Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

balanoposthitis nedir?

balanoposthitis : n. Penis başı ve sünnet derisinin iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


caul : n. Doğum sırasında yırtılması gereken amniyon kesesinin, yırtılmayarak çocuğun başı çevresinde mevcudiyetini devam ettirmesi, dölüt (fetus) zarı.


cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


echophrasia : n. See: Echolalia.


epididymo-orchitis : n. Epididimis ve testislerin birlikt iltihaplanmas4.


ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


gonecyctis : n. Seminal vezikül.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


hirsute : a. 1. Kıllı; 2. Pösteki gibi kaba tüylü.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


intra-orbital : a. Göz boşluğu içinde.


lues : n. Frengi, sifiliz (Sy).


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


myocytolsis : n. kas liflerinin ayrılıp dağılması.


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


propylaraben : n. biochem. Antiseptik beyaz bir toz (10H12O3).


registrant : a. Arşiv hemşiresi.


retrocolic : a. Kolonardı, kalın barsak arkası.


schiz(o)- : pref. Bölünmüş, bölünme, bölme.


sedimentation : n. Çöktürme, posa veya rüsup birikmesi, sedimantasyon.