Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

balanoposthomikosis nedir?

balanoposthomikosis : n. Gangrenleşme gösteren glans penis iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorista : n. Embriyoner gelişim hatası olarak ait olduğu organ veya oluşum dışında yerleşmiş, dolayısıyla normal yerinden uzaklaşmış doku kitlesi.


dizzy : a. Baş döndürücü, sersemletici.


humoral : a. Vücut sıvılarından ileri gelen


immature : a. 1. Tam gelişmemiş; 2. Olgunlaşmamış.


hypo : pref. Aşağı, daha az, altında, alt, hipo.


karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


mononeural : a. Tek sinirli.


myeloblastosis : n. Kanda fazla miktard miyeloblast bulunuşu, miyeloblastoz.


overalimentation : n. Fazlabeslenme, vücutta yağ depolanmasına uzanan aşırı beslenme.


pestis : n. Veba. See: Plague.


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


psychoplegic : a. 1. Psikopleji ile ilgili; 2. Beyinin uyarılma yeteneğini azaltan ilaç, zihni uyuşturucu ilaç.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


scrotoplasty : n. Skrotumun plastik tamiri.


stratification : n. Tabakalar halinde diziliş gösterme, tabakalaşma.


tooth : n. (pl. teeth). Diş, dens, dentis.


trichonocardiasis : n. Nocardia tenuis'den ileri gelen pubis ve koltuk kılı hasatlığı.


trigonocephaly : n. Kafatasının üstte tepe oluşturmak üzere, üçgen şeklinde oluşu ile belirgin anomali, trigonosefali.


umbo : n. (pl. Umbones). 1. Çıkıntı; 2. Kulakzarının dış yüzündeki çıkıntı.