Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacteriotoxin nedir?

bacteriotoxin : n. 1. Bakterileri eritici ve öldürücü nitelikte toksin, 2. Bakteriler tarafından salgılanan herhangi bir toksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coherent : a. 1.Birbirine yapışık, birbirine tutunmuş, bitişik; 2. Tutarlı, birbirine uygun, insicamlı, mantıklı.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


emetophobia : n. Kusmaktan aşırı korkma, kusma korkusu.


inherited : a. Anne babadangeçen, atalardan geçen, atalardan gelen.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


nephrosis : n. Böbrek tubuluslarının dejenerasyonu ile karakterlenmiş böbrek hastalığı, nefroz.


odontoseisis : n. Diş seyrekliği.


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


osteophage : n. See: osteoclast.


parectasis : n. Organın aşırı genişleme göstermesi.


pathomorphosis : n. Salgından salgılan bir hasatlığın karakterinin değişmesi, patomorfoz.


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.


pituitectomy : n. Hipofiz bezinin ameliyatla çıkarılması.


polysomia : n. Birden fazla gövde veya vücuda sahip ucube.


porocele : n. Bir çeşti skrotum fıtığı, porosel.


pseudesthesia : n. Normal bir uyarıma bağlı olmadan alınan duygu.


putrescent : a. Çürümekte olan çürüyen.


specular : a. Speküloma ait.


stupemania : n. manyak sersemlik.