Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteriologist nedir?

bacteriologist : n. Bakteryoloji uzmanı, bakteryolog.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotch : n. 1. Deride zuhur eden leke, çil; 2. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren bölge.


contract : v. a) Birbirine doğur çekmek, kısaltmak, boyutlarını küçültmek, b) Bulaşma veya enfeksiyon yoluyla ele geçirmek.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


dacryopyorrhea : n. Cerahatli gözyaşı gelişi.


dihydrotachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlandırılmasından elde edilen bileşim.


mia tooth : Köpek dişi


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


Graefe's Knife. : n. Gözdeki katarakt amemliyatlarında kullanılan bir cins. bisturi.


lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.


gyrus : n. (pl. gyri). Kıvrım, girus.


hemodynamics : n. Kan dolaşımı bilgisi.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


ipselateral : a. Aynı tarafta bulunan.


itch : n. 1. Kaşıntılı bir deri hastalığı; 2. See: Scabies.


kathisophobia : n.Oturmaktan korkma, oturamayıp devamlı hareket gösterme.


lymphaticostomy : n. Göğüs kanalının fistülizasyonu.


macromyeloblast : n. İri hacım gösteren miyeloblast, iri miyeloblast.


mildew : n. Bitki yüzeyi üzerinde mantarların gelişmesi sonucu oluşan, pasa benzer tabaka.


morgue : n. Morg.


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.