Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balanoblennorrhea nedir?

balanoblennorrhea : n. Bel soğukluğu (gonore)'na bağlı akıntı ile seyreden glans penis iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

common : a. Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis.


divagation : n. Tutarsız konuşma, abuk sabuk konuşma.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


gnat : n. Bazı hastalık etkelerini taşıyan, sivrisineğe benzer bir sinek, tatarcık.


hyperplasm : n. Çok irileşme.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


lithonephrotomy : n. Böbrek taşının ameliyatla çıkarılması.


meningomyelitis : n. Omurilik ve zarların iltihabı, meningomileyit.


monobrachius : n. Tek kolu bulunan fetüs.


oliva : n. (pl. olivae). See: olive.


phlebogram : n. Ven içine opak bir madde zerkederek yapılan radyografi, flebogram.


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.


pluri : pref. Çok, birçok.


potent : a. Kuvvetli, etkili.


propepsin : n. biochem. See: Pepsinogen.


pseudocholin steras : n. Kan plazmasında ve sinir dokusu dışında kalan bütün dokularda mevcut olan v kalıtsal olarak nitelenen bir enzim.


reinforcement : n. Takviye, refleks aranması esnasında hastanın refleksi kuvvetlendirmeğe yarayacak birşey yapması.


scatemia : n. Barsak toksemisi.


scleroiritis : n. Sklera ve iris iltihabı.


silicate : n. biochem. Asit silisit tuzu.