Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriologist nedir?

bacteriologist : n. Bakteryoloji uzmanı, bakteryolog.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

embryoblast : n. Blastosist'te ilerde embriyo'yu oluşturacak olan hücre kümesi.


epididymectomy : n. Epididimin ameliyatla çıkarılması, epididimektomi.


exotropia : n. Dışa şaşılık.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


indication : n. 1. Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir; 2. Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


metameric : a. Metameri ile vasıflı.


moribund : a. Ölüm halinde, ölmek üzere, can çekişmekte.


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


paromphalocele : n. Karın duvarında göbeğe yakın oluşan fıtık.


phenomenology : n. Doğal olayları inceleyen bilim, fenomenoloji.


phytoplasm : n. Bitki protoplazması, fitoplazma.


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.


sinusal : a. Sinüs ile ilgil.


solute : n. & a. biochem. Bir sıvıda erimiş olan madde, eriyik, erimiş.


somniferous : a. Uyku giderici, uyku kaçırıcı, uyku dağıtıcı.


span(o) : pref. Çok az, kıt, dar, eksik, az, seyrek, nadir, kıtlık, yokluk, azlık, eksiklik, noksanlık.


spend : v. Fışkırtmak.


spinoneural : a. Omurilik ve periferik sinirlere ait.