Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

balanoplasty nedir?

balanoplasty : n. Penis başı üzerinde uygulanan herhangi bir estetik ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloody : a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. Kana ait, kan gibi.


budding : n. Tomurcuklanma, ana hücrenin tomurcuklar şeklinde uzantılar göstermesini takiben, bu tomurcukların ayrılarak yeni canlıları oluşturması, tomurcuklanma şeklinde eşeysiz üreme.


centroplasm : . Sentrozom'un protoplazması, sentroplazma.


cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


enterotribe : n. Kolostomi vakalarının kapatılması için hazırlık safhasında kullanılan bir çeşit yens.


heterocephalus : n. Büyüklükleri farklı iki başa sahip hilkat garibesi.


incubation : n. Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.


intrasplenic : a. Dalağın içinde.


ipselateral : a. Aynı tarafta bulunan.


iridectomy : n. Gözün iris tabakasının bir kısmını kesip çıkarma ameliyatı, iridektomi.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik


redissolve : n. Yeniden çözülmek tekrar çözülmek.


shaking : n. sarsılma, titreme, özellikle titreşim yapıcı araç ile gerçekleştirilen bir masaj şekli.