Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacteriotherapy nedir?

bacteriotherapy : n. Kan dolaşımına bakterilerin karışması sağlanarak yapılan tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coat : n. 1. Bir organ veya oluşumu, zar şeklinde dıştan saran tabaka, dış örtü; 2. Organ duvarında farklı dokulardan meydana gelen tabakalardan her biri (Damar duvarında olduğu gibi).


cytogenic : a. 1. Hücre veya hücrelerin gelişmesiyle ilgili; 2. Hücre oluşturan.


death : n. Ölüm. mors, exitus.


dipsogen : n. Susuzluk yaratan madde, su ihtiyacı uyaran herhangi bir madde.


fetoplacental : a. Fetus ve plasentaya ait.


flagellate : a. 1. Bir veya daha fazla kamçıya sahip, kamçılı; 2. Flagellata sınıfına mensup herhangi bir parazit.


gavage : n. Çiğnetici kasların tetanosundan dolayı ağzı açılayaman hastaların burundan lastik sonda ile beslenmeleri.


hemianopsia : n. Görüş alanının yarısını görme, yarım körlük.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


polyneural : a. Birçok (çeşitli) sinirlere ait, polinevral.


pyknomorphous : a. Hücrenin boyanan kısımlarını kesif ve homojen olarak ihtiva eden.


serous : a. Serumlu, seröz, sulu, seruma ait, ecrosus


sickness : n. 1. Hastalık; 2. Mide bulantısı, kusma.


sphenopalatine : a. 1. Sfenoid (kaması) ve damak kemiklerine ait; 2. Sfenopalatin arter, sinir veya venası.