Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriophobia nedir?

bacteriophobia : n. Bakterilerden aşırı derecede korkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphrasia : n. Konuşma zorluğu, konuşamamazlık.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


cystotome : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri; 2. Mesane veya safra kesesine kesit yapmada kullanılan bistüri.


detoxification : n. biochem. Zehirini çıkarma.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


exocardia : n. kalbin anormal durumu (normal yerinde bulunmaması), eksokardi.


interauricular : a. See: interatrial.


phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.


helicine : a. See: Spiral.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


kinetin : n. biochem. Bitkilerde hücre bölünmesini sağlayan ve deoksiribonükleik asidden meydana gelen bir madde.


leukodystrophy : n. Beyin beyaz cevherinin, sinir liflerinde miyelin kaybı ile beraber sertleşme ve dejenerasyon göstermesi;


masseteric : a. Masseter'e ait.


noso- : pref. See: Nos-.


osteometry : n. Kemiklerin ölçülmesi, osteometri.


parturient : a. 1. Doğurmak üzere bulunan; 2. Doğuran; 3. Doğuma ait.


paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.


postmalarial : a. Sıtma sonrası, sıtma nöbetini izleyen.


recumbent : a. Boylu boyunca uzanmış, yatmış, uzanmış.