Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacteriophagology nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

bacteriophagology : n. Bakteriofajları yapı, özellik ve işlevleriyle konu alan bilim dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


bronchogram, : n. Bronkografi ile elde edilen film.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


costive : a. Kabız, inkıbazı olan.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


hydrolytic : a. 1. Hidroliz'le ilgili, 2. Hidroliz'e sebep olucu, hidroliz yapıcı.


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


hypokinesia : n. Hareket azalması, hipokinezi.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


mediastinitis : n. Mediyastin(um) iltihabı.


pharyngolaryngeal : a. Yutak ve gırtlağa ait, yutak-gırtlak.


puerility : n. Çocukluk.


recklinghausen's disease : n. İki ayrı duruma verilen isim.


saddlenose : n. Bir başka şahsa eziyet, acı verme, can yakma gibi eylemlerden hoşlanmak.


sclerodermatitis : n. Derinin sertleşme ile seyreden iltihabı, sklerodermatit.


spine : n. 1. Omurga, belkemiği, amudufikari; 2. İnce dikensi kemik çıkıntısı, spina.


sub : pref. Alt, altında (bulunan).