Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bag nedir?

bag : n. Kese, torba.

Hydrostatic bag : Doğumu başlatmak üzere uterus duvarı ile amnion kesesi arasına yerleştirilmesini takiben sıvı ile şişirilen ipek veya ince lastikten yapılmış özel torba, hidrostatik torba;


ileostomy bag : İleostomi yerindeng elen feçes'i toplamada kullaılan ince lastik veya plastikten yapılmış torba, ileostomi torbası.


bag of membranes : Bk. bag of waters.


bag of waters : İçinde amnion sıvısı ve fetüs'ün bulunduğu amnion zarı ile çevrili kese, su kesesi, amnion kesesi.


bag of water : Çocuğun hariçten gelen darbelerden müteessir olmaması için mevcut olan ve çocğu da içinde bulunduran içi sıvı dolu kese (su veya amniyon kesesi).


bag politzer's, : Östaki borusu aracılığıyla orta kulağı hava ile şişirmede kullanılan yumuşak lastik tora.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


crural : a. Bacağa ait, cruralis.


drug-store : n. İlaç satılan dükkan, eczane.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


gastroschisis : n. Karın duvarının doğuştan, yarık şeklinde açık oluşu.


gephyrophobia : n. Köprü üzerinde veya denize (suya) yakın yerlerde yürüme korkusu.


gynecomastia : n. Erkek memelerinin aşırı gelişmesi, erkekte büyük memelilik, jinekomasti.


helminthemesis : n. Solucan kusma.


hook : n. Çekme veya tutma için kullanılan kancalı bir alet.


koilonychia : n. Demir noksanlığına bağlı anemilerde karakteristik bir bulgu, tırnakların kaşık şeklinde olması.


lithodialysis : n. Taş erimesi veya ezilmesi, taşı eritme, litodiyaliz.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


mastocarcinoma : n. Meme kanseri.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


occult : a. Gizli, kapalı, okult.


overweight : n. Şişmanlık, obezite.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


parencephalitis : n. Beyincik (cerebellum) iltihabı.