Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacterioscopy nedir?

bacterioscopy : n. Mikroskopla bakterileri inceleme, bakteryoskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroblastoma : n. Uzun kemiklerin epifizlerindeki kondroblastlardan gelişen, kıkırdak kıvamında iyi huylu tümör.


colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).


dermatorrhea : n. 1. Deri yağ bezlerinden aşırı salgı çıkışı; 2. Deri ter tezlerinden aşırı salgı çıkışı.


electrodessication : n. Cerrahi diyatermi tekniği.


epitrochlea : n. Humerus'un iç lokması.


ergonomics : n. İnsan ve çalışan çevresi ile ilgili olarak çeşitli biyolojik faktörlerin uygulanması.


heperaldosteronism : n. See Aldosteronism.


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


inflame : v. İltihap meydana getirmek, iltihaplandırmak.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


laryngostomy : n. Gırtlak fistülizasyonu, larengostomi


mesenteric : a. see: Mesaraic


nanus : n. See: Dwarf.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.


pneumoretroperitoneum : n. Periton arkası boşluğnuda hava bulunması veya hava zerkedilmesi.


poples : n. Dizardı.


proteinemia : n. Kanda protein fazlalığı, proteinemi.


putrescence : n. 1. Çürüklük, bozukluk; 2. Gangrenleşme.