Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacteriolysis nedir?

bacteriolysis : n. 1. Bakteriler vasıtasiyle meyana getirilen kimyasal ayrışma; 2. Bakteri hücrelerinin imhası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystigerous : a. Kistli.


cystoradiography : n. See: cystography.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


gliomatous : a. Gliyomlu.


hepatostomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma.


physician : n. Hekim, tabip, doktor.


haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


hepaticopancreatic : a. Karaciğer ve pankreas'la ilgili.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


lamellous : a. Lamelli.


neuroma : n. Sinir uru, nevrom.


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.


oculist : n. Göz uzmanı, (doktoru).


patau's syndrome : n. Otozomal trisomi.


perivertebral : a. Vertebra çevresinde, vertebrayı çevreleyn.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.