Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacteriotoxin nedir?

bacteriotoxin : n. 1. Bakterileri eritici ve öldürücü nitelikte toksin, 2. Bakteriler tarafından salgılanan herhangi bir toksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroocular : a. Beyin ve gözle ilgili.


conductive : a. İletken.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


immunosensitivity : n. Bağışıklık ile ilgili hastalıklarda ortaya çıkan durum.


massotherapy : n. Masajla yapılan tedavi, masoterapi.


metralgia : n. Uterus'ta hissedilen ağrı, rahim ağrısı, metralji.


nephroptosis : n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz.


new-growity : n. Doku artımı sonucu meydana gelen patolojik oluşum, tümör.


odontoloxia : n. Dişlerin intizamsızlığı, çarpık dişlilik, odontoloksi.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


palmitate : n. Palmitik asit'in tuzu.


peritoneal : a. Peritona ait.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


polytrichia : n. See: Hypertrichiasis.


psorospermosis : n. Myxorporidia takımı parazitlerin sebep olduğu hastaık.


puerility : n. Çocukluk.


salpingocele : n. Dölyatağı (Fallop) borusu fıtığı, salpenks fıtığı, salpingosel.


semi- : pref. Yarı(m), semis.


short sightedness : Bk. Miyopia.