Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriophagia nedir?

bacteriophagia : n. Bakterilerin bakteriofajlar tarafından imhası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blocking : n. İletimin veya geçişin kesilmesi, tıkanma, tıkama.


facioplegia : n. Yüz felci, fasyopleji.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


ketosis : n. Vücutta kolon cisimlerinin çoğalması hali.


kineplasty : n. Plastik ampütasyon.


kinesthetic : a. Kinesteziye ait.


laryngotracheotomy : n. Gırtlak ve trakeayı kesme ameliyesi, larengotrakyotomi.


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


parturifacient : a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç).


pheochromocyte : n. Bir kromafin hücresi.


phlogosis : n. 1. İltihaplanma, iltihap; 2. Yılancık. See: Erysipelas.


phosphorous : a. biochem. 1. Fosfor'la ilgili; 2. Fosfor ihtiva eden, fosforlu; . Fosfor niteliğinde, fosfor'a benzeyen.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


plegia : suf. Felç anlamına sonek.


pulpitis : n.Pulpa iltihabı.


quoad vitam : n. Yaşadığı müddetçe hayattayken.


spectrometry : n. Bir spektrumda çizgilerin yerlerini belirtme.