Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacterium nedir?

bacterium : n. (pl. bacteira). Bölünme suretiyle klorofilsiz tek hücreli mikro-organizma (mikrop), bakteri.

Bacillus bacterium : Çomak şeklinde bakteriler.


Diplococcus bacterium : Çift yuvarlak bakteriler,


nonpathogenic bacterium : Herhangi bir hastalığa sebep olmayan bakteri;


pathogenic bacterium : Hastalık yapan bakteri, patojen bakteri;


Spirochetal bacterium : Helezonları ince ve sık olan bakteriler, spiroketler.


Staphilococcus bacterium : Yoğun (salkım) yapan bakteriler, stafilokoklar.


Streptococcus bacterium : Zincir yapan bateriler, streptokoklar.


Vibro bacterium : Virgül şeklinde bakteriler, vibriyonlar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroitin : n. biochem. Kondroitik asit ayrışımında meydanag elen bileşim (C18H27NO14), kondrotin.


decarboxylation : n. Organik bileşikten bir molekül karbondioksit çıkarılması, bileşiğin karbondioksit kaybetmesi.


diathermy : n. Vücudun yüksek frekanslı elektrik akımlarına karşı gösterdiği dirençten (mukavemetten) faydalanarak dokularda hararet meydana getirilmesi, diyatermi.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


endoneuritis : n. Endonöriyum'un iltihabı.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.


multiform : a. Çok şekilli, muhtelf şekilde.


number : n. Sayı.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


peritomy : n. 1. Panüs'ü tedavi amacıyla kornea'ya yakın olmak üzere konjunktiva'ya kesit yapma (Bu suretle lezonun kornea'ya ilerlemesi önlenir); 2. Sünnet yapma.


perspiration : n. 1. Terleme; 2. Ter, perspiratio.


pharyngology : n. Yutakbilim, farengoloji.


procident : a. Sarkmış durum gösteren, sarkık, düşük.


psilosis : n. Psiloz, 1. Saçları döken bir deri hastalığı; 2. Bütün hazım cihazlarında yaralar meydana gelen ve sıcak ülkelere mahsus bir hastalık.


scarificator : n. Hacamat yapan alet.


syncytioma : n. Uterus duvarının büyük sinsisyum hücreleriyle enfiltre olması ile müterafık tümör.


toxicomucin : n. Tüberküloz basilinden çıkan bir madde.


tracheostenosis : n. Trakea daralması