Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriotropin nedir?

bacteriotropin : n. Bakterilerin bakteriyofajlar tarafından imha amacıyla yutulmasını kolaylaştıran madde, opsonin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodless : a. Kansız.


capsular : a. Kapsüle ait, capsularis.


catamenial : a. Aybaşı (adet) na ait.


ceno : pref. 1. Yeni, ilk defa görülen anlamına önek; 2. Boş, kimse bulunmayan anlamına önek.


dactyl : n. El veya ayak parmağı.


detruncation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını gövdesinden ayırma, dekapitasyon.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


estival : a. 1. yaza ait; 2. Yazın çıkan, yazın vukubulan.


helicine : a. See: Spiral.


hydatic : a. 1. Hidatid kist'le ilgili; 2. Hidatid kistlerden oluşmuş, hidatid kistler gösteren.


iliosacral : a. İlium ve sakrum'la ilgili.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


mittelschmerz : n. Bazı kadınlarda iki adet arasında, ovülasyona eşlik etmek üzere pelvis bölgesinde hissedilen ağrı, adetler arası ağrı.


paramedian, : a. Orta çizgiye yakın, orta çizgi yakınında.


paraspadia : n. Uretra'nın penis'in sağ veya sol yanına açılması.


pelopathy : n. See: pelotherapy


periappendicitis : n. Apandisle çevresindeki dokuların iltihabı.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


pontocerebellar : a. Varol köprüsüne ve beyinciğe ait.