Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriostatic nedir?

bacteriostatic : a. Bakterilerin gelişmesini önleyen ve durduran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


couveuse : n. Yenidoğan'ın özellikle erken doğmuş bebeğin konulduğu inkübatör, küvez.


diminution : n. Azalma, eksilme, küçülme (Miktar, hacım veya derece bakımından).


diplomyelia : n. Omuriliğin doğuştan çift oluşu veya uzunluğuna seyreden yarık sebebiyle çiftmiş gibi iki parça gösterişi.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


isoprenaline : n. Bronşiyal astım'da bronş genişletici olarak kullanılan sentetik bir adrenalin türevi, izoprenalin sülfat.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


leptomeningopathy : n. Beyin zarları hastalığı.


microparasite : n. Parazit halinde yaşayan mikro-organizma, mikroparazit.


mitogneesis : n. Mitoz şeklinde bölünme.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


onyx : n. 1. Oniks: Gözün iç hücresinde bulunan cerahat; 2. Tırnak.


organopathy : n. 1. Organik hastalık; 2. See: Organotherapy.


osteoanagenesis : n. Kemik rejenerasyonu.


psychopathology : n. Hissi ve akli bozuklukların bilimsel incelenmesi, ruh ve akıl hastalıkları ilmi, psikopatoloji.


radiculectomy : n. Spinal sinir kökünün ameliyatla çıkarılması.


sapid : a. Lezzetli, çeşnili, leziz.


spray : n. 1. Serpinti, ince toz halinde serpilen su v.s.; 2. Vaporizatör ile püskürtülen ilaç v.s.; 3. Vaporizatör.


stress : n. Baskı ,gerilim, tansiyon.