Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacteriotropin nedir?

bacteriotropin : n. Bakterilerin bakteriyofajlar tarafından imha amacıyla yutulmasını kolaylaştıran madde, opsonin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorioretinitis : n. Choroid ve retina tabakalarının birlikte iltihabı.


conceptus : n. Gebelik mahsülü, döllenmeyi takiben uterus içinde gelişen embriyo ve fetüs.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


cost (o) : pref. Kaburga.


cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.


enchondroma : n. Kıkırdak dokusunda olan tümör.


esuritus : n. Midede ülser peydah olma.


febrific : a. See: febrifacient


fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül


glutinous : a. Yapışkan.


hyoepiglottidean : a. Hiyoid kemiği ve epitlota ait.


intubation : n. 1. Boğazı tıkayan hastalıklarda boğaza tüp salma ameliyesi; 2. Mideyelastik boru sokulması, tübaj.


karyota : n. Nüveli hücreler.


measles : n. Kızamık, morbili.


merbromin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan bir madde (C30H8B2HgNa2O6).


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


osteomatoid : a. Osteoma benzer.


podiatry : n. Ayak hastalıkları bilgi ve tedavisi, podiyatri.