Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

balanic nedir?

balanic : a. 1. Peniş bası (glans peniş) ile ilgili, 2. Klitoris başı (glans clitoridis) ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugal : n. Dışarıya doğru uzaklaşan.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


estroenic : a. biochem. Estrus yapan, estrojenik.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


leper : n. Cüzzamlı, miskin.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


lumpy : a. Yumrular gösteren, topak otpak.


macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.


mounting : n. Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme.


mouth : n. Ağız, os.


nosema : n. Hastalık.


odontectomy : n. Diş çekilmesi, odontektomi.


oronasal : a. Ağız ve buruna ait.


phacitis : n. Göz merceğinin iltihabı, fasit.


pharmacologist : n. Farmakoloji uzmanı, farmakolog.


polyblast : n. Bağ dokusunda değişik ilkel hücrelere ait bir terim.


predisposing : a. Hazırlayan, istidatlı kılan.