Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

balanoplasty nedir?

balanoplasty : n. Penis başı üzerinde uygulanan herhangi bir estetik ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystalgia : n. safra koliği


cleidarthritis : n. Sternum ile klavikula arasındaki eklemin iltihabı.


clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


ductless : a. Atıcı kanalı olmayan (endokrin bezler gibi).


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


gartner's Bacillus : n. Hareketli, gram negatif bir basil.


phthisic : a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ilgili, verem'le ilgili; 2. Akciğer tüberküloz ugösteren, veremli.


hydrolactometer : n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kullanılan araç, laktometre.


intra- : pref. İçinde, içi.


intrafetation : n. Bir fetüs'ün diğer bir fetüs içinde parazit olarak gelişmesi.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


ovulum : n. (pl. ovula). See: ovule.


pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.


photoptarmosis : n. Işık tesiriyle hapşırma.


psittacosis : n. Papağan hastalığı (pnömoni ve barsak bozukluklarına yol açar), psikatoz.


pyrology : n. Ateş veya hararet ilmi piroloji.


pyroris : n. Mide kaynaması veya mide eksimesi denilen olayda yemek borusunda ve midede duyulan ekşilik ve yanma hissi, pirozis.