Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ballistocardiogram nedir?

ballistocardiogram : n. Balistokardiyograf aracılığıyla elde edilen çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cornification : n. Boynuzlaşma.


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


geobiology : n. Yeryüzündeki hayatı konu alan ilim dalı, yeryüzü biyolojisi.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


hypocrine : a. İç salgı bezinin yetersiz çalışmasına bağlı, herhangi bir iç saglının yetersiz salgılanması nedeniyle oluşan.


hypogalactia : n. Süt salgılanmasında azalma.


hypotrophy : n. 1. Doğuştan yapısal zayıflık nedeniyle doku ve organda gelişen erken atrofi ve erken görev kaybı; 2. Yetersiz gelişme, kusurlu gelişme; 3. Bakterinin, üzerinde veya içinde yaşadığı canlıdan aldığı gıda maddeleri ile beslenmesi hali.


invigoration : a. Canlandırma, kuvvetlendirme, zindelik verme.


isochromia : n.Eşit renkte olma, izokromi.


jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.


mesially : adv. Orta çizgiye doğru.


nymph- : pref. Küçük dudak (labium minus) veya küçük dudaklar anlamına önek.


ophthalmophthisis : n. 1. Gözün büzülerek küçülmesi, oftalmoftiz; 2. Gözün normal gerginliğini kaybederek yumuşaması, oftalmomalasi.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


phrayngotome : n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.