Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

balance nedir?

balance : n. biochem. a) Tartı b) Farklı element veya kısımların birbirine uyması, istikrar, balans, c) Azot bilançosu, denklem.

Acidbase balance : biochem. Asitbaz dengesi.


Analtyical balance : biochem. Hassas terazi.


Microchemical balance : biochem. Mikrokimya terazisi.


Water balance : biochem. Su dengesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


fistulization : n. Fistüllenme.


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


gargarism : n. gargara.


gastroblenorrhea : n. Midede aşırı mukoza salgısı, gastroblenori.


hyperaphrodisia : n. Cinsel arzuların çok artması.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


melanoma : n. Koyu pigmantasyonla vasıflı habis tümör, melanom.


mute : n. See: Dumb.


nucleotoxin : n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde toksik etkiye sahip madde, nukleotoksin; 2. Hücre çekirdeğinde oluşan toksik madde.


oophorectomize : v. Yumurtalıkları ameliyatla çıkarmak.


osmesis : n. Koklama.


polyemia : n. vücutta aşırı kan bulunması, kan miktarının normalin üstüne çıkması, poliyemi.


proliferous : n. Proliferasyonla vasıflı.


propantheline : n. Atropine benzer etkisi olan sentetik bir bileşik.


provocation : n. Gizli bir hastalığın sun'i olarak uyandırılması, provokasyon.