Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriogenic nedir?

bacteriogenic : a. Bakterilerin sebep olduğu, bakteriler tarafından meydana getirilen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


cerolysin : n. biochem. Balmumunu ayrıştaran bir lizin. sefolizin.


chorionic : a. Koryon'la ilgili.


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


dyspnoeic : a. Dispne'ye ait.


erratic : a. 1. Düzensiz, kararsız, yer değiştiren; 2. Normal yolundan sapan, normal seyrinden uzaklaşan.


subepidermal : a. Epiderm altı, epiderm altındabulann.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hemopericardium : n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


hyperenergy : n. Kişinin aşırı enerji gösterişi hali, normalin üstünde areket veya çalışma gücü gösterme hali.


hyperhidrosis : n. Bol terleme, ter salgısının anormal fazlalığı, aşırı ter salgısı.


iniencephaly : n. Oksipital kemik üzerindeki yarıktan bir kısım beyin dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin doğuş anomalisi, iniensefali.


irregularity : n. Düzensiz çalışma hali, ritim bozukluğu, düzensizlik.


metalline : a. biochem. a) Madeni. b) Maden tuzu ile dolu.


morbid : a. 1. Hastalıklı, bozuk, mariz; 2. Hastalığa ait, marazi.


neurotization : n. İncinmiş sinirin, yeni doku gelişimi ile kendisini onarması, sinir rejenerasyonu, nörotisazyon.


perimyelography : n. Omurilikte araknoid altı boşluğuna kontrast maddesi zerkettikten sonra radyografi yapılması.


polyserositis : n. Seröz zarların genel iltihabı.


procerus : a. İnce, uzun.