Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriotropin nedir?

bacteriotropin : n. Bakterilerin bakteriyofajlar tarafından imha amacıyla yutulmasını kolaylaştıran madde, opsonin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumarticular : a. Eklem çervesinde, eklemi saran.


cordectom : n. Kordon'un ameliyatla çıkarılması.


corticosteroids : n. Steroid yapıda olan ve adrenal korteks tarafından salgılanan bir grup hormon.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


deaf : n. sağır.


dereistic : n. Gerçeğe uygun olmayan düşünce, hayal ürünü düşünce.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


endoperimyocarditis : n. Endokard, perikard ve miyokardın iltihabı, endoperimiyokardit.


exaggerate : v. Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


gastrosis : n. Mide hastalığı.


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


leucorrhea : n. Kadınlarda olan beyaz akıntı, lökore.


metabobileter : n. Bazal metabolizma hızının ölçülmesinde kullanılan alet, metabolimetre.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


obese : a. Çok şişman.


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.