Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacterisid nedir?

bacterisid : n. Bakteri enfeksiyonuna aşırı duyarlık sebebiyle deride gelişen vezikül ve püstüllerle belirgin reaksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinophobia : n. Kanser korkusu, devamlı olarak kansere yakalanacağı korkusu içinde bulunma.


constipate : v. Kabzetmek, inkibaz vermek.


cytostatic : a. Hücre gelişimini durduran, hücrelerin çoğalmasını önleyen.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


erogenous : a. Cinsel heycan (veren), erojen.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


hysteric(al) : a. 1. Histeriye ait; 2. Marazi hırçınlık getirici.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


oestriol : n. Hamile kadınların idrarında bulunan ve oestrogenlere ati olan bir metabolit.


oriental : a. Doğu memleketleri ile ilgili, doğu memleketlerinde görülen.


pancreatism : n. Pankreas faaliyeti.


sanative : a. Şifa verici, iyi eden.


sanguirenal : a. Kan ve böbreklere ait.


saturate : v. biochem. Her hangi bir cisme başka bir cisim meczettirip fazlasını alamayacak derecede doldurmak.


spanopnea : n. Asabi kaynaklı nefes darlığı.


stimulant : a. 1. Uyarıcı, uyandırıcı, kamçılayıcı, münebbih, stimülan; (pl.) n. 2. Organların çalışmalarını uyaran ilaçlar, münebbihler, stimülanlar.


strangle : v. 1. Nefes borusunu sıkarak nefesini kesmek,boğmak; 2. Nefes borusunun sıkılması nedeniyle nefesi kesilmek,boğulmak.