Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ballistocardiograph nedir?

ballistocardiograph : n. Balistokardiyografi'de kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ciliary : a. 1. Kirpiğe ait; 2. Kirpiksi, ciliaris.


crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.


cryptogenetic : a. Sebep ve meydana gelişi belli olmayan.


endamoeba : n. Vücutta parazit olarak yaşayan amipler.


germinal : a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, germinatif.


haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.


hologenesis : n. İnsan türünün yeryüzünün her yerinde aynı anda meydana geldiğini ileri süren görüş, hologenez.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


hyperdactylia : n. Fazla parmaklılık, hiperdaktili.


inoma : n. Bağ dokusundan gelişmiş tümör, fibrom, inom.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


moxa : n. Deri üzerinde yakılarak uygulandığı zaman tahrişe sebep olan bir çeşit ham pamuk.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


pluripara : n. See: Multipara.


radiophosphorus : a. Radyoaktif fosfor (P32).