Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

baldness nedir?

baldness : n. Kellik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


centigram : n. Gram'ın yüzde iri, santigram


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


conversion : n. 1. Dönüşme, değişme, çevrilme, bir maddenin başka bir madde haline dönüşmesi; 2. doğumu kolaylaştırmak amacıyla yan geliş gösteren fetüs'ü baş veya makat pozisyonuna getirme, dolayısıyla fetüs'ün pozisyonunu değiştirme.


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


dissolvent : a. Eritici, çözücü.


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


galenics : n. Nebati ilaçlar.


gonio-puncture : n. Gözde ön kamera açısına, toplanan sıvıyı boşaltma amacıyla ponksiyon yapma.


hedonia : n. Aşırı neşe hali, aşırı neşe ve haz gösterme.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


lousicide : n. Bitleri öldürücü ilaç.


metacarpal : a. Metakarpa ait, metacarpalis.


occipitocervical : a. Artkafa ve boyuna ait.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


pharynx : n. Yutak, farenks.


preanesthetic : a. 1. Anesteziden önce, anestezi amacıyla verilen ilaç (morfin v.s.).


psychologist : n. Psikoloji uzanı, psikolog.