Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balanoposthitis nedir?

balanoposthitis : n. Penis başı ve sünnet derisinin iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnisher : n. Dişçilikte, dişin üzerini düzeltip parlatmakta kullanılan alet.


cholepoiesis : n. Karaciğerde safra oluşması.


dismember : v. Kolu veya bacağı kesip çıkarmak.


electromuscular : a. Kaslar üzerinde elektrik etkisine ait.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


esthesioblast : n. See: Ganglioblast.


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


excreta : n. See: excretion.


filamentary : a. İplik şeklinde, ince lif şeklinde.


hormopoietic : a. Hormon yapan.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


inflame : v. İltihap meydana getirmek, iltihaplandırmak.


intratympanic : a. Timpan boşluğunun içinde bulunan.


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


osteophagia : n. Fosfor eksikliğine bağlı kemik erimesi, osteofaji.


pediatry : n. Çocuk hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, pediatri.