Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

balanoplasty nedir?

balanoplasty : n. Penis başı üzerinde uygulanan herhangi bir estetik ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


centiliter : n. Litre'nin yüzde biri, santilitre.


coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.


cuspid : n. Köpek dişi, cuspidis.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


egersis : n. Son derece uyanık olma hali, tetiklik, atiklik.


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


enteradenitis : n. Barsak mukozasındaki bezlerin iltihab4.


gammaglobulin : n. Çok çeşitli protein globulinlerden birisi.


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


phthisis : n. Verem, ftizi.


terbium : n. Tb sembolü ile bilinen, atom no:65 ve atom ağırlığı: 158.93 olan kimyasal element.


hypercholia : n. Safra salgısının artması, hiperkoli.


hysterolysis : n. Rahimi çevresindeki yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


leguminivorous : a. Fasulye, bezelye, nohut, mercimek vb. baklagil sebzelerle beslenen, bu gıdalardan oluşan diyetle yaşayan.


logaphasia : n. Fikir ve düşüncelerini sözle ifade edememe hali, konuşma gücünün kaybı ile belirgin afazi şekli.


metastatic : a. Metastaza ait.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.