Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriolysis nedir?

bacteriolysis : n. 1. Bakteriler vasıtasiyle meyana getirilen kimyasal ayrışma; 2. Bakteri hücrelerinin imhası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinicopatology : n. See: Clinical pathology.


concept : n. kavram, fikir,g örüş, telakki.


ecostate : a. Kaburgaları bulunmayan, kaburgasız.


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


fibromatous : a. Fibromu, fibromatöz.


hematoporphyrinuria : n. İdrarda hematoporfirinbulunuşu.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


meningocerebritis : n. Beyin ve omurilik zarı iltihabı


mycete : n. Mantar.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


oophor(o)- : pref. Yumurtalık.


osteal : a. Kemikli.


pericardiostomy : n. Perikard boşluğundaki sıvının dışarıya akmasını mümkün kolan cerrahi ağızlaştırma.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


phosphoric : a. biochem. Fosforlu, kuvvetli fosfor mileşimlerine ait.


sinistrocular : a. Sol gözü daha kuvvetli olan.