Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

balance nedir?

balance : n. biochem. a) Tartı b) Farklı element veya kısımların birbirine uyması, istikrar, balans, c) Azot bilançosu, denklem.

Acidbase balance : biochem. Asitbaz dengesi.


Analtyical balance : biochem. Hassas terazi.


Microchemical balance : biochem. Mikrokimya terazisi.


Water balance : biochem. Su dengesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


dysentery : n. Kanlı ve sancılı ishal, kanlı basur, dizanteri.


ergot : n. İlaçta kullanılan hastalıklı çavdar tanesi.


esthesiometer : n. Herhangi bir duyumla ilgili hassasiyeti ölçen alet, özellikle derinin duyum yeteneğini ölçen alet.


fibrillar : a. Lifciğe (fibrillaya) ait.


hemosozic : a. Kan yuvarlarının yokolmasını önleyen.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


hysterotrachelorrhaphy : n. Serviks uteri yırtığında yırtık kenarları kesit halinde çıkarıp yeniden karşılıklı dikmek suretiyle gerçekleştirilen bir ameliyat şekli.


infancy : n. Hayatın ilk iki yılını kapsayan bebeklik devresi, bebeklik çağı.


infraction : n. Kırık ucun kemikten ayrılmadığı kırık, tam olmayan kırık.


melanuria : n. İdrar renginin kararma hastalığı, koyu renkte idrar ifrazı, melanüri.


morphometry : n. Şekil ölçümü, şekilleri ölçme bilgisi, morfometri.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


nuchal : a. Ense ile ilgili, nuchalis.


onychomycosis : n. Tırnakların mantarlı enfeksiyonu, onikomikoz.


osteoseptum : n. Burun bölmesinin kemik parçası.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.