Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

balanoblennorrhea nedir?

balanoblennorrhea : n. Bel soğukluğu (gonore)'na bağlı akıntı ile seyreden glans penis iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


echo : n. yankı, aksiseda.


ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.


epulosis : n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleşme; 2. Nedbe


excitement : n. Uyarının sebep olduğu fiziksel ve psişik aktivite ile belirgin durum uyarılma sonucu vücutta meyadna gelen heyecan ve telaşla karışık hareketlenme hali.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


gnathoplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


heterozygosity : n. See: Heterozygosis.


inorganic : a. Organik olmayan, cansız, inorganik.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


roentgenologist : n. Radyoloji (röntgen) mütehassısı, radyolog.


saburral : a. 1. Saburaya ait; 2. Kumlu.


scrotoplasty : n. Skrotumun plastik tamiri.