Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriologist nedir?

bacteriologist : n. Bakteryoloji uzmanı, bakteryolog.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colocystoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için bir kalın barsak anusunun kullanıldığı plastik ameliyat.


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


diskitis : n. Özellikle bir verebralararası diskinin iltihabı.


enteronitis : n. İncebarsak iltihabı.


epileptology : n. Epilepsi bilgisi, sar'a bilim, epileptoloji.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


galenic : a. See: Galenic.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


isopia : n. Her iki gözde görüş gücünün birbirine eşit oluşu.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


nem : n. 1. gr. sütün verdiği kalori.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


odontotoxia : n. Dişlerdeki intizamsızlık, odontotoksi.


ointment : n. Merhem. (See: A glossary of chemistry).


orchiatrophy : n. Testis'in büzülüp küçülmesi, testis atrofisi, orşiatrofi.


pintado : n. Pinta hastalıı gösteren kişi.


pneum : ref. 1. Hava veya gaz anlamına önek; 2. Solunum anlamına önek; 3. Akciğer ve akciğerler anlamına önek.


pneumonocirrhosis : n. Akciğer sirozu.