Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balanoposthitis nedir?

balanoposthitis : n. Penis başı ve sünnet derisinin iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bone : n. Kemik, os.


centrum : n. Merkez, orta


choler : n. Safra choledochus.


cinnarizine : n. Meniere hastalığında etkili olan antistaminik.


course : n. Regl, adet görme, kadınlarda her dört haftada bir jenital organlardan kan gelmesi.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


enterologist : n. Barsak hastalıkları uzmanı.


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


tentacle : n. Kamçı.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


invisible : a. Görülemeyen, gözle seçilemeyen.


lardaceous : a. 1. İç yağsı, iç yağlı; 2. Amioid.


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


parity : n. Bir kadının doğurduğu çocuk sayısına bakılarak belrilenen durumu.


peromelia : n. Bir uzvun teratojenik olarak gelişmiş bulunması.


phenolization : n. Efnekte yaraları fenik asit (karbolik asit) eriyiği ile temizleme, fenolizasyon.