Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriolsyin nedir?

bacteriolsyin : n. biochem. Bakterileri erite nbir antikor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


gangli : pref. Sinir veya lenf düğümü (ganglion) anlamına önek.


gynecography : n. kadın pelvisinin radyografisi.


haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.


jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.


mesothelioma : n. mezotelyum hücrelerinin oluşan tümör, mezotelyom.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


miscible : a. Karışabilir, karışır.


morbid : a. 1. Hastalıklı, bozuk, mariz; 2. Hastalığa ait, marazi.


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


osteoclasia, : n. Osteoklazi: 1. Şekilbozukluğunu düzeltme amacıyla biçimsiz kemiğin kırılması; 2. Kemiğin yumuşayıp erimesi.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


ovoplasm : n. Dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nin protoplazması.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


photogenous : a. See: Photogenic.


prednisone : n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


sarcogenic : a. Et yapan.


sensational : a. 1. His veya heyecana ait, hissi, duygusal; 2. Heyecanlı;