Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacteriotrypsin nedir?

bacteriotrypsin : n. biochem. Vibrio comma tarafından meydana getirilen enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caput : n. Baş, üst kısım.


cephalothoracopagus : n. Baş ve göğüsleri birbirine yapışık ikizler, bu şekille belirgin hilkat garibesi.


digitus : n. anat. Parmak.


echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.


infanticide : n. 1. Yeni doğan çocuğu öldürme (hastalığı); 2. Çocuk katili.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


laughing-gas : n. biochem. Nitrik asit (uyuşturucu olarak kullanılır).


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


melalgia : n. Kol ve bacakların nevraljisi, melalji.


melarsoprol : n. Tripanosomiasis tedavisinde damar içi yoluyla verilen organik arsenik bileşiği.


narcosynthesis : n. Hafif anestezi altında, hastaya geçmişe ait bazı olaylar hatırlatılması ve böylelikle hastalık sebebi olan olayın meydana çıkarılması.


nicotined : a. Nikotinli.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


phalangeal : a. Falanksa ait.


phlebosclerosis : n. Ven duvarlarının anormal kalınlaşması ve sertleşmesi, fleboskleroz.


protophyte : n. Tek hücrli bitki veya nebati organizma.


protosyphilis : n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.


rennin : n. 1. Lab mayası, sütü pıhtılaştırmağa yarayan bir enzim (midede bulunur), chymosin.