Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ballistocardiograph nedir?

ballistocardiograph : n. Balistokardiyografi'de kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


bromoderma : n. Brom bileşikleri ile zehirlenmede oluşan deri lezyonu.


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


deteriorative : a. 1.Bozukluk veya bozukluk hali ile ilgili; 2. Bozulma veya kötüleşme gösteren.


fludrocortisone : n. Vücutta sodyum tutulmasına sebep olan tabletler.


glomerululonephritis : n. Glomerüllerin iltihabı.


heterotransplant : n. See: Heterografit.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


ootheca : n. See: Ovary.


paraspadia : n. Uretra'nın penis'in sağ veya sol yanına açılması.


pileus : n. 1. Beyni yarımküresi; 2. Doğumda bazan çocuğunbaşını örten bir zar.


quadridigitate : a. See: tetradactylous


sarcostosis : n. Et dokusunun kemikleşmesi.


senseless : a. 1. Hissiz, duygusuz; 2. Baygın.