Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

balantidiasis nedir?

balantidiasis : n. Balantidium coli'nin etken olduğu dizanteri tarzındaki hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholith, : n. Bronş veya bronşiyollerde oluşan taş, bronş taşı.


chondroma : n. Kıkırdaktan başlangcını alan ur, kondrom.


fundic : a.See: Fundal.


gastrohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


inositis : n. Kas dokusunun iltihabı.


latissimus : a. En geniş.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


orchioplasty : n. Testisin plastik ameliyatı.


osteohalisteresis : n. Kemiğin madeni elementlerinin azalamsı.


parthenogenesis : n. Erkek'le birleşme olmaksızın dişinin döl vermesi, erkek cinsiyet hücresi ile döllenmeye gerek duymaksızın dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nden yeni bir canlı oluşmasıyla belirgin eşeysiz üreme şekli, partenogenez.


perforated : a. Delinmiş, delikli, perforatus.


perianal : a. Makat (anus) çevresinde bulunan, maksadı saran.


planomania : n. Gezip dolaşmağa aşırı düşkünlük, evinden ayrılıp uzun süre diğer yerlerde gezip dolaşma eğilimi.


progressive : a. İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif).


prophylaxis : n. Hastalığa tutulmamak için alınan tedbirler (mesela aşılanmak gibi), profilaksi.