Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bag nedir?

bag : n. Kese, torba.

Hydrostatic bag : Doğumu başlatmak üzere uterus duvarı ile amnion kesesi arasına yerleştirilmesini takiben sıvı ile şişirilen ipek veya ince lastikten yapılmış özel torba, hidrostatik torba;


ileostomy bag : İleostomi yerindeng elen feçes'i toplamada kullaılan ince lastik veya plastikten yapılmış torba, ileostomi torbası.


bag of membranes : Bk. bag of waters.


bag of waters : İçinde amnion sıvısı ve fetüs'ün bulunduğu amnion zarı ile çevrili kese, su kesesi, amnion kesesi.


bag of water : Çocuğun hariçten gelen darbelerden müteessir olmaması için mevcut olan ve çocğu da içinde bulunduran içi sıvı dolu kese (su veya amniyon kesesi).


bag politzer's, : Östaki borusu aracılığıyla orta kulağı hava ile şişirmede kullanılan yumuşak lastik tora.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burette : n. biochem. Sıvı ölçmeğe mahsus cam tüpü, büret.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


diplococcus : n. (pl. diplococci). See: Bacteria.


epiphysitis : n. Epifiz iltihabı.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


genyantritis : n. Üstçene sinüsünün iltihabı


terpin hydrate : n. biochem. Müzmin öksürükte kullanılan renksiz parlak kristaller veya beyaz toz (C10H2053H2O).


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


kerato-iridocyclitis : n. Kornea, iris ve kirpiksi cismin iltihabı


oarialgia : n. Yumurtalık ağrısı.


pericaditic : a. Perikardite ait.


pestilential : a. 1. Veba getiren; 2. Veba türünden; 3. Mühlik, öldürücü.


phenoluria : n. İdrarda fenol bulunuşu.


porencephalous : a. Porensefali ile vasıflı.


prophylactodontics : n. Ağız ve diş hastalıklarını önleme bilgisi, profilaktodonti.


proto-albumose : n. biochem. Bir primer albümöz.


reticulosarcoma : n. Retikül hücrelerinden oluşmuş sarkom.


saturnism : n. Kurşun zehirlenmesi, saturnizm.


spermatitis : n.Ductus deferens'in iltihabı