Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacteriophagia nedir?

bacteriophagia : n. Bakterilerin bakteriofajlar tarafından imhası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloral : n. biochem. Klordan yapılmış bir katışık, kloral


chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.


Dfarf : n. Cüce.


dysmorphism : n. 1. Şekil bozukluğu; 2. İki maddenin yapı bakımından aynı olmasına rağmen şekillerinin farklı oluşu hali; allomormfizm; 3. Değişik şartlar altında farklı şekil gösterme hali (Bazı mikro-organizmalarda olduğu gibi).


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


heparin : n. biochem. Kanın pıhtılaşmasını önleyen, tromboz hallerinin tedavisinde kullanılan ve özellikle karaciğerde bol miktarda bulunan tabii bir fosfatid.


hydrochloric : a. biochem. Klorhidrik.


hygienic : a. Sıhhi.


intra vitam : adv. Hayatta.


leuco : n. Lökositlerin azalması.


liparocele : n. Fıtık kesesi içinde sadece yağ dokusunun yer alışı ile belirgin fıtık, yağ fıtığı.


mephenesin : n. biochem. Parkinsonizme kas gevşetici olarak kullanılan sentetik bir maded.


orthodont : a. Normal (muntazam) dişli.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.


prerenal : a. Böbrekten önce veya böbreğin ön kısmında yer alan.


prostatolith : n. Prostat taşı.