Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacterium nedir?

bacterium : n. (pl. bacteira). Bölünme suretiyle klorofilsiz tek hücreli mikro-organizma (mikrop), bakteri.

Bacillus bacterium : Çomak şeklinde bakteriler.


Diplococcus bacterium : Çift yuvarlak bakteriler,


nonpathogenic bacterium : Herhangi bir hastalığa sebep olmayan bakteri;


pathogenic bacterium : Hastalık yapan bakteri, patojen bakteri;


Spirochetal bacterium : Helezonları ince ve sık olan bakteriler, spiroketler.


Staphilococcus bacterium : Yoğun (salkım) yapan bakteriler, stafilokoklar.


Streptococcus bacterium : Zincir yapan bateriler, streptokoklar.


Vibro bacterium : Virgül şeklinde bakteriler, vibriyonlar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


blinking : n. Göz kapağının hızla açılıp kapanma hareketi, göz kırpma.


brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


craniotomy : n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.


dexamphetamine : n. Amphetamine etkisinde merkezi bir uyarıcı.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


fasciectomy : n. Kas üzerindeki zar (fasya)'ın çıkarılması.


intervaginal : a. İki tabaka arasında bulunan.


intramastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı sinüs ve hücrelerinin iltihabı, intramastoidit.


keratinize : v. 1.Boynuzlaştırmak; 2. Boynuzlaşmak.


levallorphan tartrate : n. Narkotik antagonist.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


oligocardia : n. See: Bradycardia.


osteochondral : a. Kemik ve kıkırdağa ait.


paresthesia : n. Marazi hassasiyet, hastalık halinde duyarlık, parestezi.


per rectum. : a. Rektum yoluyla, rektum aracılığıyla.