Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacterisid nedir?

bacterisid : n. Bakteri enfeksiyonuna aşırı duyarlık sebebiyle deride gelişen vezikül ve püstüllerle belirgin reaksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


common : a. Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


lactocele : n. See: galactocele.


hypertrichosis : n. Aşırı akıllılık, anormal derecede kıllanma (genel veya mevzi olabilir).


inulase : n. İnulin'i levüloz'a çeviren enzim.


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


locomotory : a. See: locomotive


masculonucleus : n. See: Arsenoblast.


omphalic : a. Göbeğe ait.


palpate : v. El ile muayene etmek.


parasteatosis : n. Yağ bezlerinin bozukluğu.


per secundan intentionem : Bir yaranın iki dudağının ancak granülasyon dokusunun aracılığı ile kaynayıp iyileşmesi.


pharygno- : See: Pharyng-.


polyposis : n. Çok sayılı polip oluşumu, polipoz.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


pyoid : a. 1. Cerahate ait; 2. Cerahat gibi, piyoid.


quality : n. 1. Kalite, 2. Hususiyet, özellik, tabiat; 3. Nitelik; 4. Nevi, sınıf, çeşit.


recess : n. Çukur, çukurcuk, recessus.