Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ballism, ballismus nedir?

ballism, ballismus : n. See: Athetosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cupular : a. Kubbeye ait, cupularis.


disintegration : n. Bütünlüğünü kaybetme, parçalara ayrılam, çözülüp dağılma.


dorsoanterior : a. Rahim içindeki fetüs sırtının önde olduğunu belirtmede kullanılan terim.


echophony : n. Göğüsün dinlenilmesi sırasında duyulan bir vokal sesin yankısı.


endotheliitis : n. Endotelyum iltihabı.


subiculum : a. & n. 1. Bir şeyin altında bulunan, altlık; 2. Gyrus uncinatus.


inaudible : a. İşitilemeyen, duyulamayan.


kathisophobia : n.Oturmaktan korkma, oturamayıp devamlı hareket gösterme.


mastocytoma : n. Mast hücrelerinden müteşekkil tümörm; mastositom.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


oligohydramnios : n. Amniyos sıvısının az miktarda olması.


orthosis : n. Bükülmüş veya eğrilmiş bir kısmın düzeltilmesi.


osteopoikilosis : n. Bütün iskelette aygın ükçük sahalar halinde kesif kısımlar arzeden ve kemiklerin kolayca kırıldığı doğumsal bir hastalık, osteopathia condensans disseminata.


platspondylisis : n. See: Platyspondylia.


pneumatometry : n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).


polyarthritis : n. Birçok eklemlerin iltihabı, poliartrit.


saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.


sanitary : a. Sıhhi.


snuffle : n. Çocuklarda konjenital frengiye bağlı burun mukozası salgısı.


sphygm : pref. Nabız anlamına önek.