Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

baker's itch nedir?

baker's itch : n. Şeker veya unla temasa bağlı olan kontakt dermatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castrate : v.&n. 1. Yumurtalık veya testisleri çıkarmak, hadımlaştırmak; 2. Yumurtalık veya testisleri çıkmış kadın veya erkek, hadım.


cholerophobia : n. Marazi kolera korkusu.


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


epidemiologist : n. Epidemiyoloji uzmanı, epidemiyoloji dalında ihtisas yapmış kişi.


esophagostomy : n. Dışardan tüp geçirmek suretiyle yemek borusuna uzanan geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


etheromania : n. Eter kullanma alışkanlığı, eter düşkünlüğü.


florid : n. Kızartı, koyu kırmızı renk.


galactopyra : n. Süt ateşi.


lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.


submersion : n. 1. Su altına sokma, suya batırma; 2. Su altına sokulma, suya batma.


hexachlorophane : n. Bakterisit ve bakteriyostatik etkiye sahip bir madde (Ameliyat ve müdahalelerden önce el temizliği için kullanılır).


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


ingrowing : a.İçeriye doğru büyüyen.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


lymphogenic : a. See: Lymphogenous.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


malfunction : n. Herhangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması hali, görev bozukluğu.


mesoblast : n. See: mesoderm.


myograph : n. kas büzülmelerinin tesirlerini kaydeden cihaz, miyograf.


phrenocardia : n. Kalb semptomları ile belirli ruhi durum.