Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacteriotoxemia nedir?

bacteriotoxemia : n. Bakteri toksinlerinin kana geçişi, bakteri toksinlerin sebep olduğu zehirlenme hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinomatous : a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kanser yapısında, kanser tabiatında.


cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


cholangiostomy : n. Drenaj ile safra kanalını kesme ameliyesi.


coagulopathy : n. Pıhtılaşma bozukluğu, kanınpıhtılaşmasında bozukluk ile belirgin herhangi bir durum.


defurfuration : n. Dökülme, deri veya mukoza yüzeyindeki hücrelerin dökülmesi.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


endoscope : n. Vücut içi boşluklarını aydınlatarak görebilmek için alet, endoskop.


fascioliasis : n. Vücutta şeritlerin meydana getirdiği enfeksiyon.


fauces : n. Boğaz.


floccose : a. Yüne benzer.


hemocuprein : n. biochem. Eritrositlerde bulunan bakır ve hem ihtiva eden madde.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


hippus : n. 1. Pupilla çapıın spazmodik olarak azalıp çoğalması; 2. İrisin tremoru.


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


indomethicin : n. İltihab giderici özellikleri olan ağrı kesici bir ilaç.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


loxotomy : n. Eğik ampütasyon.


lymphorrhagia : n. See: Lymphorrhea.


metoclopramide : n. Mide sedatifi, ağız yoluyla veya zerk şeklinde verilebilen bir antiemetik madde.


neuro : pref. Sinirlere ait, nevro (nöro).