Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacteriostatic nedir?

bacteriostatic : a. Bakterilerin gelişmesini önleyen ve durduran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorditis : n. Ses telleri iltihabı.


contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


copperas : n. biochem. Demir sülfatı, zaç.


cytolysin : n. biochem. Hücreleri ayırıp dağıtan bir lizin veya antikor, sitolizin.


depersonalization : n. Kişiliğini kaybetme.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


exoplasm : n. Hücre protoplazmasının periferal parçası.


glucosamine : n. biochem. Bir glikoprotein türevi (C6H11O5NH2).


tenosynovitis : n. Bir kiriş kılıfının iltihabı, tenosinovit, tenovajenit.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


impaludation : n. Sıtma hastalığını tedavi edme, sıtmatedavisi.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


opotherapy : n. 1. Hayvan organlarından elde edilen ekstrelerle yapılan tedavi, opoterapi; 2. See: Organotherapy.


perineovulvar : a. Perine ve vulva ile ilgili.


prepuberty : n. Buluğ'dan hemen önceki devre, buluğ öncesi dönem.


psychanopsia : n. Ruhi körlük, psikanopsi.


quadri : pref. Dört, dört kıvrımlı, dört katlı


reserve : n. Yedek, ihtiyat (ciğerde bulunan hava artığı gibi).