Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteriophagology nedir?

bacteriophagology : n. Bakteriofajları yapı, özellik ve işlevleriyle konu alan bilim dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpocleisis : n. 1. Vagina duvarlarının, kanalı kapatmak üzere birbirine yapışması; 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


distention : n. Gerilme, şişme.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


fluke : n. Yaprak şeklinde bir çeşit akım.


hernia : n. Fıtık, herni.


hematologist : n. Hematolog.


heterocephalus : n. Büyüklükleri farklı iki başa sahip hilkat garibesi.


luxation : n. Çıkık, lüksasyon


moisture : n. Nem, rutubet, ıslaklık.


ontogenic : a. Ontojeniye ait.


perioophoritis : n. Yumurtalığı saran dokuların iltihabı.


phosphocreatinase : n. Fosfokreatin'i kretain ve fosforik asit'e parçalayan enzim, fosfokreatinaz.


quadrilateral : a. 1. Dört kenarlı; 2. Dörtgen.


saxifragant : a. Taşları eriten veya ezen.


splenoncus : n. See: Splenoma.


stereo- : perf. 1. Sert, sıkı, katı anlamına önek; 2. Üç boyutlu anlamına önek.


strait : n. Dar geçit, boğaz.


unilocular : a. Bir bölmeli.