Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ballism, ballismus nedir?

ballism, ballismus : n. See: Athetosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholith, : n. Bronş veya bronşiyollerde oluşan taş, bronş taşı.


elastometry : n. Elastikiyeti ölçme.


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


fibromuscular : n. Bağ ve adale dokusuna ait olan, her iki dokuyu da ilgilendiren.


galeatus : a. Başı amnion zarı ile sarılı doğmuş, duvaklı doğmuş.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


hemosiderosis : n. Dokularda demir birikmes.i


histotomy : n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See:Microtomy.


lienculus : n. Küçük, aksesuvar dalak.


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


limping : n. Topallama, topallayarak yürüme, aksarayak yürüme.


mesonephroma : n. Mezonerfondan kaynak alan tümör, mezonefrom.


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


odontoprisis : n. Dişlerin birbirine sürtünmesi sonucu gıcırtı meydana gelmesi, diş gıcırdaması, odontopriz.


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


percussor : n. Perküsyon yapan alet.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.


poikilo : pref. See: Poikil