Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteriophagia nedir?

bacteriophagia : n. Bakterilerin bakteriofajlar tarafından imhası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpatresia : n. Vagina'nın kapalı oluşu.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


erythrodextrin : n. biochem. İyodinle kırmızı boynan dekstrin.


hypergenesis : n. Aşırı gelişme.


hypophrenium : n. Diyafram ile enine kolon arasında bulunan boşluk.


nephropathy : n. Böbrek hastalığı, nefropati.


occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


peribronchitis : n. Bronş çevresi iltihabı, peribronşit.


perocephalus : n. Başı şekilsiz olan fetüs.


polypoid : a. Polip şeklinde, polipsi.


radiumology : n. Tedavi amacıyla radyum uygulanmasını ve uygulama tekniklerini konu alan radyoloji dalı, radyumoloji.


rhinolithiasis : n. Burun taşı oluşumu.


slaver : n. Salya, tükürük.


sphygmoscope : n. Bazı görünür hale getiren alet.


syncope : n. Baygınlık ,bilincin geçici bir zaman için kaybolması hali, senkop.


topectomy : n. Beyinde frontal (alın) lobun kısmen çıkarılması.


topography : n. Bir kısım veya bölgenin özel tarifi.


tragacanth : n. Emülsiyon ve süspansiyon hazırlamakta kullanılan nebati bir zamk.