Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

balanoplasty nedir?

balanoplasty : n. Penis başı üzerinde uygulanan herhangi bir estetik ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexuality : n. İki cinse karşı cinsel arzuya sahip olma, biseksüalite.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


gargle : v. n. 1. Gargara etmek; 2. Gargara (ilacı9.


glans : n. (pl. glandes). See: Gland.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


paranephros : n. Böbreküstü bezi.


phenoluria : n. İdrarda fenol bulunuşu.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


plasmogamy : n. Hücre protoplazmalarınn birleşmesi, iki veya daha ziyade hücrenin çekirdeklerinde değişim olmaksızın protoplazmalarının kaynaşma yoluyla birleşmesi, bu nitelikte belirgin üreme.


preanesthetic : a. 1. Anesteziden önce, anestezi amacıyla verilen ilaç (morfin v.s.).


prophylaxis : n. Hastalığa tutulmamak için alınan tedbirler (mesela aşılanmak gibi), profilaksi.


proportion : n. Oran, orantı.


pustular : a. 1. Püstül veya püstüllerle ilgili; 2. Püstüller gösteren, püstüller oluşması ile belirgin; 3. Püstül niteliğinde, püstül'e benzeyen.


radiculomeningomyelitis : n. Sinir kökleri, meninksler ve omuriliğin iltihabı.


radio humeral : a. Radyus ve humerus'a ait.