Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

baker's itch nedir?

baker's itch : n. Şeker veya unla temasa bağlı olan kontakt dermatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canicola eever : n. Fare, köpke, domuz, tilki, tarla faresi gibi hayvanların insanlara bulaştırdığı ve Leptospira conicola'nın etken olduğu bir enfeksiyon (leptospirosis).


blotch : n. 1. Deride zuhur eden leke, çil; 2. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren bölge.


bromum : n. See: Bromine.


cor pulmonale : n. Bir akciğer hastalığına (anfizem, silikoz) bağlı olarak gelişen kalp hastalığı.


extirpation : n. Kökünü kazıma, kökünden sökme (kesip çıkarma), izale.


fungate : v. Mantar gibi büyümek, mantara benzer kitleler oluşturmak üzere hızla gelişmek.


furfur : n. 1. Epidermis'ten pul halinde dökülen hücre; 2. Başın saçlı derisinden pul halinde dökülen küçük beyaztaneciklerden her biri, kepek.


genodermatosis : n. Herediter bir cilt hastalığı, jenodermatoz.


subinfection : n. Hafif enfeksiyon.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


hyperhenedosim : n. see: Hyperhedonia


intranuclear : a. Çekirdek içi, çekirdek içinde.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


neurexeresis : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması.


neurochoroiditis : n. Görme siniri ve koroid iltihabı.


nucleolus : n. (pl. nucleoli). Bir çok hücre çekirdeklerinde bulunan yuvarlak çekirdeksi cisim, çekirdekcik.


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.