Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriophage nedir?

bacteriophage : n. 1. Bakteriyi bünyesine almak suretiyle yok etme niceliği taşıyan hücre veya mikro-organizma; 2. Bakteriler üzerinde parazit olarak yaşayan (onları tahrip edici nitelikte) bir virüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyarthria : n. Konuşmada anormal yavaşlık, konuşamazlık.


collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


erector : n. Kaldıran, dik tutan, erektör.


esophagology : n. Özofagus ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, ezofagoloji.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


mia : .


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


interfibrillary : a. Fibrillerarası.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


heterogeneous : a. 1. Ayrı cinsten, ayrı soydan; 2.Vücuddan kaynak almayan, heterojen.


homergy : n. Normal metabolizma


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


masculonucleus : n. See: Arsenoblast.


meibomian glands : n. Göz kapaklarının iç yüzeylerinde yer alan yağ guddeleri.


mesophryon : n. Glabellumun merkez noktası.


methiodal sodium : n. biochem. Böbrek radyografisinde kullanılan opak madde.


overstrain : n. Aşırı gerginlik veya yorgunluk.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


pigment : n. 1. Boya maddesi, vücuttaki bütün renkli maddeler; 2. Hayvan veya bitki dokularına renk veren madde, pigment (boya), pigmentum.