Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balanoposthomikosis nedir?

balanoposthomikosis : n. Gangrenleşme gösteren glans penis iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotoxism : n. Gıda zehirlenmesi.


coagulometer : n. Kanın pıhtılaşma zamanını ölçen araç.


colotomy : n.Kolon açma ameliyatı, kolotomi.


cystoscirrhus : n. Sert kıvam gösteren mesane sarkomu.


diplopagus : n. See: Cenadelphus.


ectoretina : n. Retinanın en dış tabakası.


esterification : n. Bir asitin ester haline dönüşmesi, esterleşme.


ferment : n. Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


intermammary : a. Memeler arasında.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


hypochromatism : n. 1. Anormal pigmantasyon noksanlığı; 2. Boyama yeteneğinin azalması, hipokromatizm.


leiotrichy : n. Saçların düz oluşu, düz (kıvırcık olmayan) saça sahip olma hali.


movement : n. Hareket.


navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


pandemia : n. Bütün memleketleri kaplayan salgın, pandemi.


papaverine : n. Opium'dan elde edilen düz kasların spazmını çözücü etkiye sahip bir alkaloid, papaverin hidroklorid.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


sentimentality : n. Duygusallık, hissilik.