Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

balaneutics nedir?

balaneutics : n. Şifalı suların terkibini ve tedavi değerlerini konu alan bilim dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clarification : n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirme, arıtma, tasfiye etme; 2. Aydınlatma, açıklığa kavuşturma, açıklama.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


enzymuria : n. İdrarda enzim bulunması, enzimüri.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


hydropneumatosis : n. Dokularda sıvı ve gaz toplanması.


isopathy : n. Hastalığı misli ile tedavi usulü.


mammary : a. Memeye ait.


naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.


oxygenize : v. See: Oxidize.


paracolpium : n. Vagina'yı çevreleyen bağ dokusu.


parathyroid : n.&a.1. Tiroid bezi arkasında bulunan dört küçük bezden her biri, paratiroid bezi; 2. Tiroid bezi yakınında, tiroid bezine komu, tiroid bezine bitişik.


parapsis : n. Marazi dokunam duyusu.


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.


psyllium : n. pl. Bir Afrika bitkisinin tohumları.


register : n. 1. Bir kurumda isimleri resmi deftere kaydetme,resmi kayıta geçirme; 2. Resmikayıt defteri, kütük; 3. Sesin genişliği.


sling : n. Askı, askıbandajı.


stilette : n. İÇi oyuk durumda olan aygıtların devamlılığını sağlamak için kullanılan ince, uzun, tel veya metal silindir.


styl(o) : pref. 1. Kazık, direk, sırık; 2. Şakak kemiğinin stiloid çıkıntısı.


syringitis : n. Eustachi borusu iltihabı, sirenjit.