Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacteriology nedir?

bacteriology : n. Bakterileri inceleyen bilim, bakteri bilgisi, bakteryoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corpus : n. (pl. corpora) 1. Vücut beden; 2. Gövde (ogran veya organın bir kısmı); 3. Cisim, corporis.


cyanic : a. & n. biochem. Kiyanusa ait, kiyanus ihtiva eden, kiyanusla tertip olunmuş bir kimyasal madde, siyanür.


dejectory : a. Müshil.


descendens : a. İnen.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


vaccigenous : a. Aşı yapan.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hippuria : n. İdrarda asit hipüriğin fazlalığı.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


intoxicant : a. 1. Zehirlenmeye sebep olan,zehirleyici; 2. Zehirlenme yapan herhangi bir madde; 3. Sarhoş edici madde (alkol, ilaç v.s.).


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


lypothymia : n. See: Melancholia.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


myositis : n. kas iltihabı, miyozit.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


nosophilia : n. Marazi hastalanma arzusu, nozofili.


obex : n. Obeks.


parent : n. Anne veya baba.


paronychia : n. Dolama, panaris, paronikya.n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.