Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriolysis nedir?

bacteriolysis : n. 1. Bakteriler vasıtasiyle meyana getirilen kimyasal ayrışma; 2. Bakteri hücrelerinin imhası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrumoris : n. Zayıf çocuklarda görülen gangrentabiatındaki stomatit.


cardiorespiratory : n. Kalbe ve solunum sistemine ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


colchicine : n. biochem. Colchicum autumnale'den çıkarılan ve damla (gut) hastalığı tedavisinde kullanılan zehirli bir alkaloid (C22H25NO6).


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


devitalization : n. 1. Cansızlaştırma, canlılığını yok etme; 2. Hassas diş pulpasını duyarsız hale getirme, diş sinirini öldürme.


elementary : a. biochem. Sade, tek elementten ibaret


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


evaporate : n. Isı yardımıyla sıvı bir cismin gaz haline dönüşmesi, buharlaşma.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


gingivolabial : a. Dişeti ve dudaklara ait.


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


histidinemia : n. Kanda aşırı miktarda histidin bulunuşu.


ionotherapy : n. See: iontophoresis.


iridalgia : n. İris ağrısı, iridalji.


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


mesophryon : n. Glabellumun merkez noktası.


neuritic : a. Nevrite it.


ophthalmocele : n. See: Exophthalmos.