Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacterioid nedir?

bacterioid : a. Bakteriye benzeyen, bakteri gibi, bakterimsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


climacteric : a.climacterium'a ait.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


drip : v. 1. Damlamak, damlalar halinde düşmek; 2. Damla damla akıtmak (Damar v.s. içine).


faucial : a. Boğaza ait.


genal : a. Yanağa iait.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


organography : n. 1. Hayvan ve bitki oranlarının tarifi; 2. Vücut organlarının radyografisi.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


pendulous : a. Aşağıya doğru asılı durumda olan, sarkan, sarkık.


phenylephrine : n. Adrenaline benzeyen, ancak daha dayanıklı olan bir damar daraltıcı ve pressör madde.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.


pyo : pref. Cerahat, irin.


pyothorax : n. Ampiyem, plevra boşluğuna cerahat toplanması, piyotoraks.


schizont : n. Protozoidlerin gelişim şekillerinden biri.


schwannosarcoma : n. See: Schwannoma.


sigmoidoproctostomy : n. Sigomid ile rektum arasında anastomoz yapılması.