Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

balanoplasty nedir?

balanoplasty : n. Penis başı üzerinde uygulanan herhangi bir estetik ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


ecchondrosis : n. Kıkırdak büyümesi (çoğalması).


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


encephalopathy : n. Beyin hasatlığı.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


lameness : n. Topallık, sakatlık.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


odontotoxia : n. Dişlerdeki intizamsızlık, odontotoksi.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.


pentose : n. biochem. Genel formülü C5H10O5 olan herhangi bir şeker, pentoz.


photic : a. Işığa ait.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.


pneuma : pref. See: Pneum.


pod : pref. Ayak anlamına önek.


roentgenogram : n. röntgen ışınları ile alınan resim (filim), radyogram, radyograf.


rush : n. Hız hücum (kan, vs.) hızlı hareket.


salpingocele : n. Dölyatağı (Fallop) borusu fıtığı, salpenks fıtığı, salpingosel.


subchordal : a. Ses tellerinin altında.