Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacterioclasis nedir?

bacterioclasis : n. Bakterilerin parçalanması, parçalanmak suretiyle bakterilerin ortadan kalkması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


elaidin : n. biochem. Bir çeşit yağ (C37H10O6).


encephaloid : a. 1. Beyin madde ve yapısına benzeyen, beyinsi; 2. See: encephaloma.


terato : pref. Ucube, teras.


homonomous : a. 1. Seri halinde birbirine benzer diziliş göseren, birbirinin aynı yapı ve şekil gösteren; 2. Türe has normal gelişme gösteren, aynı gelişme kurallarına uyan.


labiotenaculum : n. Ameliat esnasında dudakları veya herhangi bir organın dudak şeklindeki kısmını tutmağa mahsus cerrahi alet.


mercurial : a. & n. Cıvaya ait, cıvalı ilaç.


metathalamus : n. Talamusun arka parçası.


obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.


odontohyperesthesia : n. Diş hassasiyeti.


orth(o)- : pref. Doğru, normal.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


panophthalmitis : n. See: Panophthalmia.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


phalanges : n. pl. El ve ayak parmaklarında bulunan küçük kemikler.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.


polysomus : n. Bir başı ve birçok vücudu olan ucube.