Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

baldness nedir?

baldness : n. Kellik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colony : n. Bir veya daha çok sayıda bakterinin çoğalması ile meydana gelen bakteri yığını, koloni.


dolamine : n. Adrenalin ve noradrenalinle yakın ilgisi olan bir katekolamin.


electrometer : n. Elektrik voltaj tazyikini ölçme aleti, elektrometre.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.


frontal : a. Alına ait, frontalis.


gastroenteropathy : n. Mide-barsak hastalıklarının genel adı.


heterophthalmia : v. İris'lerin renk farkı göstermesi nedeniyle iki gözün değişik renkte oluşu, heteroftalmi.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


hypercrinism : n. Endokrin bezinin aşırı saglılaması.


ipselateral : a. Aynı tarafta bulunan.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


meningopathy : n. Meninks hastalığın.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


mononuclear : a. Tek nüveli.


neuron : n. Sinir hücresi, nevron.


noct : pref. Gece anlamına önek.


ophthalmitis : n. Gözküresi iltihabı, oftalmit.


perirectal : a. rektumu saran.