Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

balance nedir?

balance : n. biochem. a) Tartı b) Farklı element veya kısımların birbirine uyması, istikrar, balans, c) Azot bilançosu, denklem.

Acidbase balance : biochem. Asitbaz dengesi.


Analtyical balance : biochem. Hassas terazi.


Microchemical balance : biochem. Mikrokimya terazisi.


Water balance : biochem. Su dengesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromum : n. See: Bromine.


chiromegaly : n. Ellerin anormal derecde iri oluşu, el büyüklüğü.


choleric : a. Safralı.


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


corditis : n. Sperma kordonu iltihabı.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


emetism : n. "Ipecac" bitkisinden zehirlenme.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


gastrorrhea : n. Mide bezlerinin aşırı salgısı


lactovorous : a. Sütle beslenen, yaşamını sütle sürdüren.


hematidrosis : n. kanlı ter çıkması.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


ideational : n. Fikir oluşmasıla ilgili, zihnin düşünme yeteneği ile ilgili.


ischiopubic : a. İskiyum ve çatılara ait.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


lethargic : a. 1. Letarji ile ilgili; 2. Letarji gösteren.


mastoptosis : n. Meme sarkması, mastoptoz.


paralyser : n. 1.Felç meydana getirici herhnagi bir madde; 2. Kimyasal maddenin etkisini veya kimyasal reaksiyonu önleyici herhangi bir madde.


parasitic : a. 1. Parazit veya parazitlerle ilgili; 2. Diğer bir organizma üzerinde gıdasını ondan temin ederek hayatını sürdüren, parazit şeklinde yaşayan; 3. Parazitlere bağlı, parazitlerin sebep olduğu.


peptid(e) : n. biochem. Aminoasit ihtiva eden bir bileşim olup, sentetik olarak yapılmış veya proteinlerin hidrolizinden meydana gelmiştir.