Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriologist nedir?

bacteriologist : n. Bakteryoloji uzmanı, bakteryolog.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytoplasty : n. Mesane ile ilgili herhangi bir estetik ameliyat.


cytotaxis : n. 1. Herhangi bir uyarıya karşı hücrelerin gösteridği yaklaşma veya uzaklaşma hareekit; 2. Hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


dactyl : n. El veya ayak parmağı.


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


educt : n. Bir mahluttan ayrılan element.


enteroplegia : n. Barsak felci, enteropleji.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


foreplay : n. Kadını cinsel birleşime hazırlamak amacıyla erkeğin yaptığı uyarıcı hareketler.


hematotherapy : n. Kan veya plazma vererek hasatlığı tedavi etme, kan tedavisi.


homergy : n. Normal metabolizma


hypersplenism : n. Dalağın fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalık tablosu, hipersplenizm.


intratesticular : a. Testis içi, testis içinde.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


leukomaine : n. Canlı dokularda, metabolik faaliyet esnasında oluşan tokik etkiye sahip azotlu bir bileşik.


normotension : n. Normal basınç.


pachyemia, pachyhemia : n. Kanın koyulaşması, kan koyuluğu, pakihemi.


pharyng(o)- : pref. Yutakla ilgili, farenks.


phenomenon : n. (pl. phenomena) olay, hadise, fenomen.


potentialization : n. İki maddenin birbirini kuvvetlendirici etki göstermesi, iki ilacın beraber kullanıldığı zaman, tek başlarına meydana getirdikleri etkiye oranla daha geniş tesir göstermeleri hali.


pseudocele : n. Belynin beşinci karıncığı, psödosel.