Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriocidin nedir?

bacteriocidin : n. biochem. Kanda bulunan bakterileri yokeden bir madde, bakteryosidin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


cardiant : n. 1. Kalb üzerine etki gösteren ilaç, kalbi uyarıcı ilaç; 2. a. Kalbi etkileyen, kalbi tutan.


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


desiccative : a. Kurutucu, kurutan.


dichromic : n. biochem. İki atom kromu ihtiva eden.


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


frolement : n. 1. Perikart lezyonlarında oskültasyon esnasında duyulan hışırtı sesi; 2. Bir çeşit masaj, avuç içi ile hafifçe bastırmak suretiyle yapılan masaj şekli.


girdle : n. Kuşak kemer.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


hemangiosarcoma : n. See. Angiosarcoma.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


hyperhydration : n. Vücutta fazla su birikmesi.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


macular : a. Beneğe ait.


neuromatous : a. Nevroma ait.


neuter : a. Belli bir cinsiyet göstermeyen, ne erkek ne dişi, cinsiyetsiz.


paternity : n. Babalık, baba olma hali.


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.


peritrichial : a. Kıl folikülü çevresinde, kıl folikülünü çevreleyen.