Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacteriosis nedir?

bacteriosis : n. Bitkinin bakterik hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.


calx : n. biochem. Kireç.


colpocentesis : n. Vaginada bulunan sıvının dışarı çekilmesi.


cystocolostomy : n. 1. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma; 2. Mesane ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


ectodactylism : n. Bir veya birkaç parmaın doğuştan bulunmayışı hali.


intensimeter : n. Röntgen ışınlarının enerjisini ölçme cihazı.


hydrocardia : n. Perikart boşluğunda aşırı sıvı toplanması.


hydropyonephrosis : n. Ureter'in tıkanması sonucu böbrek pelvisinde idrar ve cerahat toplanması hali, hidropiyonefroz (Cerahatli idrarın birikimi nedeniyle böbrek şişer).


laparohysterotomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterusu açma ameliyatı.


longus : a. Uzun


morbific : a. Hastalık getiren.


nubecula : n. Kornea'da oluşan donuk leke.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


overdetermination : n. Lüzumundan fazla önem verme.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


panniculus : n. (pl. panniculi). Yağ kıtığı tabakası (Derialtı yağ dokusu), panikül.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


pohnic : a. Sese ait.


pityroid : a. Kepeksi, kepek şeklinde, kepekli.


recipient : n. Alıcı, kendisine kan verilen kimse.