Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacterioscopy nedir?

bacterioscopy : n. Mikroskopla bakterileri inceleme, bakteryoskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caplan's syndrome : n. Romatoid pnomokonyoz, pnömokonyozlu kömür ve amyant işçilerinde görülür.


christmas disease : n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtılaşma faktörünün noksanlığına bağl kalıtsal bir durum.


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


cribrum : n. Kalbur


dimorphous : a. 1. Dimorfizm'le ilgili; 2. Dimorfizm gösteren.


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


gastrosuccorrhea : n. Mide suyunun devamlı salgılanması.


heliopathia : n. Güneş ışınlarına maruz kalış sonucu meydana gelen herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


hypoalimentation : n. Beslenme yetersizliği.


hypobranchial : a. Solunum organlarının altında bulunan, solunum organının alt veya iç kısmı.


lithia : n. biochem. Lityum oksidi.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


morbid : a. 1. Hastalıklı, bozuk, mariz; 2. Hastalığa ait, marazi.


nocturia : n. Gece boyucna sık ve bol miktarda idrar etme, gündüze oranla geceleri idrar miktarının artışı, noktüri.


pharmaco- : pref. İlaç, ilaçlar anlamına önek.


pulse : n. Nabız, pulsus.


radio-iodinated human serum albumin : n. Beyin lezyonlarının teşhisi ve yerlerinin tesbiti için, ayrıcakan ve plazma hacimlarının ölçülmesinde, dolaşım zamanının ve kalp debisinin hesaplanmasında yararlanılan bir madde.


sexually : adv. Cinsel olarak.