Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteriology nedir?

bacteriology : n. Bakterileri inceleyen bilim, bakteri bilgisi, bakteryoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypepsia : n. Gıda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla çok yavaş seyretmesi, sindirimin uzaması.


cramp : n. Kas veya kas grubunun aniden istem dışı ağrılı kasılması, kramp.


deviation : n. Sapma, sapınç, normal yerini değiştirme.


didactylism : n. El veya ayakta beş parmak yerine sadece iki parmak bulunuşu hali.


embalm : v. Tahnit etmek, ölüyü bozulmaması için ilaçlamak, mumyalamak.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


fluorescent : a. Işığa maruz kaldığı zaman ışın çıkaran, parıltı veren, floresans özelliği gösteren.


genal : a. Yanağa iait.


ketose : n. biochem. Keton grubunu ihtiva eden bir karbonhidrat.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


maldigestion : n. Sindirim bozukluğu.


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


novobiocin : n. Ağızdan alındığı zaman etkili olan bir antibiotik.


oscillometer : n. Arterden geçen kan akımının gösterdiği titreşimleri ölçen alet, osilometre.


otalgia : n. Kulak ağrısı, otalji.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


palilalia : n.Aynıkelime veya cümlenin birçok defa tekrarı, palilali.


percent : a. Yüzde, %.


pollex : n. (pl. Pollicis). El başparmağı.