Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacteriolysis nedir?

bacteriolysis : n. 1. Bakteriler vasıtasiyle meyana getirilen kimyasal ayrışma; 2. Bakteri hücrelerinin imhası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


choledochogastrostomy : n. Ana safra kanalı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturma.


constant : a. Sabit, değişmez, konstant.


dermo-jet : n. Basınçla çalışna ve deri içine sıvı verilmesini sağlayna cihaz.


epicardial : a. 1. Epikart'la ilgili; 2. Epikardia ile ilgili.


exostosis : n. 1. Mukozayı hazırladıktan sonra çekiç ile kemiği tesviye; 2. Anormal kemik çıkıntıları, egzostos.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


guilt : n. Suçluluk duygusu.


income : n. Vücuda giren gıda.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


leukomatosis : n. Çok sayıda beyaz lekeler oluşması (Kornea veya uterus serviksinde olduğu gibi).


macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.


micromyelia : n. Omuriliğin normalden küçük olması, mikromiyeli.


ophthalmiatrics : n. Göz hastalıkları tedavisi.


orchido- : pref. See: Orchi-.


pachycephalia : n. Kafatasının normalden daha kalın olması.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


plication : n. 1. Kıvrım, kat; 2. Kıvrılma, katlanma; 3. Duvarlarında kıvrılar oluşturmak suretiyle organ hacmini küçültme ameliyatı.