Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriotrypsin nedir?

bacteriotrypsin : n. biochem. Vibrio comma tarafından meydana getirilen enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptospasm : a. See: Camptocormia.


bruit : n. Hırıltı veya uğultu niteliğinde patolojik ses, özellikle oskültasyon esnasında duyulan anormal ses.


circumflex : n. Kıvrık, dönük, circumflexus.


clonicotonic : a. Hem klonik hem tonik kasılmalar gösteren.


decussation : n. Birbirini kesme, çaprazlama, çaprazlaşma.


esthesiometer : n. Herhangi bir duyumla ilgili hassasiyeti ölçen alet, özellikle derinin duyum yeteneğini ölçen alet.


exhibitionist : n. Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi.


frost bite : n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması.


gastric : a. Mideye ait, midevi, gastrik, gastricus.


globin : n. biochem. Heoglobinden çıkarılan bir protein.


hemangioendothelioma : n. Damar duvarındaki endotelyal hücrelerin aşırı artımı sonucu meydana gelen tümör, hemanjiyoendotelyom (özellikle beyin menenjlerindeki kapiller duvarlarından gelişir).


lobostomy : n. Akciğer lopunun drenajla kesilmesi, lobostomi.


metacyesis : n. Dış gebelik.


milk : n. Süt.


myelotoxin : n. İlik hücrelerini yok eden bir toksin.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


penicillipm : n. Bazı türlerinin kültüründen penisilin elde edilen bir mantar cinsi.


spectrotherapy : n. Spekrum'u oluşturan ışınların tedavide kullanılamsı, spektrum tedaisi.


splanchnoptosis : n. Bir karın organının düşüklüğü.


sthenia : a. Görünüşte canlılık ve faaliyet.