Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

balanopreputial nedir?

balanopreputial : a. Peniş başı ve sünnet derisiyle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


carinology : n. Kafataslarının şekil ve ölçü ve özelliklerini inceleyen bilim, kafabilim, kranyoloji.


dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


dermatic : a. Deriye ait, cildi.


feminine : a. Kadına ait, kadınla ilgili, nisal, femininus.


gynaecography : n. Pneumoperitoneum'dan sorna kadın iç genital organlarının radyolojik olarak incelenmesi.


histogneesis : a. Vücut dokularının oluşması.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


intracavitary : a. Boşluk içi, organ boşluğu içinde.


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.


palmitate : n. Palmitik asit'in tuzu.


perididymis : n. Tunica vaginalis testis, perididim.


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.


phimotic : a. 1. Fimozis'le ilgili; 2. Fimozis gösteren.


plagiocephalic : a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.