Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

balance nedir?

balance : n. biochem. a) Tartı b) Farklı element veya kısımların birbirine uyması, istikrar, balans, c) Azot bilançosu, denklem.

Acidbase balance : biochem. Asitbaz dengesi.


Analtyical balance : biochem. Hassas terazi.


Microchemical balance : biochem. Mikrokimya terazisi.


Water balance : biochem. Su dengesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


dextraural : a. Sağ kulağı ile sol kulağına oranla daha iyi duyan.


gastrohyperneuria : n. Mide sinirlerinin aşırı faaliyeti.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


lithonephrotomy : n. Böbrek taşının ameliyatla çıkarılması.


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


pallidotomy : n. Cerebralkorteksten corpus striatum'a giden liflerin cerrahi olarak kesilmesi.


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


paraomphalic : a. Göbek yakınında,g öbeğe komşu, göbeğe bitişik.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


presenility, : n. Yaşlı olmamasına rağmen yaşlılık elritileri gösterme hali, erken yaşlanma, erken ihtiyarlama.


proctitis : n. Rektum iltihabı, rektit, proktit.


prosopodiplegia : n. Her iki üyzün felci.


reflector : n. Işığı veya sesi yansıtan cihaz, reflektör.


retroposed : a. Arkaya doğr yer değiştirmiş.


stammerer : n. Kekeme.


supra-epicondylar : a. Epikondil üstünde bulunan.


tail : n. 1. Bazı hayvanların vücutlarının arka kısmında yer alan hareket yeteneğine sahip uzantı, kuyruk; 2. Kuyruğa benzer herhangi bir oluşum veya organ parçası.


tragophonia : n. Keçi sesi, egofoni, tragofoni.