Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriotoxemia nedir?

bacteriotoxemia : n. Bakteri toksinlerinin kana geçişi, bakteri toksinlerin sebep olduğu zehirlenme hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


celioscope : n. Karın duvarından sokularak karın boşluğu ve bu boşluktaki organları gözle muayenede kullanılan ucu ışıklı boru şeklinde alet, selyeskop.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


enterozoon : n. (pl. enterozoa) Barsak paraziti.


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


hidradenitis : n. Ter bezlerinin ve çevrelerinin iltihabı, köpek memesi (koltuk altında).


histogeny : n. See: Histogneesis.


kakidrosis : n. Kötü kokan ter çıkarma, pis kokulu ter ifrazı.


karyogenesis : n. Hücre nüvesi gelişimi, karyojenez.


mammilliform : a. Meme başı şeklinde, meme başına benzeyen.


megalocornea : n. Kornea çıkığı.


migraine : n. Yarım baş ağrısı.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


pendulous : a. Aşağıya doğru asılı durumda olan, sarkan, sarkık.


perineoscrotal : a. Perine ve skrotum'lailgili.


polyopia : n. Retinada bir cismin birden fazla görüntüsünün oluşum etmesi.


protophyte : n. Tek hücrli bitki veya nebati organizma.


psychorrhea : n. İnsicamsız düşünce sürüsü, psikore.