Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacteriophage nedir?

bacteriophage : n. 1. Bakteriyi bünyesine almak suretiyle yok etme niceliği taşıyan hücre veya mikro-organizma; 2. Bakteriler üzerinde parazit olarak yaşayan (onları tahrip edici nitelikte) bir virüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementification : n. 1. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması; 2. Bir doku veya oluşumu teşkil eden hücrelerin, metaplazi sonucu sement haline dönüşmesi, sementleşme.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


colovesical : a. 1. Kolon ve mesane ile ilgili; 2. Kolon ve mesane arasında.


conductive : a. İletken.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


erepsin : n. biochem. Barsak suyu enzimi.


filaceous : a. Lifli, liflerden ibaret.


gastrorrhexis : n. Mide rüptürü.


goldthwait belt : n. Sırt yaralanmalarında kullanılan çelik kısımları olan geniş bir kemer.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).


obligatory : a. Zorunlu, mecburi.


occiput : n. Artkafa, oksiptu.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


parasexuality : n. Cinsel sapıklık.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


perspiration : n. 1. Terleme; 2. Ter, perspiratio.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


pimelorrhea : n. Dışkı'da fazla miktarda yağ bulunması ile belirgin ishal, yağlı diyare, pimelore.