Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

balance nedir?

balance : n. biochem. a) Tartı b) Farklı element veya kısımların birbirine uyması, istikrar, balans, c) Azot bilançosu, denklem.

Acidbase balance : biochem. Asitbaz dengesi.


Analtyical balance : biochem. Hassas terazi.


Microchemical balance : biochem. Mikrokimya terazisi.


Water balance : biochem. Su dengesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantholysis : n. Göz kapağı aralığını genişletmek amacıyla canthus'a kesit yapam.


bryant's "Gallows" traction : n. Özellikle 4 yaşına kadar olan çocukların femur kırıklarında uygulanan bir traksiyon çeşidi.


ciliectomy : n. Kirpik köklerinin ameliyatla çıkarılması.


comma : n. Virgül


dormancy : n. Hareketsizlik, uyuşukluk, uyku hali.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.


hamamelis : n. Hamamelis virginia (bir çeşit çalı).


hemorrhoida : a. Basura ait, hemoroide ait.


heteropathy : n. Zıddı ile tedavi.


hyoepiglottidean : a. Hiyoid kemiği ve epitlota ait.


hyperorchidism : n. Testislerin aşırı sekresonu.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


percept : n. Anlayış, idrak, duyu yolu ile idrak edilen şey.


pinealism : n. Beyin epifizinin salgı bozukluğu.


psorous : a. Uyuzlu, kaşıntılı.


pterion : n. Frontal, paryetal, temporal ve sfenoidin birleştikleri antropolojik bir nokta, pteryon.


remediable : a. İlaçla düelebilir, tedavi edilebilir.


scleritic : a. Sertleşmiş, sert.


spirochaeta : n. Helezon şekli gösteren gram-negatif hareketli bir bakteri cinsi.