Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ballistocardiograph nedir?

ballistocardiograph : n. Balistokardiyografi'de kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


chilblain : n. Mayasıl.


dermatoglyphics : n. Parmak uçlarındaki, avuç içlerindeki ve tabanlardaki cildin incleenerek herhangi bir gelişim anomalisi mevcut olup olmadığının araştırılması.


dolamine : n. Adrenalin ve noradrenalinle yakın ilgisi olan bir katekolamin.


embryotroph : n. Embriyo'yu besleyen sıvı madde (Trofoblastların desidua üzerine enzimatik etkisi sonucu oluşur).


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


gastropancreatitis : n. Mide ve pankreasın iltihabı.


gastroxynsis : n. Mide bezleri tarafından aşırı hidroklorik asit salgılanması.


submuscular : a. Yarı kaslı.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


inferior : a.Alt, altında veya alt tarafta bulunan.


leguminivorous : a. Fasulye, bezelye, nohut, mercimek vb. baklagil sebzelerle beslenen, bu gıdalardan oluşan diyetle yaşayan.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


nummulation : n. Madeni para kümesine benzer örünüm oluşması (Eritrositlerin kümeleşmesinde görüldüğü gibi).


phenylalanine : n. Tiroksin ve adrenalin ile ilgisi olan temel bir amino asit.


polyvalent : a. See: Multivalent.


prothrombin : n. Kanda bulunan ve kanın pıhtılaşmasında amil olan madde.


radiologic : n. Radyoloji ile ilgili