Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteriophage nedir?

bacteriophage : n. 1. Bakteriyi bünyesine almak suretiyle yok etme niceliği taşıyan hücre veya mikro-organizma; 2. Bakteriler üzerinde parazit olarak yaşayan (onları tahrip edici nitelikte) bir virüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


chondroplasty : n. Kıkırdak üzerinde yapılan estetik ameliyat.


chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


compatible : a. Kimyasal yapısı değişmeksizin diğer bir madde veya maddelerle karışabilen, uyumlu şekilde birarada bulunabilen.


dust : n. Toz, toz şeklinde ufak tanecikler.


encephalosclerosis : n. Beyin sertleşmesi.


ergasia : n. 1. Kişinin zihni ve bedensel işlevlerinin tümü, 2. Hücre çalışmasını uyardığı kabul edilen teorik bir madde.


fascitis : n. Fasya iltihabı.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


interpupillary : a.Gözbebekleri arası.


lipomeria : n. Kol veya bacağın konjenital yokluğu, lipomeri.


mesocaecum : n. Körbarsak mezosu.


monobacterial : n. Tek türbakteriye bağlı, bir bakteri türünün sebep olduğu (infeksiyon hakkında).


oppilation : n. See: Constipation.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


pedunculate : a. Sap gösteren, saplı.


peg : n. 1. Herhangi bir şey destek temin etmek amacıyla kullanılan tahta veya madenden aypılmış çivi veya


pharynoperistole : n. Yutak daralması.


planoconvex : n. Bir yüzü düz, diğer yüzü dışbükey (mercek hakkında).


pleurectomy : n. Plevranın bir parçasını çıkarma ameliyatı.