Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriogenic nedir?

bacteriogenic : a. Bakterilerin sebep olduğu, bakteriler tarafından meydana getirilen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagenous : a. 1. Kollajen ihtiva eden, kolaljen'den yapılı; 2. Kollajen oluşturan.


cortex : n. Kabuk, kortek, iki maddeden yapılmış organların çevredeki (dıştaki) maddesi.


costocoracoid : a. Kaburgalara ve korakoid çıkıntıya ait.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


gnathalgia : n. Çene ağrısı.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


hygrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, higrometre.


hypodermic : a. Deri altına ait, deri altı, hipodermik.


karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.


logopedia : n. Konuşma bozukluklarının tedavisi, logopedi.


meso-ileum : n. İleum mezosu.


morosis : n. Zeka bakımından 7-12 yaş arası çocuğun zihni yeteneklerini gösterme hali, geri zekalılık.


myogenic : a. Kas yolu ile olan, miyojen.


osteoporosis : n. kemik dokusunun içinde anormal derecede boşluklar oluşumu, osteoporoz.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


periglottic : a. Dil derisine ait, periglottik.


pruriginous : a. Prürigo tabiatında olan.


radiable : a. X ışınlarını geçirebilir.


reflector : n. Işığı veya sesi yansıtan cihaz, reflektör.


relative : a. İzafi nispi.