Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacteriology nedir?

bacteriology : n. Bakterileri inceleyen bilim, bakteri bilgisi, bakteryoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotribe : n. Fetüs başını ezmeye ve çekmeye mahsus özel doğum aleti.


chondrology : n. See: chondrography.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


freiberg's disease : n. İkinci metatarsal kemik başının osteochondiritis'i.


hymenitis : n. Himen iltihabı, himenit.


hypopsia : n. Mide salgısında pepsin eksikliği nedeniyle gıdaların yeterli şekilde sindirilememesi, pepsin eksikliğine bağlı sindirim yetersizliği.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


iridauxesis : n. İris kalınlaşması.


macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.


microdose : n. İlacın çok küçük miktarı, çok küçük doz, mikrodoz.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


perichondrium : n. Kıkırdak zarfı, perikondr.


phlog(o)- : pref. İltihap.


precordialgia : n. Precordium'da hissedilen ağrı, precordium ağrısı.


puff : n. Akciğer oskültasyonunda işitilen üfürüm sesi, üfürüm.


pyolabyrinthitis : n. Kulak labirentinin cerahatlanması.


rectostenosis : n. Rektum'un daralması, rektum stenozu, rektostenoz.