Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bald nedir?

bald : a. Kel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contractile : a. Kısalma yeteneğine sebep olan, özellikle uyarıldığı zaman adale dokusunun başta gelen özelliği.


disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


epiblastic : a. Ektoderme ait.


ferrule : n. Bir dişi desteklemek için tatbik edilen madeni çember.


fungus : n. (pl. Fungi). Sünger gibi kabarcık, yara etarfında veya deri üzerinde peyda olan mantar veya süngersi şiş, fongüs.


gemma : n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şeklinde herhangi bir oluşum.


genitoinfectious : a. Cinsel temas yoluyla geçen, zührevi.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


phrenodynia : n. Diyafram ağrısı.


lupoid : a. See: lupiform.


normotopia : n. Normal yerinde bulunma, normotopi.


onychia, onychitis : n. Tırnak yatağının iltihabı, onikit, onikya.


onychomadesis : n. Tırnakların tamamen kaybı.


osteophony : n. Sesin kemk vasıtasiyle iletimi.


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


polyneuropathy : n. Çeşitli sinirleri saran hasatlık, polinevropati.


prosogaster : n. See: Foregut.


ptyalism : n. Fazla tükrük ifrazı, salya akışı, pitiyalizm, ptyalismus.


rhypophobia : n. Marazi pislik (kir) korkusu, ripofobi.


saltatory : a. 1.İstemdışı görülensıçrama, atılma, bükülme v.b. hareketlerle ilgili, bu tarz hareketlerle belirgin; 2. Tür'de aniden oluşan genetik değişme ile ilgili, bu tarz genetik değişme ile belirgin.