Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

balanoposthitis nedir?

balanoposthitis : n. Penis başı ve sünnet derisinin iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiophobia : n. Kalb hastalığı korkusu, kalb hastası olacağından aşırı korkma.


cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


chromatic : a. 1. Boyanabilen; 2. Renge ait, kromatik.


clonus : n. Kasılma, kramp, ispazmoz.


cohesive : a. 1. Yapıştırıcı, yapışmaya sebep olan; 2. Yapışma gösteren, yapışık.


ectrodactylia : n. Parmakların konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


euplasia : n. Dokunun normal oluşu, hücrelerin ait olduğu dokuya has yapı ve şekil göstermesi, öplazi.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


farcinoma : n. At çıbanı, farsinom.


faveolate : a. 1. Petekli; 2. Peteksi.


fissuration : n. Çatlaklık.


galloping : a. Süratle ilerleyen, galopan (hastalık).


labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


infiltration : n.&v. 1. Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon; 2. Süzmek, süzülmek.


inherent : a. 1. Tabiatında mevcut bulunan; 2. Ana ve babadan edinilmiş vasıflara (hususiyetlere) ait.


intraintestinal : a. Barsak içi,barsak içinde.


isthmoplegia : n. İstmus fecli.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.