Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacteriotoxemia nedir?

bacteriotoxemia : n. Bakteri toksinlerinin kana geçişi, bakteri toksinlerin sebep olduğu zehirlenme hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoplasty : n. Bronş üzerindeki herhangi bir defekt (fistül v.s.)'i düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat.


coprolalia : n. Pis ve müstehce şekilde konuşma.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


demanstrative : a. Gösterme esasına dayanan, gösterici, demonstratif.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


intercentral : a. Sinir merkezleri arasında veya onlara bağlı bulunan.


hypernitremia : n. kanda nitrojen fazlalığı.


neutrocytophilia : n. See: Neutrophilia


papillary : a. 1. Meme başına benzeyen; 2. Meme başı şeklindeki kabartı veya kabartılarla ilgili; 3. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla dolu.


papulovesicle : n. Vezikül'e dönüşme halindeki papül, vezikülleşme gösteren papül.


pediatric : a. 1. Çocuk bakımına veya tedavisine ait; 2.Çocuk hastalıklarına ait.


pfrophfhebephrenia : n. Esasen zihni bozukluk gösteren bir kimsede şizofreninin belirmesi.


phallotomy : n. Penis ameliyatı, falotomi.


porencephalitis : n. Boşluk oluşumu ile müterafık beyin iltihabı.


prosopodynia : n. Yüzde hissedilen ağrı, yüz ağrısı.


redundant : a. Gerekenden fazla, normalden fazla.


scorings : n. Gelişmede gecikme gösteren kemik metafizi üzerinde röntgen filminde görülen koyu çizgiler.


semantic : a. Kelime anlamına ait, manaya ait, anlamsal.


spireme : n. Mitozda meydana gelen kromatin lifleri.


subclavian : a. Köprücük kemiğinin altınad yer alan.