Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacteriophobia nedir?

bacteriophobia : n. Bakterilerden aşırı derecede korkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dissemination : n. Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması.


engastrius : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün karnı içinde bulunmasıyla belirgin ikiz hilkat garibesi.


figure : n. Şekil.


intercalary : a. Araya sokulmuş, ilave edilmiş.


gynoplasty : n. Kadın üreme organları üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat.


hyalinunira : n. Hiyalin işeme.


hydroplasm : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hidroplazma.


hypo-asthesia : n. Bir bölgeye ait duyarlılığın azaltılması.


incompatibility : n. İki ilacın birbiriyle uyuşmaması hali, enkompatibilite.


inomyxoma : n. See:Fibromyxoma.


keratinous : a. Boynuzlu, boynuzsu.


lithotomy : n. Taş çıkarma ameliyatı (özellikle mesaneden), litotomi.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


omentectomy : n. Omentumun kısmen ameliyatla çıkarılması, omentektomi.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.


perimeter : n. 1. Herhangi bir cismin çevre uzunluğu; 2. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet ,perimetre.


piarachnoid : n. Pia mater ve araknoid zarı (beyin ve omurilik zarları).


quadri : pref. Dört, dört kıvrımlı, dört katlı