Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

balanus nedir?

balanus : n. Glans penis veya glans clitoris.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatodynia : n. Cilt nevraljisi.


dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


foveation : n. Deride çukur oluşu.


intermarriage : n. 1. Farklı ırklar arasında evlenme, değişik millet fertleri arasında evlenme; 2. Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme.


incarcerated : a. Hapseilmiş, sıkışmış, boğulmuş.


isoandrosterone : n. İdrarda testosteron'un yıkım ürünü olarak bulunan androjenik etkiye sahip bir madde, 17. ketosteroid'lerin ir cinsi.


juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


nephrology : n. Böbreğin bilimsel incelenmesi, nefroloji.


organotherapy : n. Hayvanlardan çıkarılan organların tedavi maksadiyle özellikle iç salgı bezi hastalıklarında kullanılması, organoterapi.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


peripenial : a. Penis çevresinde, penis'i çevreleyen.


peripharyngeal : a. Farenks çevresindeki, farenks'i çevreleyen.


phosphoprotein : n. Fosforik asit ve protein bileşiminden oluşan madde, fosfoprotein (casein v.s. gibi).


pyuria : n. İdrara cerahat karışması, cerahatli idrar, piyüri.


reserpine : n. biochem. Arter basıncını düşüren ve müsekkin tesiri olan ve Rauwolfia serpentina'dan elde edilen bir alkaloid.


side : n. 1. Taraf, yüz, kenar; 2. Yan taraf, vücudun sağ ve sol yanı.


syphilid : n. Frenginin deri üzerindeki tezahüratının genel adı, sifilit.