Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteriostasis nedir?

bacteriostasis : n. Bakteri çoğalmasının durdurulması veya engellenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholera : n. Kolera.


decantation : n. Sıvıyı tortusundan ayrılacak şekilde yavaşça boşaltma.


dipeptidase : n. biochem. Bir dipeptidi parçalayan enzim, dipeptidaz.


dysmelia : n. Kol veya bacaklarda görülen noksanlk.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


febricula : n. Ota derecede ısı yükselişi ile belirgin geçici ateş nöbeti.


glycogenosis : n. Glikojen metabolizmasını düzenleyen enzimlerden herhangi birinin eksikliği sebebiyle vücutta aşırı glikojen depolanması ve hipoglisemi ile belirgin çocuklarda görülen doğuştan mevcut hastalık, glikogenoz (Eksik olan enzimi ile glikojen toplanan organ ve dokulara göre çeşitli tipleri ayırt edilir).


physician : n. Hekim, tabip, doktor.


heterochronia : n. Bir olayın normal zamanı dışında oluşması, anormal veya değişik zamanlarla oluşma, heterokroni.


hospitalism : n. 1. Hastanede, genellikle bir arada yatan hastalarda görülen ümitsizlik ve elemle karışık ruh hali; 2. Kişinin, yerli yersiz çeşitli kliniklere giderek muayene olması hali, bu dürtü ile belirgin psikonevroz.


hypnalgia : n. Uykuda gelen ağrı.


iridectomize : v. İrisi kısmen ameliyatla çıkarmak.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


mastoidotomy : n. Mastoid sinüsü ameliyatı, mastoidotomi.


mortification : n. Kangren, mortifikasyon, nekroz.


organo- : pref. Organla ilgili.


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


phagocytic : a. 1. Fagosit veya fagositoz'la ilgili; 2. Fagositoz gösteren, fagositoz'la belirgin.


reticuloma : n. Retiküloendotel kaynaklı hücrelerden oluşmuş tümör.


strait : n. Dar geçit, boğaz.