Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacterisid nedir?

bacterisid : n. Bakteri enfeksiyonuna aşırı duyarlık sebebiyle deride gelişen vezikül ve püstüllerle belirgin reaksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


cutin : n. Fidanların kütikülinde bulunan madde, kütin.


depth : n. Derinlik.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


dilated : a. Genişlemiş.


fluctuant : a. 1. Zaman zaman değişen, bir kararda kalmayan; 2. El ile muayene (palpasyon) de dalgalanma yapan, d alga şeklinde hareket gösteren (Boşlukta toplanan sıvı sebebiyle).


hairball : n. Mide veya barsakta görülen saçtan oluşmuş kitle.


hidrocystoma : n. Ter bezi tümörü.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


karezza : n. Coitus reservatus.


keloid : n. Sert deri tümörü, keloit (nedbelerde oluşan).


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


larviphage : n. Larvalarla beslenen canlı (böcek veya balık).


loop : n. İlmek.


myelencephalitis : n. Beyin ve omuriliğin birarada iltihabı, miyelensefalit.


napkin : n. 1. Kadınların adet esnasında veya akıntı mevcudiyetinde perine üzerine koymak suretiyle kullandıkları pamuktan yapılı ped, hijyenik kadın bağı; 2. Çocuk bezi.


onychocryptosis : n. Tırnağın ete batması.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


pleuritic : a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. Plörezi gösteren, plörezi ile belirgin; 3. Plörezi niteliğinde, plöreziye benzeyen.