Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriophage nedir?

bacteriophage : n. 1. Bakteriyi bünyesine almak suretiyle yok etme niceliği taşıyan hücre veya mikro-organizma; 2. Bakteriler üzerinde parazit olarak yaşayan (onları tahrip edici nitelikte) bir virüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breech : n. Kalça, but.


cavern : n. 1. Patolojik doku boşluğu; 2. Akciğer tüberkülozu gidişinde akciğerlerdeg örülür, kovuk, mağara, kavern, caverna.


crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


endophthalmitis : n. Gözün iç dokularının iltihabı, endoftalmit


ependymoma : n. Ependimosit'lerden gelişen iyi huylu bir tümör; ependimom.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


malpresentation : n. Doğumda fetusun yanlış durumda olması.


metamorphosis : n. Canlıların veya dokuların yapılarının veya şekillerinin değişmesi, metamorfoz.


odor : n. Koku.


opsonotherapy : n. Kanda spesifik opseninlerin oluşmasını uyarma ve hızlandırma amacıyla aşı şeklinde vücuda bakteri verilmesi, opsonoterapi.


phytophagous : a.Bitkilrele beslenen, bitki yiyen.


placentoma : n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.


predigestion : n. Sindirim öncesi.


proatlas : n. Bazı hayvanlarda atlas'ın önünde bulunan gelişmemiş omur.