Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bag nedir?

bag : n. Kese, torba.

Hydrostatic bag : Doğumu başlatmak üzere uterus duvarı ile amnion kesesi arasına yerleştirilmesini takiben sıvı ile şişirilen ipek veya ince lastikten yapılmış özel torba, hidrostatik torba;


ileostomy bag : İleostomi yerindeng elen feçes'i toplamada kullaılan ince lastik veya plastikten yapılmış torba, ileostomi torbası.


bag of membranes : Bk. bag of waters.


bag of waters : İçinde amnion sıvısı ve fetüs'ün bulunduğu amnion zarı ile çevrili kese, su kesesi, amnion kesesi.


bag of water : Çocuğun hariçten gelen darbelerden müteessir olmaması için mevcut olan ve çocğu da içinde bulunduran içi sıvı dolu kese (su veya amniyon kesesi).


bag politzer's, : Östaki borusu aracılığıyla orta kulağı hava ile şişirmede kullanılan yumuşak lastik tora.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatodynia : n. Cilt nevraljisi.


esthesia : n. Algılama, duyma, hissetme.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


gastrostomy : n. Yemek borusunun tıkanmalarında besinleri bir boru yardımı ile içine akıtabilmek için mide duvarında bir delik açılması.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


hypurgic : a. Yardım edici, hizmet edici.


hypoalbuminemia : n. Kanda albümin azalması.


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


inoperable : a. Ameliyata elverişil olmayan.


iridokeratitis : n. İris ve korneanın iltihabı, iridokeratit.


kelis : n. 1. See: Morrhea; 2. See: Keloid.


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


odontalysis : n. Diş muayenesi.


osteosarcoma : n. Kemik sarkomu, kemki dokusu ihtiva eden sarkom.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.