Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriostasis nedir?

bacteriostasis : n. Bakteri çoğalmasının durdurulması veya engellenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


centigramme : n. See: Centigram.


detruncation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını gövdesinden ayırma, dekapitasyon.


echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.


elinguation : n. Dilin ameliyatla çıkarılması.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


gid : n. Hayvanlara mahsus damla hastalığı.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


tenositis : n. See: Tenontitis.


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


hydraulics : n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.


mercurial : a. & n. Cıvaya ait, cıvalı ilaç.


modality : n. Tedavi usulü veya cihazı.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


ophthalmotropometry : n. Göz hareketlerinin genişlik derecesinin oftalmotropometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmotropometre.


orbito- : pref. Göz çkuruu anlamına önek.


osmophobia : n. Marazi koku korkusu, ozmofobi.


pandemic : a. 1. Pandemi özelliği gösteren, geniş bir saha üzerinde salgın olarak görülen; 2. Geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık.


phagedenic : a. 1. Süratle yayılan; 2. Dokuları kemiren, fajedenik.