Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacterisid nedir?

bacterisid : n. Bakteri enfeksiyonuna aşırı duyarlık sebebiyle deride gelişen vezikül ve püstüllerle belirgin reaksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dust : n. Toz, toz şeklinde ufak tanecikler.


eburneous : a. 1. Fildişinden; 2. Fildişi gibi.


emunctory : n. a. 1. vücudun ifrazatını dışarıya çıkaran organ; 2. Vücudun fazlalıklarını (gereksiz maddeleri) defeden.


faciocephalalgia : n. yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.


uvulectomy : n. Küçük dili çıkarma ameliyatı.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


hyperchromatosis : n. See: hyperchromatism.


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


levorotation : n. Sola dönme, sola çevirme veya çevrilme.


mucigen : n. Sümük ve mukozaya tahvil edilir madde.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


operative : a. 1. Operatif: Ameliyata ait; 2. Ameliyatın sebep olduğu; 3. Tesirli, etkili, faal hareketli, operativus.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


palliative : a.&n. 1. Hafifletici (oluşturucu); 2.Müsekkin, anodin, palyatif.


parathymia : n. Sürmenaj, zihni gerginlik.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


parasitic : a. 1. Parazit veya parazitlerle ilgili; 2. Diğer bir organizma üzerinde gıdasını ondan temin ederek hayatını sürdüren, parazit şeklinde yaşayan; 3. Parazitlere bağlı, parazitlerin sebep olduğu.


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


pulpal : a. Pulpa ile ilgili.