Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

balanus nedir?

balanus : n. Glans penis veya glans clitoris.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodylic : a. biochem. Kakodile ait.


catamenia : n. Regl, kadınların aybaşısı, adet, hayız.


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


curet (te) : n. Kürtaj aleti.


depigmentation : n. Zardaki renk veren maddeyi çıkarma.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


endogen : n. içinden büyüyen.


eonism : n. Erkeğin dişilik karakteri taşıması, eonizm.


fibrinogenemia : n. Kanda aşırı miktarda fibrin bulunuşu.


flocculoreaction : n. Flokülasyon'la sonuçlanan serum reaksiyonu.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


heterozygosity : n. See: Heterozygosis.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


oesophagectasis : n. Normalden daha geniş durumda olan yemek borusu.


phagocytes : n. Bakterileri ve sair yabancı cisimleri yiyebilen lökosit, fagosit.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


postgeniculatum : n. İç corpora gemina.


prepubertal : a. Puberte çağından önce.