Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacteriological nedir?

bacteriological : a. Bakteryolojiye ait, bakteryolojik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


choleric : a. Safralı.


concavoconcave : a. Her iki tarafı iç bükey.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


defibrination : n. Fibrinsizleşme.


evolutionism : n. Evrim teoriis.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


herpetism : n. Herpes ve herpes'e benzer derilezyonlarının oluşmasına karşı yapısal eğilim taşıma hali.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


insulate : v. 1. Ayırmak, herhangi birşeyi çevresinden ayırmak, çevresi ile ilişkisini kesmek; 2. İletken bir maddeyi elektriği veya ısıyı iletmeyen bir madde ile sarmak, izole hale getirmek.


keratorrhexis : n. Kornea yırtılması.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


opisthotic : a. Kulakardı, kulakarkası.


opsialgia : n. Yüz nevraljisi.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


plasmacytoma : n. Plazma hücrelerinden meydana gelmiş tümör.


pleochroism : n. Bazı cisimlerin, değişik yönlerden bakıldıında farklı renkler gösterme niteliği (Kristal'de olduğu gibi).


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.