Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

baldness nedir?

baldness : n. Kellik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


engagement : n. Fetüs başının pelvis boşluğunda, fişation'u takiben aşaı inerek öncü kısım (klavuz nokta)'ın spina ischiadica'lar arası hatta varışı veya bu hattın altına inişi (Fetüs başı angaje olduğu zaman en geniş transvers kutru (biparyetal kutur) pelvis giriminden geçmiş bulunur).


enterozoon : n. (pl. enterozoa) Barsak paraziti.


fragrance : n. Güzel koku, hoş koku.


gastroenteric : a. Mide ve barsağa ait, gastroenterik.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


homoerotism : n. Cinsel dürtü ve arzunun aynı cinsiyetten kimseye yönelik oluşu, eşcinsellik, homoerotizm.


hypoglandular : a. Bez (hormon) faaliyetinin azalımı ile belirli.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


monarthritis : n. Tek eklem iltihabı, monartrit.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


periaortitis : n. Aort çevresindeik dokuların iltihabı.


pneumomalacia : n. Akciğer dokusunun anormal şekilde yumuşaması, pnömomalasi.


prothipendyl : n. Antistaminik, anti-emetik ve spazmolitik etkileri olan bir madde.