Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacteriostasis nedir?

bacteriostasis : n. Bakteri çoğalmasının durdurulması veya engellenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodshot : n. Kanlanmış, kızarmış.


colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).


conception : n. Gebe kalma, ana rahmine düşme, döllenme.


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


epinephrine : n. Adrenalin.


euplasia : n. Dokunun normal oluşu, hücrelerin ait olduğu dokuya has yapı ve şekil göstermesi, öplazi.


excessive : a. Fazla aşırı.


fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


intrastromal : a. Stroma içi, organın stroması içinde.


iodine : n. biochem. I sembolü ile bilien, atom no: 53 ve atom ağırlığı: 126.92 olan kimyasal element, iyot.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


mersalyl : n. biochem. İdrar söktürücü olarak verilen beyaz billüri toz (C13H16HgNNaO6), mersalil.


metagenesis : n. Zürriyet (nesil) değişimi, metajenez.


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


patellofemoral : a. Patella ve femura ait.


pesticide : n. Zararlı böcekleri öldürücü kimyasal madde (ilaç).


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.


roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.