Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacteriostatic nedir?

bacteriostatic : a. Bakterilerin gelişmesini önleyen ve durduran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochoduodenostomy : n. Ana safra kanalı ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma.


correctant : a. See: Corrective.


dysteleology : n. 1. Vücutta, rudimenter organ veya oluşumların belli bir görevi ve faydası olmadığını ileri süren görüş; 2. Rudimenter organları inceleyen bilim adlı.


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


fang : n. 1. Diş kökü; 2. Özellikle köpek veya kurdun azı dişi; 3. Yılanın zehirli dişi.


gouge : n. Kemiği kesmeğe mahsus cerrah aleti.


hematocyst : n. Mesanede kan toplanması.


hematospectroscope : n. Kan muayenesinde kullanılan spektroskop.


in extremis : n. Ölüm döşeğinde.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


melanodendrocyte : n. See. Melanocyte.


miscible : a. Karışabilir, karışır.


myelinic : a. Miyeline ait.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


parametrium : n. Uterus çevresnideki hücreli doku, parametriyum.


paranephros : n. Böbreküstü bezi.


piorthopnea : n. Aşırı şişmanlığa bağlı olarak yatış durumunda solunum güçlüğü görülmesi, şişman kimselerde sırt üstü yatış durumunda beliren nefes darlığı hali.


rhacoma : n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma, sıyrık; 2. Sarkık skrotum testis torbasının sarkık duruşu.


sickle-form : a. Orak biçimi gösteren, orak şeklinde.