Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

balkan beam nedir?

balkan beam : n. Hastane yatanağı takılan tahtadan bir kiriş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


coprology : n. Dışkının incelenmesi, dışkının incelenmesini konu alan bilim dalı.


corticoafferent : a. Uyarıları çevreden beyin korteksine ileten.


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


epizoicide : n. Epizoidleri yok eden bir faktör, epizoisit.


illinition : n. See: İnunction.


lancinating : a. Hancer gibi saplanan (sancı), keskin (ağrı v.s)


macroleukoblast : n. İri hacım gösteren lökosit öncüsü hücre, iri genç lökosit.


moon : n. 1. Ay; 2. Mehtap.


morulation : n. Morula adı verilen hücre kümesinin oluşması.


prosopoplegia. : n. yüz felci.


psychoneurotic : a. 1. Psikonevroz'la ilgili; 2. Psikonevroz gösteren kişi, psikonevrozlu.


pustuliform : a. Püstül şeklinde, püstüle benzeyen.


pyelitic : a. 1. Piyelit ile ilgili, 2. Pelvis renalis iltihabı gösteren, piyelit'li


quaternary : n. Dörder dörder, dörtten ibaret, dört element veya radikalden oluşmuş, quaternarius.


septuplet : n. Bir arada doğan yedi çocuktan biri, yediz.


stercoremia : n. Uzun süre barsaklarda kalan dışkıdan emilen toksik maddelerin kana geçmesi sonucu oluşan zehirlenme hali.


subconscious : a. Bilinci yarı açık olan.


suprasternal : a. Göğüskemiği (sternum) üstü, sternum üstünde bulunan, suprasternalis.


thermomassage : n. Isı tedavisiyle birarada uygulanan masaj.