Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacterisid nedir?

bacterisid : n. Bakteri enfeksiyonuna aşırı duyarlık sebebiyle deride gelişen vezikül ve püstüllerle belirgin reaksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleperitoneum : n. Periton boluğunda safra bulunuşu.


cholinergic : a. Uçlarında asetilkolin açığa çıkan (parasempatetik sinir hakkında).


dissection : n. 1. Bir organizmayı tetkik için parçalra ayırma; 2. Teşrih; 3. Teşrih edilen şey, disseksiyon.


fetishism : n. Karşı cinse ait bir eşyaya karşı gösterilen cinsel istek.


galea : n. (pl. galeae). Takke


terra : n. Toprak.


uterotubal : a. Rahim ve salpenkse ait.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


homunculus : n. Asimetri veya şekil bozklu olmayan cüce.


hyoid : a. Dil kemiği şeklinde.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


intrahepatic : a. Karaciğer içinde.


metathalamus : n. Talamusun arka parçası.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


paracentesis : n. İçinde su toplanmış bir vücut boşluğundaki suyu çıkarmak için delme ameliyatı, parasentez (ortakulak iltihabında kulak zarını delme).


phlebolite : n. Damar tıkanıklığı.


photodynamic : a. 1. Işığın kazandırdığı enerji ile ilgili; 2. Işığın kazandırdığı enerji ile faaliyet veya hareket gösteren; 3. Işıkta parıldayarak kendisini belli eden.


science : n. Fen, ilim, bilim, bilgi.


synergy : n. Birkaç doku veya ilacın bir olayı meydana getirmek için birlikte tesir yapması, işbirliği.