Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriophagology nedir?

bacteriophagology : n. Bakteriofajları yapı, özellik ve işlevleriyle konu alan bilim dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptococcus : n. Bir mantar türü.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


diaphoresis : n. Ter, terleme.


eczematous : a. Ekzemalı.


epidermodysplasia : n. epdirem oluşumunda bozukluk.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


ferrous : a. biochem. İki kıymetli demiri ihtiva eden.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


hydroncus : n. su toplanmasının sebep olduğu şişlik, hidronkus.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


Klinefelter's Syndrome : n. 44 otozom kromozomu bulunan, seks kromozomlarının çatkısı ise XXY şeklinde olan, yani toplam olarak 47 kromozoma sahip olan kimse.


leukoplakia : n. Dil, yanak mukozası, dişeti veya serviks üzerinde hafif yüksek beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren lezyon, lökoplaki (Çok katlı yassı epiteli keratinizasyonu sonucu oluşur ve prekanseröz kabul edilir).


melanoglossia : n. Siyah dillilik, dilin siyahlığı, melanoglosi.


methoxamine : n. Kan basıncının yükseltilmesinde kullanılan pressör bir ilaç.


morosis : n. Zeka bakımından 7-12 yaş arası çocuğun zihni yeteneklerini gösterme hali, geri zekalılık.


osteonecrosis : n. Kemik nekrozu, osteonekroz.


overgrowth : n. Fazla büyüme, hipertrofi, hiperplazi.


ppalpebritis : n. Göz kapağı iltihabı, palpebrit.


phonometer : n. Ses kuvvetini ölçme aleti, fonometre.