Bugün : 24 Mart 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ballism, ballismus nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ballism, ballismus : n. See: Athetosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


complication : n. Bir hastalığın seyri esnasında oluşan ikinci bir hastalık, mevcut hastalığa eklenen diğer bir hastalık veya bozukluk, ihtilat, komplikasyon.


encephalogram : n. Ensefalografi yoluyla alınan beyin filmi.


ethosuximide : n. Petit mal'de kullanılan ve konvülsiyonları gideren bir ilaç.


geniculum : n. (pl. geniculi). Diz, dizcik


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


horner's syndrome : n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


intubator : n. Larenks'ten endotrakeal tübün geçirilişinde kullanılan araç.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


neurothophy : n. Sinir dokusunun beslenmesi, nevrotrofi.


oothectomy : n. See: oophorectomy.


oxyblepsia : n. Göz keskinliği, keskin gözlülük.


peculiar : a. 1. Kişiye has, kendine mahsus; 2. Acayip, tuhaf, alışılmamış.


periaxional : a. Sinir hücresi (axone) çevresinde, akson'u çevreleyen.


phoresis : n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.


photolysis : n. Işık tesiriyle ayrışma, fotoliz.


photoreceptor : n. Işığa hassas olan alıcı.