Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriosis nedir?

bacteriosis : n. Bitkinin bakterik hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


cine-angiocardiography : n. Kontrast maddenin kalb ve damarlardan geçişini hareketli şekilde gösteren film.


concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


enteric : a. entericus, iç organ (bağır)'a ait.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


estrogen : n. biochem. Dişi hayvanda estrus (cinsel kızgınlık) yapan bir madde, estrojen.


exhalation : n. Nefes verme.


fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.


gnath (o) : pref. Çene.


interfibrillary : a. Fibrillerarası.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


hematopexin : n. Kanın pıhtılamasına sebep olan herhangi bir madde.


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


invertebrate : a. Belkemiği olmayan omurgasız vertebrasız.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


odontoptosis : n. 1. Dişlerin dökülmesi, odontoptoz; 2. Üst dişlerden biri veya birkaçının, alt çenede diş olmaması nedeniyle aşağıya doğru sarkması.


overstrain : n. Aşırı gerginlik veya yorgunluk.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.


periepithelioma : n. Böbreküstü bezi tümörü.


perineovulvar : a. Perine ve vulva ile ilgili.