Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

balkan beam nedir?

balkan beam : n. Hastane yatanağı takılan tahtadan bir kiriş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cretinism : n. 1. Doğuştan tiroidin az çalışmasındanileri gelen fiziki ve akli gerelik hali; 2. Miskinlik.


dejecta : n. Dışkı, feçes.


deuteranopia : n. Yeşil renk körlüğü.


erythrorrhexis : n. Alyuvarların parçalanması.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


intravascular : a. Kandamarı içinde bulunan veya meydana gelen, damar içi.


invisible : a. Görülemeyen, gözle seçilemeyen.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


microdactylia : n. El veya ayak parmaklarının normalden küçük olması, mikrodaktili.


neophobia : n. Yeni şeylere karşı duyulan marazi korku, neofobi.


non compos mentis : a. Aklına malik değil, salim kafa ile olmayan.


opsonotherapy : n. Kanda spesifik opseninlerin oluşmasını uyarma ve hızlandırma amacıyla aşı şeklinde vücuda bakteri verilmesi, opsonoterapi.


orthomorphia : n. Şekil bozukluklarının cerrahi ve meknik düzeltilmesi, ortomorfi.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


suprascleral : a. Skleranın dış yüzeyinde bulunan.


syphilis : n. Frengi, sifilis (sy).


topagnosia : n. Dokunma ile alınan lokalizasyon duygusunun kaybolması.


urethrastresia : n. Üretranın dış deliğinin açılmamış halde bulunması.