Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacterium nedir?

bacterium : n. (pl. bacteira). Bölünme suretiyle klorofilsiz tek hücreli mikro-organizma (mikrop), bakteri.

Bacillus bacterium : Çomak şeklinde bakteriler.


Diplococcus bacterium : Çift yuvarlak bakteriler,


nonpathogenic bacterium : Herhangi bir hastalığa sebep olmayan bakteri;


pathogenic bacterium : Hastalık yapan bakteri, patojen bakteri;


Spirochetal bacterium : Helezonları ince ve sık olan bakteriler, spiroketler.


Staphilococcus bacterium : Yoğun (salkım) yapan bakteriler, stafilokoklar.


Streptococcus bacterium : Zincir yapan bateriler, streptokoklar.


Vibro bacterium : Virgül şeklinde bakteriler, vibriyonlar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


carbo : n. biochem. Odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon.


cathodal : a. Katot'a ait, katot'la ilgili.


cavernous : n. İçi boş aralıkları olan, boşluklu, kavernöz, cavernosus.


cerebritis : n. Beyin iltihabı, serebrit.


chemoheterotrophic : a. Yaşamı için gerekli enerjiyi, özellikle karbon ihtiyacını organik maddelerden temin eden, kemoheterotrofik (bakteri hakkında).


choledocholithiasis : n. Safra kanallarında bir veya dahaf azla sayıda taş bulunması hali.


convertible : a. Değişebilir, çevrileiblir, dönüşebilir.


diathermal : a. Isıyı geçiren.


electrotherapy : n. Elektrik tedavisi.


etherize : v. biochem. Etere dönüştürmek, eterle uyutmak.


hypereccrisia : n. Aşırı itrah.


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


myodynia : n. See: Myalgia.


odontocele : n. Diş yuvası kisti, odontosel.


peonin : n. biochem. Asit ve baz reaksiyonları göstermekte kullanılan bir endikatör.


phallism : n. See: Phallicism.


presuppurative : a. Cerahatlanmadan önce olan.