Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacteriotoxin nedir?

bacteriotoxin : n. 1. Bakterileri eritici ve öldürücü nitelikte toksin, 2. Bakteriler tarafından salgılanan herhangi bir toksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.


bowleg : n. Dizler arasının aşırı açık oluşu ile belirgin bacaklardaki şekil bozukluğu, yay bacak, genu varum.


chemistry. : n. Kimya.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


divarication : n. Ayrılma, bitişik olması gereken iki şeyin birbirinden uzaklaşması.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.


infarction : n. 1. Dokuda besleyici damarın pıhtı ile tıkanması nedeniyle nekroz bölgesi oluşması; 2. Besleyici damarın tıkanmasına bağlı olarak meydana gelen nekroz bölgesi.


malpractice : n. Bir doktorun itinasızca veya yanlış tedavisi.


nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


neuronitis : n. Sinir hücresi iltihabı, nevronit.


odontinoid : n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tümörü.


ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.


paravitaminosis : n. 1. Klasik belritilre bulunmaksızın atipik belritilerle seyreden vitamin eksikliği; 2. Vitamin eksikliğine bağlı olmaksızın vitamin eksikliği belirtileri görülüşü ile belirgin klinik tablo.


reno-intestinal : a. Böbrek ve barsağa ait.


sensitized : a. 1. Antijen niteliğindeki belli bir maddeye akrşı hassaslaşmış veya duyarlı hale getirilmiş; 2. Belli bir uyarıya karşı hassaslaşmış veya duyarlı hale getirilmiş.


skeletogenous : a. İskelet dokusu yapan.