Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacteriology nedir?

bacteriology : n. Bakterileri inceleyen bilim, bakteri bilgisi, bakteryoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnisher : n. Dişçilikte, dişin üzerini düzeltip parlatmakta kullanılan alet.


cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


cuspidate : a. Sivri uç veya uçlar gösteren, gittikçe incelen çıkıntı veya çıkıntılara sahip.


dioptometry : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesi.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


osphresiolagnia : n. Bazı kokuların kişide cinsel arzu uyandırması hali.


oxygenate, oxygenize : v. biochem.Oksijen ile karıştırmak, içine oksijen katmak.


pasteurellosis : n. Pasteurella cinsi bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon, pastörelloz.


pervigilium : n. Anormal uykusuzluk.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.


propylthiouracil : n. biochem. Hipertiroisizm tedavisinde kullanılan tiurasil türevi (C7H10N2OS).