Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bag nedir?

bag : n. Kese, torba.

Hydrostatic bag : Doğumu başlatmak üzere uterus duvarı ile amnion kesesi arasına yerleştirilmesini takiben sıvı ile şişirilen ipek veya ince lastikten yapılmış özel torba, hidrostatik torba;


ileostomy bag : İleostomi yerindeng elen feçes'i toplamada kullaılan ince lastik veya plastikten yapılmış torba, ileostomi torbası.


bag of membranes : Bk. bag of waters.


bag of waters : İçinde amnion sıvısı ve fetüs'ün bulunduğu amnion zarı ile çevrili kese, su kesesi, amnion kesesi.


bag of water : Çocuğun hariçten gelen darbelerden müteessir olmaması için mevcut olan ve çocğu da içinde bulunduran içi sıvı dolu kese (su veya amniyon kesesi).


bag politzer's, : Östaki borusu aracılığıyla orta kulağı hava ile şişirmede kullanılan yumuşak lastik tora.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


dispensary : n. Dispanser.


fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.


feminist : n. Kadın fizyoloji ve psikolojisini inceleyen bilgin.


harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


iridoperiphacitis : n. lens kapsülünün iltihabı.


kynophobia : n. Köpeklerden aşırı ürkme, özellikle köpekle temas sonucu dukuz olacağından aşırı korkma.


lipometabolism : n. Yağ metabolizması.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


metrodynia : n. Uterus ağrısı, rahim sancısı.


mosaic : a. 1. Küçük parçaların, serpme şeklinde bir araya gelmesiyle beliren şekil, mozaik; 2. Aynı dokuya ait hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi göstermesi.


nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


oligocardia : n. See: Bradycardia.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


purin(e) : n. biochem. Asit üriğin esas cevheri, pürin (C5H4N4).


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.