Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

balance nedir?

balance : n. biochem. a) Tartı b) Farklı element veya kısımların birbirine uyması, istikrar, balans, c) Azot bilançosu, denklem.

Acidbase balance : biochem. Asitbaz dengesi.


Analtyical balance : biochem. Hassas terazi.


Microchemical balance : biochem. Mikrokimya terazisi.


Water balance : biochem. Su dengesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrophobia : n. Kanser korkusu, kankrofobi.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


eliminate : v. İhraç etmek, çıkarmak (vücudun bir parçasını).


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


fracture : n. Kırık, fraktür.


gonadectomy : n. Gonadların ameliyatla çıkarılması.


hydro : pref. 1. Su anlamına önek; 2. Hidrojen anlamına önek.


hygienist : n. 1. Hijyen uzmanı; 2. Sağlık memuru.


hypothesis : n. Bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez.


hysteroscopy : n. Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi.


ischiopubic : a. İskiyum ve çatılara ait.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


normotopic : a. Normal yerinde bulunan.


osphresiophobia : n. Kokulardan nefret etme hastalığı.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.


periodontitis : n. Beriyodont iltihabı, periodontit.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


phytoparasite : n. Parazit türünden nebati organizma, fitoparazit.


predilection : n. Bir hastalığın tercihan oturduğu yer.


residual : n. Kalan, artan.