Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacteriocidin nedir?

bacteriocidin : n. biochem. Kanda bulunan bakterileri yokeden bir madde, bakteryosidin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


cerebroocular : a. Beyin ve gözle ilgili.


chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


craniometer : n. Kafataslarını ölçme aleti, kranyometre.


cranioscopy : n. Kafatasının bilimsel incelenmesi.


cytochemistry : n. Hücre kimyası, canlı hücrelerde seyreden kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.


distention : n. Gerilme, şişme.


ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


mammotrophic : a. See: Mammotropic.


midriff : n. Diyafram.


neuropharmacology : n. Sinir sisteim üzerind etkili olan ilaçlarla uğraşan farmakoloji dalı.


osteodynia : n. Kemik ağrısı.