Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

baldness nedir?

baldness : n. Kellik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


dermostenosis : n. Cilt kontraksiyonu.


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


elastose : n. biochem. Elastin maddesinin fermentlerle muamelesinden elde edilen bir albümoz.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


iatrochemistry : n. 1. Kimyasal faktörlerle yapılan tedav, 2. Kimyanın tababete uygulanması.


input : n.İçeri giren madde, giren madde miktarı.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


leukotrichous : a. Beyaz saça sahip, beyaz saçlı.


micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


paulocardia : n. 1. Kalb atımı durduğu anda kişinin duyduğu, korku ve dehşetle karışık his; 2. Kalbin atım düzenined, atımlar arası istirahat devresinin gereksiz uzaması, diastol'un uzaması.


pimelosis : n. 1. Doku hücrelerinde veya hücreler arasında yağ toplanması, yağlı dejenerasyon; 2. Vücutta yağ dokusunun artışı, yağlanma, şişmanlık.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.


proglossis : n. Dil ucu.


propagation : n. Yavrulama, üreme, yayılma, çoğalma, artma.


property : n. Özellik, özgüllük, hususiyet, hassa.