Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacterotrope nedir?

bacterotrope : a. Bakterilere yönelen, bakterilere karşı hareket eğilimi gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borborygmus : n. Mide veya barsaklardaki gazın meydana getirdiği gurultu sesi, gaz gurultusu.


bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


corpulent : a. Aşırı şişman.


diagnostics : n. Hastalıkları teşhis etme bilimi, tanı bilimi.


endostitis : n. Kemik boşluğunu saran zarın iltilaphanması, endosteum iltihabı.


endothoracic : a. Göğüsiçi, endothracicus.


enterology : n. Barsakbilim, enteroloji.


gammaglobulin : n. Çok çeşitli protein globulinlerden birisi.


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


isthmectomy : n. İstmusun ameliyatla çıkarılması (özellikle tiroid geçidinin).


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


lithuresis : n. Kum işeme.


malignity : n. See: Malignancy


orthesis : n. Eğrilik gösteren kısmın düzeltilemsi.


partus : n. Doğum.


polychroma : n. Renk oluşumunun çoğalması, polikromi.


polymastia : n. Memelerin normal (iki) sayıdan fazla oluşu, polimasti.


polypiform : a. Polip'e benzer, polip şeklinde.


precipitable : a. biochem. Çökeltilebilir.