Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriotoxemia nedir?

bacteriotoxemia : n. Bakteri toksinlerinin kana geçişi, bakteri toksinlerin sebep olduğu zehirlenme hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalve : a. Vaginal spekulum'da olduğu gibi iki ağzı olan.


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


corticoafferent : a. Uyarıları çevreden beyin korteksine ileten.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


subfrontal : a. Alın lobu veya kıvrımı altında bulunan.


hypoergia : n. Uyarılara karşı duyarlılığın azalması, allerjenlere karşı duyarlılığın ileri derecede düşük oluşu.


intervention : n. 1. Araya girme, karışma, müdahale; 2. Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


laxator : n. Gevşetici (kas veya ilaç).


lipsis : n. Kesilme, bitme, sonlanma.


melancholic : a. Hüzünlü, meraklı, dertli, karasevdalı, melankolik.


micropsia : n. Eşyayı ufacık görme hastalığı, mikropsi.


officinal : a. Eczanede daima bulunan (ecza veya ilaç), müstahzar, officinalis.


oleometer : n. Yağın saflığını muayene aleti.


onycholysis : n. Tırnakların gevşemesi veya yataklarından ayrılması, onikoliz.


peari : n. 1. İnci, sedef; 2.İçinde uçucu nitelikte sıvı ilaç (amil nitrit v.s.) bulunan cam kapsül; 3. Astım'lı hasta balgamında görülen yapışkan nitelikle mukus taneciklerinden her biri.


pectinatus : n. (pl. pectinati). See: Pectinate.


pelletierine : n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.


proctosigmoiditis : n. Rektum ve sigmoid iltihabı.