Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriotoxemia nedir?

bacteriotoxemia : n. Bakteri toksinlerinin kana geçişi, bakteri toksinlerin sebep olduğu zehirlenme hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharo : pref. Göz kapaklarına ait (patoloji terimlerinin başına gelir).


bronchostenosis : n. Bir bronşun daralması.


carcinoma : n. Epitel veya gudde dokusundan türeyen habis tümöral kütle, karsinoma.


centrum : n. Merkez, orta


edible : a. Yenir, yenen, yenilebilen (yenilebilen mantar gibi).


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


hostility : n. Düşmanlık, aşırı kızgınlık, husumet.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


illutation : n. Hastalığın çamur banyosu ile tedavisi.


innoculous : a. Zararsız, incitmeyen.


janiceps : n. İki yüzlü hilkat garibesi, yüzleri karşıt yönlere bakacak şekilde başlarından birbirine yapışık ikizler.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


myoparalysis : n. kas felci, miyoparalizi.


pericapsular : a. Kapsül çevresinde, kapsülü çevreleyen.


pontile : a. Köprü şeklindeki doku parçası (pons) ile ilgili, özellikle pons cerebelli ile ilgili.


radioisotope : n. Radyoaktif özelliğe sahip izotop.


sarcocyst : n. Sarcocystis cinsi parazitlerin kaslarda meydana getirdiği, içleri parazit dolu küçük kistik oluşumlardan her biri.


subconscious : a. Bilinci yarı açık olan.