Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteriological nedir?

bacteriological : a. Bakteryolojiye ait, bakteryolojik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbar : a. Soğana ait.


cardiopath : n. Kalbinden rahatsız, kalb hastası.


devitalization : n. 1. Cansızlaştırma, canlılığını yok etme; 2. Hassas diş pulpasını duyarsız hale getirme, diş sinirini öldürme.


emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği


endogastric : a. mide içi (ne ait).


entero : pref. Barsak, içorgan, bağır.


tenoplasty : n. See: Tendoplasty.


hypnology : n. Uykubilim. hipnoloji.


irresponsibility : n. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum oluş hali, bu yeteneğin yokluğu sebebiyle yaptığı hareketten mesul olmayış hali,sorumsuzluk.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


monobacterial : n. Tek türbakteriye bağlı, bir bakteri türünün sebep olduğu (infeksiyon hakkında).


nosomania : n. Bir kimsenin kendisinde belirli bir hastalık bulunduğuna dair sabit bir fikre saplanmış olması, nozomani.


pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.


Paget's disease : n. Osteitis deformans.


petrolization : n. Durgun sulara gaz dökerek sivrisinek larvlarının öldürülmesi.


proctogenic : a. Makat veya rektumdan elde edilen


restraint : n. 1. Kendini tutma; 2. Tahdit.


ruga : n (pl. rugae). Kırışık, kırışıklık, kıvrım.


serosanguineous : a. Serum ve kandan oluşmuş.