Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacterioprotein nedir?

bacterioprotein : n. biochem. Bakteriler tarafından yapılan toksalbümin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.


dextropropoxyphene : n. Morfin yerine kullanılan orta şiddetle bir ağrı kesici.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


encephalology : n. Enkefalonun bilimsel incelenmesi, beyin bilim.


fibroblastoma : n. Bağ dokusu hücrelerinden kaynaklanan tümör, fibroblastom.


genal : a. Yanağa iait.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


merocaxalgia : n. Kalça ağrısı, merokoksalji.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


panoptosis : n. Tüm karın organlarının, normal yerlerine oranla aşağıya sarkmış olması hali, karın organlarının tümüyle düşüklüğü.


panthothenic acid : n. B vitamin kompleksine dahil bir madde.


peritoneoscope : n. Periton'u muayene aleti.


pocketing : n. İçi cerahatle dolu cep şeklinde boşluk veya boşluklar oluşması.


polyleptic : a. Müteakip hecmeler ve düzelmelerle seyreden (hastalık).


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.


pyloralgia : n. Pilorun ağrılı spazmı, piloralji.


retronasal : a. Burun ardı (arka kısmı)'na ait.


rhinostenosis : n. Burun yollarının daralması, burun tıkanıklığı, rinostenoz.


sirenomelia : n. İki bacağın doğşutan birbirine yapışık oluşu.