Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriophage nedir?

bacteriophage : n. 1. Bakteriyi bünyesine almak suretiyle yok etme niceliği taşıyan hücre veya mikro-organizma; 2. Bakteriler üzerinde parazit olarak yaşayan (onları tahrip edici nitelikte) bir virüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohematoma : n. see: Ceplalhaematoma.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


dismember : v. Kolu veya bacağı kesip çıkarmak.


eccyesis : n. Dış gebelik.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


exciting : a. Uyarıcı, harekete sevkedici, kişide heyecan doğurucu.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


fright : n. Korku.


lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).


hafnium : n. biochem. Hf sembolü ile bilinen atom no:72, atom ağırlığı; 178, olan kimyasal element.


hematocytosis : n. Kanın hücresel elementlerinin çoğalması, hematositoz.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


histogeny : n. See: Histogneesis.


hydrodiuresis : n. Düşük yoğunlukta bol idrar çıkışı, hidrodiürez.


hydrogenation : n. Bileşiği hidrojenle birleştirme, bileşiğin yapısına hidrojen verme, hidrojenle doyurma.


paromomycin : n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


pyosalpingo-oophoritis : n. Salpenks ve yumurtalığın cerahatli iltihabı.


rolandic : a. Rolando yarığına ait.