Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacterium nedir?

bacterium : n. (pl. bacteira). Bölünme suretiyle klorofilsiz tek hücreli mikro-organizma (mikrop), bakteri.

Bacillus bacterium : Çomak şeklinde bakteriler.


Diplococcus bacterium : Çift yuvarlak bakteriler,


nonpathogenic bacterium : Herhangi bir hastalığa sebep olmayan bakteri;


pathogenic bacterium : Hastalık yapan bakteri, patojen bakteri;


Spirochetal bacterium : Helezonları ince ve sık olan bakteriler, spiroketler.


Staphilococcus bacterium : Yoğun (salkım) yapan bakteriler, stafilokoklar.


Streptococcus bacterium : Zincir yapan bateriler, streptokoklar.


Vibro bacterium : Virgül şeklinde bakteriler, vibriyonlar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodless : a. Kansız.


cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


diencephalon : n. Arabeyin, dienkefal(on), (iki yarım kürre arasındaki yapılar).


dyschromia : n.Cildin anormal pigmantasyonu.


excessive : a. Fazla aşırı.


gastrocoloptosis : n. Mide ve kolon düşüklüğü, mide ve kolon'un normal yerine oranla aşağıya sarkması hali.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


impermeable : a. Geçirgen olmayan, özellikle su veya havayı içinden geçriemeyen.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


materia : n. Madde.


mesonephroma : n. Mezonerfondan kaynak alan tümör, mezonefrom.


ophthalmiatrics : n. Göz hastalıkları tedavisi.


pellagroid : a. Pellagraya benzer.


perforating : a. Delici, perforans.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.


photo-ophthalmia : n. Kuvvetli ışık etkisiyle meydana gelen göz iltihabı, özellikle yoğun ışığın sebep olduğu konjunktiva iltihabı.


physostigminism : n. Physostigmine zehrilenmesi.


plastocyte : n. Trombosit.