Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

balanopreputial nedir?

balanopreputial : a. Peniş başı ve sünnet derisiyle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytometry : n. Kan hücrelerinin sayımı, sitometri


dentoid : a. Dişe benzeyen, diş ş eklinde.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


egest : v. Sindirilemeyen gıda artıklarını barsaklar yoluyla dışarı atmak.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


gasify : v. biochem. gaz haline koymak, gaz yapmak.


integrator : n. Vücut yüzeylerini ölçmede kullanılan özel alet.


lacticemia : n. Kanda lactic acid'in bulunması, kanın laktik asidli hali, laktisemi.


hyalinunira : n. Hiyalin işeme.


hyaloidin : n. biochem. Mükoproteinlerde bulunan bir karbonhidrat radikali.


leprology : n. Cüzam bilgisi, leproloji.


macrogyria : n. Beyin kıvrımlarının anormal büyükülğü, makrogiri.


mucopolysaccharide : n. Protein ve polisakkarit karışımından oluşan bileşik, mukopolisakkarid.


myectopia : n. kas düşmesi, miyektopi.


nonpoisonous : a. Zehir niteliği göstermeyen, zehirsiz.


periosteotomy : n. Periyost ameliyatı.


pharynoperistole : n. Yutak daralması.


phytoglobulin : n. Bitki globülini.


posthemorrhage : a. 1. Bir kanamayı izleyen ikinci kanama; 2. Sekonder kanama. See: Secondary hemorrhage.


probe : v.&n. 1. Derin yara v.s.'yi sonda ile yoklamak, sondaj yapmak; 2. Cerrahmili, sonda.