Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteroidal nedir?

bacteroidal : a. Bakteri şeklinde, bakteri biçim, bakterimsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

desmorrhexis : n. Bağ rüptürü.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


epispastic : n. Tahriş edici madde.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


frolement : n. 1. Perikart lezyonlarında oskültasyon esnasında duyulan hışırtı sesi; 2. Bir çeşit masaj, avuç içi ile hafifçe bastırmak suretiyle yapılan masaj şekli.


germinal : a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, germinatif.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


intelligible : a. Anlaşılır, idrak edilebilir, seilebilir.


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.


hypertelorism : n. İki organ arasında anormal genişlik.


kaif : n.Alınan ilacın meydana getirdiği rahatlık, özellikle teskin edici veya uyuşturucu ilacın vücutta oluşturduğu rahatlama hali.


Meig's Syndrome : n. Hyidroperitoneum ve hydroothorax ile birlikteg örülen selim huylu solid ovarium tümörü.


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


neurotoxic : a. sinir hücreleri üzerine toksik etki gösteren sinir hücrelerini tahrip eden, nörotoksik.


noctambulation : n. Uykuda kalkıp gezme, noktambulizm.


pancreatography : n. Pankreas radyografisi.


paroxysm : n. Hastalık belritilerinni birdenibre artması, paroksizm.


purpuric : a. 1. Purpura hastaığına ait, 2. Erguvan renkli aside ait.