Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ballistocardiogram nedir?

ballistocardiogram : n. Balistokardiyograf aracılığıyla elde edilen çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparietal : a. Her iki parietal kemiği beraberce ilgilendiren.


burkitt's lymphosarcoma : n. Endemik malarya ve sivrisinek kaynaklı viral hastalıkların fazla miktarda görüldüğü, ayrıca çok aşırı güneş ışığı alan Afrika'daki bazı coğrafik bölgelerde çocukların çenelerinde görülen bir çeşit habibs tümör.


cauterize : v. yakmak, dağlamak.


cholesterase : n. biochem. Kolesterolü parçalayan bir enzim.


cubitus : n. dirsek.


density : n. Kesafet, yoğunluk, dansite.


ego : n. Ego, şahsın kendisi, bilinçli şahsiyet.


encephalasthenia : n. Beynin kuvvetsizliği.


hemopericardium : n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.


histaminia : n. Vücutta histamin artışının sebep olduğu şok hali.


hydrencephalocele : n. Bir kısım beyin dokusunun kafatasındaki yarık aracılığıyla, üzerini menenjlerin örttüğü bol serebrosinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidrensefalosel.


idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


isochronic : a. Aynı zamanda yapılan.


keratoconjunctivitis : n. Kornea ile konjonktivin iltihabı, keratokonjonktivit.


mastoidale : n. Mastoid çıkıntının en alt noktası.


multi- : pref. Çok, mülti.


necrose : v. Gangrenleşmek.


neurosome : n. Sinir hücresi cismi, nevroso.