Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacteriolysis nedir?

bacteriolysis : n. 1. Bakteriler vasıtasiyle meyana getirilen kimyasal ayrışma; 2. Bakteri hücrelerinin imhası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryoscope : n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.


hemafacient : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapıcı faktör.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hypoprothrombinemia : n. Kanda protrombin noksanlığının mecut olması.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


incisura : n. (pl. incisurae). See: incisure.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


macrocheilia : n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).


mesophlebitis : n. Ven orta gömleğinin iltihabı, mezoflebit.


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


orthropsia : n. Gözün şafakta öğlen sıcağına nazaran daha iyi görme yeteneği, ortropsi.


palography : n. Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimlerin, palograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


pleuroscopy : n. Göğüs duvarının kesilmesi ile plevra boşluğunun muayene edilmesi, plöroskopi.


podophyllum : n. 1. "Podophyllum peltatum"un kurumuş gövde ve kökleri; 2. Bunlardan çıkarılan müshil.


prurigo : n. Kaşıntılı bir deri hastalığı, prurigo.


rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.


smear : n. Mikroskopta tetkik edilmek üzere kanveya diğer vücut ifrazatının cam üzerine ince bir şekilde yayılması, yayma, froti.


splenauxe : n. Dalak büyümesi.


sporicide : n. Sporları öldüren ilaç, sporisid.