Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacterioclasis nedir?

bacterioclasis : n. Bakterilerin parçalanması, parçalanmak suretiyle bakterilerin ortadan kalkması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


bronchopathy, : n. Bronş veya bronşiyolleri ilgilndiren herhangi bir hastalık.


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


extraventricular : a. Ventrikül dışında.


fibrogen : See: Fibrinogen.


fungoid : a. Mantar görünümünde, mantara benzeyen.


gastroparalysis : n. Mide felci.


hepatocystic : a. Karaciğer ve safra kesesine ait.


vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


laxator : n. Gevşetici (kas veya ilaç).


meconiorrhea : n. Yeni doğan bebekte barsaklardan aşırı miktarda mekonyum gelişi.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


myectopia : n. kas düşmesi, miyektopi.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


opsonize : v. Opsoninlerle tedavi etmek.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


prodrome : n. İlk araz bir hastalığın ilk belirtisi, prodrom.


reduplicated : a. 1. Çiftleşmiş, ikileşmiş; 2. Kıvrılmış, yeniden bükülmüş.


scotopia : n. Gözün karanlığa uyması veya alışması, skotopi.