Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriotoxin nedir?

bacteriotoxin : n. 1. Bakterileri eritici ve öldürücü nitelikte toksin, 2. Bakteriler tarafından salgılanan herhangi bir toksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


clawless : a. Ayağı tırnaksız (hayvan hakkında).


endocervicitis : n. Endoserviksin iltihabı.


fundiform : a. Sapanbiçim, fundiformis.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


glossomantia : n. Dilin görünümü (paslı v.s)'ne göre hastalığa teşhis koyma.


lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.


hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.


iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


pandemic : a. 1. Pandemi özelliği gösteren, geniş bir saha üzerinde salgın olarak görülen; 2. Geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


pawlik's grip : n. Çocuk başının pelvisteki durumunu ortaya koymak için uygulanan bir yöntem.


phanic : a. Görülebilen, aşikar.


phatnorrhagia : n. Diş çukuru kanaması, fatnoraji.


phocomely : n. See: Phocomelia


psoriasiform : a. Psoryazis (sedef hastalığı)'e benzeyen sedef hastalığını andıran.