Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ballistocardiograph nedir?

ballistocardiograph : n. Balistokardiyografi'de kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

citrinin : n. biochem. Penicillum citrinum'dan türemiş bakteryostatik madde.


dissection : n. 1. Bir organizmayı tetkik için parçalra ayırma; 2. Teşrih; 3. Teşrih edilen şey, disseksiyon.


endothermy : n. Deriden yüsek frekanslı elektrik akımı geçirerek derin dokularda yaygın sıcaklık oluşma, diyatermi, endotermi.


equilibration : n. İki şey arasında denge sağlama, dengeleme.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


esculin : n. biochem. At kestanesi kabuğundan çıkarılan glikosit.


glucokinase : n. biochem. Glükozun glükoz fosfata çevrilmesini katalize eden enzim.


histo- : pref. See: Hist-.


kerato-ectasia : n. Kornea çıkığı, korneanın çıkıntı yapması.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


mucinemia : n. Kanda müsin bulunuşu, müsinemi.


mycoderma : n. deri mantarı, mikoderm


myopachynsis : n. kas hipertrofisi.


splenoblast : n. Splenosit yapan hücre.


spondylitis : n. Omur veya omurga iltihabı, spondilit.


sporicidal : n. Sporları öldüren.


squint : n. Şaşılık, strabizm, strabismus.


symphysion : n. Altçene kemiğinin alveol çıkıntısının dış kenarının orta noktası.