Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacterioprotein nedir?

bacterioprotein : n. biochem. Bakteriler tarafından yapılan toksalbümin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecotomy : n. Çekum'a kesit yapma, kesit yaparak çekum'u açma.


central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


cervicoplasty : n. 1. Boyun üzerinde yapılan estetik ameliyat; 2. Uterus serviksi üzerinde yapılan estetik ameliyat.


ephedrine : n. biochem. Sempatomimetik bir bileşim olup, önce ephedra'dan elde edilmiştir (C10H15NO).


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


teratology : n. Oluşumdaki biçimsizlikve anormallikleri inceleyen bilim, oluşum anomalisi ilmi, teratoloji.


heterodont : n. Dişlerin şekil bozukluğu, muhtelif şekilde dişleri olma.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


isolate : v. biochem. Bir maddeyi başka maddelerden ayırmak.


kinesioneurosis : n. Sinir hastalığından doğan hareket bozukluğu (düzensizliği).


overweight : n. Şişmanlık, obezite.


pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.


palliation : n. Hafifleme, azalma, hastalık belirtilerinin iyileşmeksizin hafiflemesi.


peribulbar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini çevreleyen.


pipet : n. Sıvıları bir kabdan başka bir kaba nakletmek için icne cam boru, piyet.


pleurobronchitis : n. Bronş ve plevranın benzer iltihabı, bronşitle beraber seyreden plörezi, plörobranşit.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


polimerism : n. 1.Aynı maddeden yapısı değişmeksizin molekül ağırlığı daha yüksek bileşik meydana gelmesi, izomer oluşması, polimerizasyon; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum bulunuşu, polimeri.


pomade : n. Merhem, pomat.


prominence : n. Öne doğru çıkıntı kabartı, çıkıntı, prominens, prominentia.