Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

balanoblennorrhea nedir?

balanoblennorrhea : n. Bel soğukluğu (gonore)'na bağlı akıntı ile seyreden glans penis iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


centripetal : n. Ortaya doğru toplanan, su çiçeğine ait döküntülerde olduğu gibi, çevrede başlayıp merkeze doğru toplanma istidadı gösteren.


cephalothoracopagus : n. Baş ve göğüsleri birbirine yapışık ikizler, bu şekille belirgin hilkat garibesi.


diaphysitis : n. Diyafiz iltihabı.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


field : n. Saha, alan.


flagellation : n. 1. Protozoon'un yüzeyinde kamçı şeklinde uzantının oluşması; 2. Kendisini kamçılatmak veya başka birisini kamçılamaktan cinsel zevk alma.


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


irritant : a. 1. Tahriş edici, uyartıcı, sinirlendirici; 2. Uyartıcı faktör, muharriş.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


monorchid : n. Skrotum'da tek testis gösteren kişi.


myofibroma : n. Kas ve bağ dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, miyofibrom.


nephrogenous : a. see: nephrogenic.


polysinosinic-polycytidylic acid : n. Suni bir nükleik asid.


progestogens : n. pl. Progesteronea'a benzer etkide olan maddeler.


radiad : a. Dış tarafa doğru.


register : n. 1. Bir kurumda isimleri resmi deftere kaydetme,resmi kayıta geçirme; 2. Resmikayıt defteri, kütük; 3. Sesin genişliği.


retinal : a. Retinaya ait.