Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacterisid nedir?

bacterisid : n. Bakteri enfeksiyonuna aşırı duyarlık sebebiyle deride gelişen vezikül ve püstüllerle belirgin reaksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregmatic : a. Bregmaya ait, bregmaticus.


citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


dispar : a. Eşit olmayan, birbiriyle uygunluk göstermeyen, farklı.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


hepatophlebitis : n. Karaciğer venlerinin ilthiabı.


subdural : a. Dura (Dura mater) altında bulunan, subduralis.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


intragluteal : a. Kalçayı meydana getiren.


laloneurosis : n. Sinirsel kaynaklı konuşma bozukluğu.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


patellapexy : n. dizkapağının femurun alt ucuna cerrahi tesbiti.


pedobaromacrometer : n. Bebeklerin boy ve ağırlığını ölçen alet.


pitressin : n. biochem. Vazopresinin ticari adı.


polyperiostitis : n. Çeşitli kemik periyost (dışzar) larının iltihabı, poliperiyostit.


pseudogonorrhea : n. Gonokok dışı herhangi bir bakteri sebebiyle oluşan gonore'ye benzer akıntının eşlik ettiği uretra iltihabı, yalancı gonore.


somatology : n. Somatoloji: 1. Canlı vücutları fizik bakımından incleme bilgisi, 2. Fizyoloji ve anatomi bilgisi.