Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ballistocardiograph nedir?

ballistocardiograph : n. Balistokardiyografi'de kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blemish : n. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren sınırlı bölge, estetiği bozan bu cins herhangi bir kusur veya anomali.


cavernoma : n. Kanla dolu geniş boşluklardan oluşan damar tümörü.


concomitant : a. n. 1. konkomitant: Biribrine bağlı; 2. bir olaya refaket eden başka olaylar.


dentalgia : n. Diş ağrısı.


dermatodynia : n. Cilt nevraljisi.


forearm : n. See: Antebrachium.


gestagen : n. Progesteron etkisi gösteren herhangi bir madde, özellikle bu etkiyi gösteren sentetik madde.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


hemopericardium : n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


lanugo : n. 1. tüy (ayva tüyü); 2. Küçük kıl, ince kıl.


nasopharynx : n. Farenksin yumuşak damak üstündeki parçası.


necropneumonia : n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.


proctectomy : n. Makat barsağının dışarıya fırlaması, rektğktomi.


prosector : n. Göstermek (öğretmek) için anatomi disseksiyonu.


psychoanalist : n. Psikoanaliz yapan kimse, psikoanalist.


psychosis : n. 1. Psikoz; 2. Haleti ruhiye, ruhi hal, sinir krizi, akıl hastlığı, akıl düzensizliği.


racemic : a. biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.