Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

balantidiasis nedir?

balantidiasis : n. Balantidium coli'nin etken olduğu dizanteri tarzındaki hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimeter : n. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet.


dorsispinal : a. Sırt ve omurga ile ilgli, omurganın sırt tarafı ile ilgili.


dysspermia : n. Sperma (ersuyu) yokluğu, semensizlik.


ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.


fit : n. 1. Nöbet, kriz; 2. Sara.


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


hyster : pref. Rahim (uterus) anlamına önek.


kleptomania : n. Çalma (Hırsızlık) hastalığı, kleptomani.


manikin : n. Anatomi modeli.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


necrosadism : n. Ceseti tahrip etmekten cinsel haz alma, bu nitelikle belirgin cinsel sapıklık, nekrosadizm.


nephrogenic : a. 1. Böbrek dokusu yapan; 2. Böbrekte olan.


obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.


opalgia : n. Yüz nevraljisi, nevraljik yüz ağrısı, opalji.


orthopraxy : n. Şekil bozukluklarının mekanik düzeltilmesi.


paratonsillar : a. Bademciklerin yakınında, bademiklere komşu, bademciklere bitişik.


phonophore : n. Bir stetoskop şekli.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.