Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteriostatic nedir?

bacteriostatic : a. Bakterilerin gelişmesini önleyen ve durduran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


dement : n. Bunama gösteren kişi.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


dystrophia : n.See: Dystrophy.


electromassage : n. 1. Elektrik akımı veren alet aracılığıyla yapılan masaj, elektrik masajı, 2. Elektrik tedavisiyle bir arada uygulanan masaj.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.


genitourinary : a. Üretim ve idrar çıkaran organlara ait.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


moist : a. Nemli, ıslak.


monopus : n. Doğuştan bir ayağı bulunmayan fetüs, tek ayaklı hilkat garibesi.


pairing : n. 1.İki benzer şeyin bir araya gelmesi, çiftleşme; 2.Erkek ve dişi arasındaki cinsel birleşim, çiftleşme.


paradidymis : n. Sperma (meni) kordonuna ait olan ve epididim üstünde bulunan küçük bir cisim, paradidim.


perlingual : a. Dil yoluyla dil üzerinden emilme suretiyle.


perthe's disease : n. femura ait üst epifiz bölgesinin avasküler dejenerasyonu.


phosphine : n. biochem. Hidrojen ile fosfordan mürekkep sarmısak kokulu ve çok zehirli bir bileşim (PH3).


pinworm : n. kıl kurdu adıyla anılan küçük kurt. Enterobius vermicularis.