Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriophagia nedir?

bacteriophagia : n. Bakterilerin bakteriofajlar tarafından imhası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloralization : n. 1. Kloral ile uyuşturma, kloral anestezisi; 2. Kloral zehirlenmesi.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


communicans : a.Birleştirici.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


diathermal : a. Isıyı geçiren.


ebullism : n.Alçak basınçlı hava ile temas sonucu dokularda su buharı kabarcıklarının oluşması.


ectaic : a. Ektaziye ait.


electrotaxis : n. Hücre veya organizmanın elektrik akımı etkisiyel akım öynünde gösterdiği refleks hareket (ilerlee, çevrilme vs.).


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


erythropoiesis : n. Eritrosit oluşumu.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


iridemia : n. İris kanaması, iridemi.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


mycetogenic : a. Mantarlardan ileri gelen, misetojen.


myxoma : n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).


neurokeratin : n. Sinir sistemi destek doku hücrelerinde ve sinir kılıflarında bulunan bir cins keratin ,nörokeratin,


nucleolus : n. (pl. nucleoli). Bir çok hücre çekirdeklerinde bulunan yuvarlak çekirdeksi cisim, çekirdekcik.


polyopsia : n. Bir cismin çift veya daha fazla sayıda algılanması.