Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

balanoposthomikosis nedir?

balanoposthomikosis : n. Gangrenleşme gösteren glans penis iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


hemuresis : n. İdrarın kanlı gelişi.


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


hypoalbuminemia : n. Kanda albümin azalması.


kinesiology : n. Hareketlerin bilimsel incelenmesi, hareketbilim, kinezyoloji.


lobostomy : n. Akciğer lopunun drenajla kesilmesi, lobostomi.


loosen : v. İshal vermek.


megalocornea : n. Kornea çıkığı.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


osetolytic : a. 1. Osteolizle ilgili, osteolizli; 2. Ostediz yapıcı.


pancreatico- : pref. 1. Pankreas anlamına önek; 2. Pankreas kanalı anlamına önek.


peratodynia : n. See: Cardialgia.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


pneumatization : n. Dokuda, özellikle kemik dokusunda küçük hava boşluklarının oluşması (Kafa kemikler içinde görüldüğü gibi).


polymyalgia : n. Birkaç kasta hissedilen ağrı, birçok kası tutan ağrı, polimiyalji.


polyoma : n. Tümör meydana getiren bir çeşit virus.


proportion : n. Oran, orantı.


protract : v. Uzatmak, ileriye doğru germek.