Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ballistocardiograph nedir?

ballistocardiograph : n. Balistokardiyografi'de kullanılan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


erythropenia : n. Eritrosit yokluğu, eritropeni.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


tenosuspension : n. Humerus başının bir kiriş bağı ile akromyon çıkıntısına asılması.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


hybridization : n. Melezleştirme.


hydrology : n. Sulardan ve suyun vasıfları ve yeryüzündeki dağılışı v.s. den bahseden bilim, su bilimi, hidroloji.


hymenitis : n. Himen iltihabı, himenit.


hypamnios : n. See: Hypamnion.


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


mesially : adv. Orta çizgiye doğru.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


othematoma : n. Dış kulak hematomu, kan oturması nedeniyle dış kulağın şişip morumsu renka lışı ile belrigin durum.


panophthalmia : n. Gözün bütün tabakalarının iltihabı, panoftalmi.


phallodynia : n. Penis ağrısı, falodini.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.


placental : a. Plasentayaait.