Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacteriolysis nedir?

bacteriolysis : n. 1. Bakteriler vasıtasiyle meyana getirilen kimyasal ayrışma; 2. Bakteri hücrelerinin imhası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


chondropathy : n. Kıkırdağı ilgilendiren herhangi bir hastalık, kıkırdak hastalığı.


crisis : n. 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği eya öleceğinin belli olduğu an, kriz (Düzelmeyi göstermek üzere yüksek ateşin aniden düşmesi, öleceğini göstermek üzere hastanın birdenbire koma'ya girmesi gibi); 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti.


didactylism : n. El veya ayakta beş parmak yerine sadece iki parmak bulunuşu hali.


ecochleation : n. Koklea (eochlea)'nın ameliyatla çıkarılması.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


ischochymia : n. Mide hazımsızlığı.


karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


metrosalpingitis : n. Rahim ile salpenks (tuba) iltihabı, metrosalpenjit.


myoalbumin : n. biochem. Kas dokusunda bulunan bir albümin.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


osche(o)- : pref. Testis torbası (skrotum) iltihabı.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.


ozonometer : n. Havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre.


physometra : n. Rahim (uterus) boşluğunda gaz toplanması.


santonism : n. Aşırı santonin alımına bağlı zehirlenme, santonin zehirlenmesi.


sebiparous : a. Yağ yapıcı, yağ salgılayan.