Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacteriotropin nedir?

bacteriotropin : n. Bakterilerin bakteriyofajlar tarafından imha amacıyla yutulmasını kolaylaştıran madde, opsonin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


cytocentrum, : n. see: Centrosome.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


helminthology : n. barsak parazitleri bilgisi, helmintoloji.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


hypodynia : n. Hafif ağrı.


hypophrenic : a. 1. Diyaframaltı; 2. Zayıf akıllı, aklı zayıf, hipofrenik.


lozenge : n. İlaçlı yuvarlak ve yassı hap, aslında baklava şeklinde ve ekseriyetle ilaç mahiyetinde şekerleme.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


oesophagostomy : n. Yemek borusu ile boyun kökünün cildi arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


papule : n. Deride küçük, kenarları iyice belli sertçe kabartılar, papül.


paternity : n. Babalık, baba olma hali.


phaneroscope : n. Deri veya deri lezyonlarını, üzerine ışık düşürerek muayenede kullanılan, mercekten oluşmuş alet, faneroskop.


phimotic : a. 1. Fimozis'le ilgili; 2. Fimozis gösteren.


pyrevemia : n. Kanda aşırı pirüvik asit bulunuşu.


rhinenchysis : n. Burun deliklerinden burun boşluklarına, enjektör aracılığı ile ilaçlı sıvı sevketme, burun boşluklarını yıkama.


sitotoxism : n. Bakteri veya mantarla enfekte bitkisel gıda maddelerinin yenmesi sonucu oluşan zehirlenme, tahıl zehirlenmesi.


sun ray treatment : Helyoterapi (kozmoterapi).