Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriotherapy nedir?

bacteriotherapy : n. Kan dolaşımına bakterilerin karışması sağlanarak yapılan tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypepsia : n. Gıda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla çok yavaş seyretmesi, sindirimin uzaması.


carburization : n. biochem. Karbonlaştırma.


chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


chrysarobin : n. biochem. Goa tozundan elde edilen maddelerin karışımı olup, muhtelif cilt hastalıklarında kullanılır.


desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


diffusion : n. a) Başka başka yoğnulukları olan gazlarla sıvıların birbirlerine temas ettikleri zaman, her iki taraftak iyoğunluk eşit olana kadar birbiriyle karışması, b) Diyaliz.


fibrillar : a. Lifciğe (fibrillaya) ait.


gallstone : n. Sarfa taşı.


gastral : a. Mide ile ilgili.


gastroblenorrhea : n. Midede aşırı mukoza salgısı, gastroblenori.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


gynecoid : a. Kadın gibi, jinekoid.


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


ileocolitis : n. İleum ve kalın bağırsağın iltihabı, ileokolit.


inviable : a. Yaşama yeteneği olmayan, dış ortama uyacağı derecede gelişmemiş (fetüs hakkında).


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


Krukenberg Tumour : n. Ovariumlarda görülen sekonder tipte habis bir tümör.


megalencephalia : See: Megalencephaly.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


micro- : pref. Küçük, ufak.