Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacteriotropin nedir?

bacteriotropin : n. Bakterilerin bakteriyofajlar tarafından imha amacıyla yutulmasını kolaylaştıran madde, opsonin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcipenia : n. Vücutta kalsiymu eksikliği, dokularda ve vücut sıvılarında kalsiyum seviyesinin ileri derecede düşük oluşu.


cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


chloroquine : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, klorokin.


cholerrhagia : n. Safra akıntısı, koleraji.


carinocerebral : a. Kafatası ve beyine ait.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


elution : n. Bir maddenin yıkama yoluyla diğer maddeden ayrılması.


embole : n. See: Emboly.


epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


exanthema : n. (pl. exanthemata) Enfeksiyon hastalıklarında görülen deri üzerindeki kızartı veya lekeler ve kabarıklar, egzantem.


exitus : n. 1. Dışarı çıkılacak yer; 2. Ölüm.


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


laminitis : n. Lamina iltihabı.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


monomicrobic : a. Tek mikroptan ileri gelen, tek mikroba ait, monomikrobik.


oo- : pref. 1. Dişi cinsiyet ühcresi (ovum) anlamına önek; 2. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.


plastocytopenia : n. Kanda trombosit sayısının azalışı.


ptyalith : n. Tükrük taşı.


reality : n. Gerçek.