Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacterium nedir?

bacterium : n. (pl. bacteira). Bölünme suretiyle klorofilsiz tek hücreli mikro-organizma (mikrop), bakteri.

Bacillus bacterium : Çomak şeklinde bakteriler.


Diplococcus bacterium : Çift yuvarlak bakteriler,


nonpathogenic bacterium : Herhangi bir hastalığa sebep olmayan bakteri;


pathogenic bacterium : Hastalık yapan bakteri, patojen bakteri;


Spirochetal bacterium : Helezonları ince ve sık olan bakteriler, spiroketler.


Staphilococcus bacterium : Yoğun (salkım) yapan bakteriler, stafilokoklar.


Streptococcus bacterium : Zincir yapan bateriler, streptokoklar.


Vibro bacterium : Virgül şeklinde bakteriler, vibriyonlar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


ejaculator : n. Atıcı kanal, ejaculatorius.


epizootic : a. 1. Aynı anda birçok hayvanda görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren; 2. Belli bir hastalığın hayvanlar arasında aynı anda görülmesi, hayvanlar arasındaki hastalık salgını.


exploration : n. Keşif, araştırma, açınsama.


exciting : a. Uyarıcı, harekete sevkedici, kişide heyecan doğurucu.


filix mas : n. Erkek eğrelti otu hulasası, mantar tedavisinde kullanılır.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


subnutrition : n. yetersiz beslenme.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


hydroflumethiazide : n. Diüretik.


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


ideation : n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


laxator : n. Gevşetici (kas veya ilaç).


myeloplast : n. Kemik iliği lökosiit


oite : n. Dişi bakteri.


orbito- : pref. Göz çkuruu anlamına önek.


othemorrhagia : n. Kulaktan gelen kanama, kulak kanaması.


overdetermination : n. Lüzumundan fazla önem verme.


pyosis : n. Cerahat oluşumu, cerahatlanma.