Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacteriology nedir?

bacteriology : n. Bakterileri inceleyen bilim, bakteri bilgisi, bakteryoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardio : pref. Kalbe ait.


chloruresis : n. İdrarla fazla miktarda klorid atılışı, aşırı klorür itrahı.


depersonalization : n. Kişiliğini kaybetme.


dispense : v. İlaç yapmak, tarifine göre ilacı hazırlamak.


ectaic : a. Ektaziye ait.


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


gastroenteric : a. Mide ve barsağa ait, gastroenterik.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


hemorrhoidolysis : n. İlaç enjeksiyonu veya diyatermi ile basuların ortadan kaldırılması.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


mentism : n. Zihinde, istemdışı davranışlı olarak hayaler oluşması hali.


metallurgy : n. Maden tasfiyeciliği bilgisi.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


nematoda : n. Yuvarlak solucanların bir sınıfı (Bazı cinsleri insanda hastalığa sebep olur).


parasthenia : n. Ogranik dokunun anormal fonksiyonu, parasteni.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.


ren : n. (pl. renes). Böbrek.