Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ballistocardiograph nedir?

ballistocardiograph : n. Balistokardiyografi'de kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


cor pulmonale : n. Bir akciğer hastalığına (anfizem, silikoz) bağlı olarak gelişen kalp hastalığı.


cornynecabterium : n. Bir bakteri çeşidi.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


fibromyectomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyektomi.


gastrodynia : n. See: gastralgia.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


hydraulics : n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


muliebria : n. Kadın cinsiyet organları.


normospermia : n. Meni içindeki spermatozoonların miktar, şekil ve hareket bakımından normal oluşu, normospermi.


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


organoma : n. Organlardan oluşmuş tümör.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


phacoiditis : n. Göz merceği iltihabı.


proctorrhagia : n. Makat (anus) kanaması.


psychologic : a. 1. Psikoloji (ruh bilim) ile ilgili, 2. Ruhsal durumla ilgili, ruhsal etkenlere abğlı, psikolojik.


pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.


scolopsia : n. Bir kemiğin diğeri üzerine kaymasını mümkün kılan dikiş.