Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balanopreputial nedir?

balanopreputial : a. Peniş başı ve sünnet derisiyle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


deaf : n. sağır.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


extramural : Bir organ veya damarın çeperi dışında kalan.


gastrotherapy : n. Mide hastalıklarının tedavisi.


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hematencephalon : n. Beyinde kan toplanması


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


paramimia : n. Hareket yeteneği yokluğu, hareketsizlik, paramimi.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


perithelial : a. Peritelyum'la ilgili.


pohnic : a. Sese ait.


post prandial : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


psychocatharsis : n. Kişide ruhsal gerginlik yaratan bilinçaltı korku ve komplekslerin açığa çıkarılması, kişideki ruhsal gerilimin bu yolla hafifletilmesi (Bu amaca hizmet eden bir psikoterapi yöntemi).


seromuscular : a. Barsağın seröz ve kas tabakasına ait.


synchronous : n. Aynı zamanda meydana gelen, senkron.