Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacteriophagology nedir?

bacteriophagology : n. Bakteriofajları yapı, özellik ve işlevleriyle konu alan bilim dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpospasm : n. Vagina spazmı.


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


gonion : n. Altçene açsı ucu.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


phycocyanogen : n. Mavi veya yeşil deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


gross : n. & a. 1. İri büyük, gözle görülen kalın, 2. İşlenmemiş kaba, hissiz.


habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hydropathy : n. Su ile tedavi usulü, hidroterapi.


iliosacral : a. İlium ve sakrum'la ilgili.


incarnatus : a. 1. Et haline dönüşmüş; 2.Et içine doğru gelişmiş, ete gömülmüş.


infarct : n. Enfarktüs.


ischiadic : n. See: ischiatic.


lymphangiofibroma : n. Lenfanjiomlu doku ihtiva eden fibrom.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.


resorption : n. Emilme, rezorpsiyon: 1. Yemeklerin barsaklardan kana ve lenf yoluna emilmesi; 2. Eksüdaların emilmesi.