Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteriopexia nedir?

bacteriopexia : n. Bakterilerin vücuttaki fagositik hücreler tarafından (imha edilmek üzere) tutulması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clownism : n. Kişinin komik veya acayip hal ve hareketler göstermesi (Bazı histeri şekillerinde görülen acayip eğilip bükülmeler gibi).


conoid : a. konik, konimsi, konoid, conoides


criterium : n. Mihenk, kriteryom. Bir olayı inceleyebilmek ve mukayese edebilmek için elde evvelce mevcut standart bilgiler.


eosinoblast : n. Kemik iliğinde miyelosit öncüsü hccre.


externalize : v. Bilinçaltındaki çatışmalarını dışa aksettirmek.


funiculitis : n. 1. Meni (sperma) kordonu iltihabı; 2. Omurilik sinirlerinin omurga kanalı içindeki parçalarının iltihabı.


gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.


gastrogenic : a. Mideden kaynak alan, gastrojenik.


gastrorrhexis : n. Mide rüptürü.


hereditary : a.See: Familial.


halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).


helicine : a. See: Spiral.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


hematocolpometra : n. Vagina ve uterusta aybaşı kanı toplanması.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


musculus : n. (pll. Musculi). See: Muscle.


odontobothrion : n. Diş yuvası.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.