Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

balinitis nedir?

balinitis : n. Penis ve sünnet mukozasının iltihabı, balanit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


constant : a. Sabit, değişmez, konstant.


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


fibered : a. Lifli.


fradicin : n. biochem. Mantarlara karşı etkin olan ve streptomyces fradiae'den türeyen antibiyotik.


homeomorphous : a. Aynı şekil ve bünyede olan.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


inspiratoy : a. 1. Havanın akciğerlere çekilmesiyle ilgili, soluk alışla ilgili; 2. Soluk almaya aracılık eden, soluk almaya yarayan.


kolypeptic : a. See: colypeptic.


micropsia : n. Eşyayı ufacık görme hastalığı, mikropsi.


moribund : a. Ölüm halinde, ölmek üzere, can çekişmekte.


mucosedative : a. Mukoza üzerinde, tahriş nedeniyle duyulan acı ve yanma hissini hafifleten veya ortadan kaldıran.


nucleofugal : a. Nüveden uzaklaşan.


oophoroma : n. Habis yumurtalık tümörü.


perinephritis : n. Böbrek zarı iltihabı, perinefrit.


phoria : n. Bir göz kapatıldığı zaman diğer gözün görme ekseninin sapması.


pniguecula : n. Korenada sarımtrak bir leke.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


radiologic : n. Radyoloji ile ilgili


roentgenology : n. Radyoloji, radyo (röntgen) ışınları ile aypılan teşhis ve tedaviyi inceleyem bilim.