Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacterioid nedir?

bacterioid : a. Bakteriye benzeyen, bakteri gibi, bakterimsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


cytostatic : a. Hücre gelişimini durduran, hücrelerin çoğalmasını önleyen.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


hemometra : n. See: Hematometra.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


hypoglycemia : n. Kandaki şeker miktarının azalması, hipoglisemi.


impotent : n. İktidarsız (erkek).


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


isolator : n. Hasta bakımının veya bir ameliyatın içinde gerçekleştirilebileceği kadar büyük olan plastikten yapılı, oda şeklindeki torba.


maleruption : n. Kusurlu diş çıkışı, dişin veya dişlerin normal yerinden uzaklaşarak çıkışı.


monosaccharide : n. biochem. Beş veya altı veya daha eksik karbon atomu ihtiva eden Basit şeker, hidrolizle ayrıştırılamayan hidrokarbon, monosakkarid (bunlar renksiz billuri maddeler olup, tatlıdırlar ve genel formülü CH2O dır).


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


myosclerosis : n. Kas sertleşmesi, miyoskleroz.


obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.


paronychia : n. Dolama, panaris, paronikya.n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


periostitis : n. Kemik dış zarı iltihabı, periostit.


phlebectasis : n. See: Phlebectasia.