Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriopexia nedir?

bacteriopexia : n. Bakterilerin vücuttaki fagositik hücreler tarafından (imha edilmek üzere) tutulması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathism : n. Alt çene (mandibula)'nin anormal şekilde kısa ve içeri çekik oluşu.


castration : n. Sağlam tesztis veya yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması, hadımlaştırma.


chemodectoma : n. Kemoreseptör hücrelerden özellikle karotid cisimciğindeki reseptör hücrelerden gelişen tümör (Nadir görülür ve genellikle iyi tabiatlıdır).


double : a. 1. Çift, iki kat, iki misli; 2. İkiye katlanmış.


fur : n. Dil pası.


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


hypo-asthesia : n. Bir bölgeye ait duyarlılığın azaltılması.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


metrofibroma : n. Uterus fibromu.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


ophidiophilia : n. Marazi yılan sevgisi, ofidyofili.


otosis : n. Başkaları tarafından meydana getirilen seslerin yanlış tefsiri.


pharynolith : n. Yutak taşı.


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.


psychoneurotic : a. 1. Psikonevroz'la ilgili; 2. Psikonevroz gösteren kişi, psikonevrozlu.


rhinoplastic : a. burun kırılmasına ait, rinoplastik.


sclerosis : n. 1. Sertleşme; 2. Dokuların sertleşmesi, skleroz.


streptococcus : n. (pl. Streptococci). 1. Streptokok (See: Bacterium); 2. Şizomiset ailesinden olan bakteri.