Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacteriolsyin nedir?

bacteriolsyin : n. biochem. Bakterileri erite nbir antikor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Buret : n. See: Burette.


cardio : pref. Kalbe ait.


deja vu phenomenon : n. Beynin temporal lobundan kaynaklanan epilepsiler'de ve belirli epileptik durumlarda görülen hatırlama olayı.


excalation : n. Eksiklik, yokluk, dizi veya bütün teşkil eden oluşumda bir parça veya bölümün yokluğu.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


hysterocarcinoma : n. Rahim kanseir.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


irritability : n. 1. Hafif uyartılara karşı şiddetle cevap verme yeteneği, iritabilite; 2. Aşırı hassaslık; 3. Uyartılma yeteneği.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


meter, metre : n. Metre, yüz santimetre boyunda ölçü.


necatoriasis : n. Necator cinsi parazitlerin sebep olduğu enfestasyon, nekatoryazis.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


nucleoplasm : n. Hücre çekirdeğinin asıl maddesi.


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.


oxaluria : n. İdrarda bol miktarda oksalat çıkarılması, oksalüri.


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


parakeratosis : n. Derinin kornea tabakasının anormal durum alamsı, parakeratoz.