Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacterioprecipitins nedir?

bacterioprecipitins : n. biochem. Bakterilerle temasta bulunan serumda meydana gelen presipitinler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


cutization : n. dış ortama maruz kalan mukoza'nın deri haline dönüşmesi (Mukoza ile derinin birleştiği sınırlarda görülür).


fluorohydrocortisone : n. Sodyum retansiyonuna sebep olma yönünden, kortizona oranla 125 defa daha güçlü olan, bu nedenle de Addison hastalığında kullanılan bir madde.


fluxion : n. Vücudun bir taraında kan v.s. toplanmasından hasıl olan şiş.


forcipressure : n. Kanamayı kontrol için pensle yapılan tazyik.


hygiene : n. Sağlık bilgisi, hıfzısıhha, hiyjen.


hypouricuria : n. İdrarda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


interstitial : a. 1. Doku arasında bulunan; 2. Çatlağa ait, interstisyel.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


irregularity : n. Düzensiz çalışma hali, ritim bozukluğu, düzensizlik.


meat : n. Et. kanala dikiş koyma ameliyesi.


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


pamaquine naphthoate : n. iochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sarı toz (C42H4 5N2O7).


perarticulation : a. Çok keskin, şiddetli, akut, had.


pod : pref. Ayak anlamına önek.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


sartorius : n. Dizin içeri bükülemsine hizmet eden but kası, terzi kası, musculus sartorius.


sidero : pref. Demir anlamına önek.