Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacteriolsyin nedir?

bacteriolsyin : n. biochem. Bakterileri erite nbir antikor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


contagionist : Bir takım hastalıkların sair olduğuna inanan kimse.


deoxygate : v. Oksijen kaybetmek.


detonation : n. Maddenin patlaması sonucu çıkan şiddetli ses, patlama, infilak.


diploid : a. Yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı gösteren (hücre).


fornix : n. (pl. fornices). Çıkmaz, tavan, forniks.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


monopus : n. Doğuştan bir ayağı bulunmayan fetüs, tek ayaklı hilkat garibesi.


mutilation : n. Bozma, tahrip etme, sakat bırakma, özellikle önemli bir organı çıkaram veya bozma sonucu kişiyi sakatlama.


neurotripsy : n. Sinirin ezilmesi, hastalığın tedavisi için ilgili sinirin ameliyatla ezilmesi, nörotripsi.


optimal : a. 1. En iyisi, en ala; 2. En uygun.


ovariotherapy : n. See: Ovotherapy.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.


preretinal : a. Retina önünde.


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).


salicin : n. biochem. Söğüt ve kavak ağaçlarının kabuk ve yapraklarından çıkarılan ve ilaç için kullanılan bir tuz (C13H18O7).


serotonin : n. biochem. memeli hayvanların serumunda bulunan damarları büzücü bir bileşim.


syzygy : n. İki organ veya oluşumun, şekil ve yapılarını kaybetmeksizin birbiriyle birleşmesi.