Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

balanus nedir?

balanus : n. Glans penis veya glans clitoris.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsitis : n. Göz merceği kapsülünün iltihabı.


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


cynanthropy : n. Hastanın kendini köpek olmuş zannettiği bir çeşit delilik.


disseminated : a. Yayılmış, yaygın, bütün organa veya vücuda yayılmış (hastalık hakkında).


ergasiomania : n. Marazi çalışma arzusu.


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


gemellology : n. ikiz gebeliğin oluşması, gelişmesi ve ikizleri konu alan bilim dal4.


glibenclamide : n. Ağız yoluyla kullanılan güçlü bir hipoglisemik madde.


hemianopsia : n. Görüş alanının yarısını görme, yarım körlük.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


irascible : a. Çabuk öfkelenir, kolay kızar.


juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.


lie : n. Duruş, yatış, fetüsün uzun ekseni il annenin uzun ekseni arasındaki münasebeti belirtmekte kullanılan obstetrik terim.


osteoclasty : n. Şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla içimsiz kemiğin kırılması, osteoklasti.


radium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen, atom no: 88 ve atom ağırlığı: 226.05 olan kimyasal element, radyum.


refraction : n. İnkisar, kırılma, refraksiyon.


reinnervation : n. Bir organın o civardan geçen başka bir sinirin dikilmesi ile sinirlendirilmesi.


salivary : a. Tükrüğe ait.


splenography : n. Splenografi: 1. Dalak radyogrfaisi; 2. Dalağın tarifi.