Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

balanopreputial nedir?

balanopreputial : a. Peniş başı ve sünnet derisiyle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptic : n. Kript iltihabı


dermatoscopy : n. Cilt muayenesi, dermatoskopi.


diffusate, : n. See: Dialysate.


engram : n. anlının karşılaştığı etkili uyarıların sinir sisteminde bıraktığı kabul edilen iz, herhangi bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim.


fallopian : a. Fallopius7a ait. Fallopia kanalı (Mastoid kemiği içinde).


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.


glossospasm : n. Dil spazmı.


laıose : n. biochem. şeker hastalığında idrar bulunan şurupa benzer bileşim (C6H12H2%).


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


hypotonic : a. Solüsyonların yoğunluğunun belirli miktardan aşağı olması.


locus : n. (pl. Loci). Yer, lokus.


lympho-adenoma : n. Rahim (uterus) tümörü, lenfoadenom.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


onychoid : a. Tırnak şeklinde, tırnaksı.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


polimerism : n. 1.Aynı maddeden yapısı değişmeksizin molekül ağırlığı daha yüksek bileşik meydana gelmesi, izomer oluşması, polimerizasyon; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum bulunuşu, polimeri.


rationalization : n. Sebepsiz olarak meydana gelen tavır bozukluklarında bir sebep icadı.


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).


rod : n. 1. Beş metrelik uzunluk ölçüsü; 2. Çomak.