphobia : n. Hafif korku, parafobi.


pseudomania : n. 1. Yalandan, taklitle meydana getirilen delilik hali, yalancı mani; 2. Yalan söyleme dürtüsü, özellikle akıl hastalarında görülen yalan söyleme eğilimi, 3. Hastanın kendini suçlaması ile belirgin psikoz hali, kişinin gerçekte ilgisiz olmaksızın cinayet v.b. ağır bir suç işlediğini iddia etmei ile belirgin akıl hastalığı.


pulsimeter : n. Nabız kuvvetini ölçen, cihaz, pulsimetre.


rapport : n. Hasta ve hekim arasındaki münasebet.


sage : n. "Salvia oficinalis" adlı bitkinin kurutulmuş yaprakalrı, ada çayı.