Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacterioclasis nedir?

bacterioclasis : n. Bakterilerin parçalanması, parçalanmak suretiyle bakterilerin ortadan kalkması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipedal : a. 1. Her iki ayakla ilgili; 2. İki ayaklı; 3. İki ayak yardımıyla yapılan.


carbolic : a. biochem. Fenollü.


chloroguanide hydrochloride : n. biochem. Acı, kukusuz, beyaz billurlar olup, malaryayı gidericidir (C11H16CIN5HCI).


consumptive : a. Veremli.


crena : n. (pl. Crenae). Çentik.


device : n. Araç, alet.


dioxide : n. biochem. Dioksit.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


heteroplastic : a. 1. Heteroplazi ile ilgili; 2. Heteroplazi gösteren.


hypermyotrophy : n. Aşırı kas dokusu gelişimi.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


myeloradiculopathy : n. Omurilik ve belkemiği sinir kökü hastalığı.


oxyperitoneum : n. Karın boşluğuna oksijen zerkedilemsi.


pandiculation : n. Esneme ve gerinme hareketi, pandikülasoyn.


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).