Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balanus nedir?

balanus : n. Glans penis veya glans clitoris.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidoretinal : a. Choroid'e ve retina'ya ait olan, her iki oluşumla da ilgili.


cor, : n. See: Heart.


diapophysis : n. Vertebranın üst enine çıkıntısı, diyapofiz.


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


extraaligamentous : Bağdıxı.


gonagra : n. Diz nikrisi, diz damlası.


haloperidol : n. Özellikle akut manilerde kullanılan bir trankilizan.


inebriety : n. Devamlı alkol kulanma, içki düşkünlüğü, ayyaşlık.


inframarginal : a. Kenarın altında, herhangi bir oluşum kenarı veya kıyısı altında.


ischiac : n. See: ischiatic.


laryngopharyngitis : n. Gırtlak ve yutağın iltihabı, larengofarenjit.


lumbodynia : n. See: Lumbago.


megaloesophagus : n. Özofagus büyümesi (genişlemeis).


modality : n. Tedavi usulü veya cihazı.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


postgrippal : a. Grip (influenza) sonu, grip sonrası.


restibrachium : n. Beyin alt sapı.


segmentkernige : n. Lökositlerin çekirdekleri çok parçalı olanlarına verilmiş ad (Almancadan alınmış olup kliniklerde çok kullanılır ve kısaca "segment" veya "seg" olarak gösterilir).