Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacteriophage nedir?

bacteriophage : n. 1. Bakteriyi bünyesine almak suretiyle yok etme niceliği taşıyan hücre veya mikro-organizma; 2. Bakteriler üzerinde parazit olarak yaşayan (onları tahrip edici nitelikte) bir virüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervimeter : n. Uterus serviksi'nin boyunu ölçmede kullanılan alet.


cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


detrusor : n. İdrar kesesinin adalesi.


dolorous : a. Ağrılı.


eyepiece : n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


involucrum : n. Örtü, kılıf.


lying : n. 1.Doğum, çocuk doğurma; 2. Lohusalık. (See: Child-bed).


oleum : n. (pl. olea). See: oil.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


orrhorrhea : i. Sulu dışkı.


osteitic : a. 1. Kemik iltihabı ile ilgili; 2. Kemik iltihabının sebep olduğu.


panhematopenia : n. Kanda bütün hücresel elementlerin anormal azalması.


panmyelophthisis : n. Kemki iliğinin tam iflası.


periapical : a. Diş kökü apeksini çevreleyen (saran).


picric acid : n. biochem. Pikrik asit, boyacılıkta veya patlayıcı maddeleri yapmakta kullanılan asit pikrik, trinitrofenol.


retching : n. Öğürme.


sapo : n. Sabun.