Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriophagia nedir?

bacteriophagia : n. Bakterilerin bakteriofajlar tarafından imhası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


echocardiogram : n. Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.


Fehlin's Solution : n. Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi.


fungoid : a. Mantar görünümünde, mantara benzeyen.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


hysteromalacia : n. Uteursun yumuşaması, histeromalasi.


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


kerato-iridocyclitis : n. Kornea, iris ve kirpiksi cismin iltihabı


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


onyxitis : n. See: Onychitis.


operation : n. 1. Ameliyat, operasio, operasyon; 2. Bir ilacın spesifik etkisi.


papilocarcinoma : n. Habis papilom.


parareflexia : n. Refleks bozukluğu.


pelopathy : n. See: pelotherapy


petrous : a. 1. Taşa benzer, kaya gibi; 2. Temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı ile ilgili.