Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriotropin nedir?

bacteriotropin : n. Bakterilerin bakteriyofajlar tarafından imha amacıyla yutulmasını kolaylaştıran madde, opsonin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


chromophile : n. See: Chromophil.


eclabium : n. Dudağın ters dönmesi.


endocrinotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


fusible : a.Eritilir.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


hyperglobulia : n. Kandaki alyuvar fazlalığı.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


lance : v. Neşter ile yarıp açmak, deşmek.


macr(o) : pref. Büyük.


materia : n. Madde.


medicament : n. İlaç, tedavide kullanılan madde.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


nasopharyngitis : a. Nazofarenks iltihabı, nazofarenjit.


phytopathogenic : a. Bitkinin yapı ve işlevini bozan, bitkilerde hastalık meydana getiren.


plastocytosis : n. Kanda trombosit sayısının artışı.


protomorphic : a. İptidai, ilkel, protomorfik.


reamputation : n. Önceden ampütasyon uygulanan kol veya bacak gibi bir organda kalan aprça üzerinde yeniden ampütasyon yapılması, ek ampütasyon.


scopolagnia : n. Çıplak kişiyi gizlice seyretmekten cinsel haz duyma.


sialology. : n. Salyabilim, tükürük bilgisi, siyaloloji.