Bugün : 19 Temmuz 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacterioid nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

bacterioid : a. Bakteriye benzeyen, bakteri gibi, bakterimsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.


carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


odontohyperesthesia : n. Diş hassasiyeti.


onychophyma : n. Tırnak kalınlaşması veya büyümesi.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.


orthopantograph : n. Diş ve dişe bitişik oluşumların dışardan filminin alınmasını sağlayan röntgen aleti, ortopantograf.


orthopneic : a. Ortopneye ait.


poikiloplastocyte : n. Biçimsiz trombosit.


protochrome : n. biochem. Ürokrom gibi reaksiyon veren bir protein türevi.


protoporphyrin : n. biochem. Demir ve globülin ile birleşek hemoglobini ve diğer solunum enzimlerini meydana getiren madde.


pulsatory : a. 1. Nabız atımıyla ilgili; 2. Nabız şeklinde atan.


sanitization : n. 1. Sağlığa yararlı hale getirme, herhangi bir şeyi sağlığa zarar vermeyecek duruma getirme, sıhhi hale koyma; 2. Herhangi bir şeyin sıhhi hale gelebilme yeteneği veya niteliği.


secundigravida : n. İkinci defa olarak gebe kalan kadın (gravida II).


significant : a. Mühim, önemli.


symphysis : n. (pl. symphyses). 1. Kaynaşma, bitiştirme; 2. İki kemik veya organın birbiriyle kaynaşmaları, kemik kaynağı, semfiz; 3. Sabit ekem.


syncytial : n. 1. Sinsityum'la ilgili; 2. Sinsityum niteliğinde, sinsityum özelliği gösteren.