Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

balantidiasis nedir?

balantidiasis : n. Balantidium coli'nin etken olduğu dizanteri tarzındaki hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


cementoclasia : n. Diş sementi'nin normal yapısını kaybetmesi, sement harabiyeti.


chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


contact : n. Bir hasta ile temas halinde olduğundan başkalarına hastalık nakledebilen kimse, portör.


detruncation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını gövdesinden ayırma, dekapitasyon.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


hyalinization : n. Hiyalin'den ibaret kitle oluşması, hiyalin meydana gelişi.


hypopyon : n. Gözün ön kamarasında toplanması, hipopyon.


imperforate : a. Delinmemiş.


karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).


kerato-iritis : n. Kornea ile irisin iltihabı.


monostotic : a. Bir kemiği tutan, tek kemiği etkileyen.


musculoskeletal : a. kas ve iskelete ait.


mycodermatitis : n. Mukoza iltihabı, mikodermatit


palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.


parathion : n. Tarım alanında, insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


porphyrinemia : n. Kanda porfirin bulunuşu, porfirinemi.


precordialgia : n. Precordium'da hissedilen ağrı, precordium ağrısı.


quinine : n. biochem. Cinchema'dan çıkarılan beyaz acı bir akaloid olup, mukavvi ve nöbet kesicidir, kinin (C20H21N2 O).


secretin : n. biochem. Oniki parmak barsağında bulunan bir hormon, sekretin.