Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacterioid nedir?

bacterioid : a. Bakteriye benzeyen, bakteri gibi, bakterimsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncho-adenitis : n. Bronş guddelerinin iltihabı.


capsulectomy : n. Bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması, çoğu zaman göz merceği veya eklemler için kullanılan bir deyimdir.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


gangliform : a. Gangliyon şeklinde, düğümsü.


physocephaly : n. Saçlı deri altında gaz (hava) toplanması.


haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


hemophobia : n. See: Hematophobia.


histonuria : n. Histon işeme.


impermeable : a. Geçirgen olmayan, özellikle su veya havayı içinden geçriemeyen.


inspissation : n. Bir sıvınınbuharlaşma sonucu koyu kıvam kazanması, yoğun hale gelme, koyulaşma.


nuclear : a. 1. Nüveye (çekirdeğe) ait; 2. Çekirdeğe benzeyen.


pediatrist : n. See: pediatrician.


perforans : a. see: perforating.


peribronchiolitis : n. Bronşiyal çevresi iltihabı, peribronşiyolit.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


phallalgia : n. Penis'te hissedilen ağrı, penis ağrısı.


pimelosis : n. 1. Doku hücrelerinde veya hücreler arasında yağ toplanması, yağlı dejenerasyon; 2. Vücutta yağ dokusunun artışı, yağlanma, şişmanlık.


sclerectasia : n. Sklera fıtığı.