Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacteriogenic nedir?

bacteriogenic : a. Bakterilerin sebep olduğu, bakteriler tarafından meydana getirilen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruise : n.&v. 1. Bere, çürük; 2. Berelemek, çürütmek; 3. Kontüzyon, dağılma.


carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


compatible : a. Kimyasal yapısı değişmeksizin diğer bir madde veya maddelerle karışabilen, uyumlu şekilde birarada bulunabilen.


consumptive : a. Veremli.


deligatiorn : n. sarma, bağlama.


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


hematocyst : n. Mesanede kan toplanması.


heterolysin : n. Belli bir türe ait hayvan hücrelerini eritici etkiye sahip diğer bir tür hayvana ait madde, heterolizin.


hydro-electrization : n. Elektrik kuvveti ile tedavi.


hyperlipoidemia : n. see: hyperlipemia.


logaditis : n. Sklera (gözakı) iltihabı, logadit.


macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.


malaise : n. Kırıklık, keyifsizlik.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


nematospermia : n. Spermatozoonların, normale oranla uzun kuyruk taşımaları hali.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.