Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacterioprecipitins nedir?

bacterioprecipitins : n. biochem. Bakterilerle temasta bulunan serumda meydana gelen presipitinler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyhaemoglobinuria : n. İdrarda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinuric, sıfat şekli.


circulation : n. Dolaşım, deveran, sirkülasyon.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


emotional : n. Hislere bağlı olarak gelişen.


subintestinal : a. Kısmen barsaklara ait.


helminthophobia : n. solucan veya onların oluşturacağı enfestasyondan aşırı korkma.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


hydropigenous : n. 1. Vücutta suyun birikmesine sebep olan; 2. hidrops yapan, hidropijen.


impure : a. Kirli, pis.


intraduodenal : a. Duodenumiçi.


keratodermatitis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nın iltihabı.


pedatrophia, pedatrophy : n. Çocuklarda mesarika içindeki lenf düğümlerinin tüberkülozu olup sindirim bozukluğu yapar, pedatrofi.


paraglossia : n. Dilaltı dokularının iltihabı.


paraomphalic : a. Göbek yakınında,g öbeğe komşu, göbeğe bitişik.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.


pint : n. Yarım litrelik ölçü, bir galonun sekizde biri, pint.


poroma : n. İltihabi sertlik, iltihaba bağlı olarak dokuad meydana gelen sertlik.n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.


protochloride : n. biochem. Bir elementa ait klorürler içinde en az klor ihtiva edeni.