Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacterioprotein nedir?

bacterioprotein : n. biochem. Bakteriler tarafından yapılan toksalbümin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalis : n. See: Canal.


calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).


catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


chrysocyanosis : n. Altın tedavisini takiben görülen deri üzerinde morumsu-mavi pigmentasyonla belirgin durum.


convex : a. Dışbükey konveks, convexus.


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


entripsis : n. deri üzerinde sürülen yağı ovarak yedirme, yağ ile ovma.


ephedra : n. Kendiinden efedrin elde edilen bir çalı cinsi. Efedra.


hemochromometer : n. Kanın renk deneylerini yapmaya yarayan alet.


hidrorhea : n. Çok terleme.


ianthinopsia : n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.


lienocele : n. Dalak fıtığı, liyenosel.


lipotrophy : n. Vücut yağının çoğalması, lipotrofi.


measly : a. Kızamıklı.


nosopoietic : a. Hastalandıran, hasta eden, hastalığa sebep olan.


obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.


perisaplingitis : n. Salpenks (tuba)'ı saran dokuların iltihabı, perisalpengjit.


phlebectasis : n. See: Phlebectasia.


propagate : v. 1. Yavru meydana getirmek, üremek, çoğalmak; 2. Sayıca artmak; 3. Sayıca artmasına sebep olmak; 4. Yaymak, belli bir fikir veya inanışı etrafa yaymak.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.