Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteriocidin nedir?

bacteriocidin : n. biochem. Kanda bulunan bakterileri yokeden bir madde, bakteryosidin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalization : n. 1. Herhangi bir dokuda kanal şeklinde yol veya geçitlerin oluşması; 2. Vücut içindeki bir apseden dışarıya açılan geçit meydana gelmesi, apse'nin kanalizasyonu.


capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


capitulum : n. Kemik başı, başcık.


cholecystolithotriepsy : n. Safra kesesini açmaksızın içinde bulunan taş veya taşları ezme.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


electropyrexia : n. Elektrik araçlarla yüksek beden ısısı meydanag etirme.


eustachium : n. Östaki borusu. See: eustachian tube.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


tentorium cerebelli : Beyincik çadırı.


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


isopia : n. Her iki gözde görüş gücünün birbirine eşit oluşu.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


mycodermatitis : n. Mukoza iltihabı, mikodermatit


oscillogram : n. Osilografi yoluyla elde edilen, titreşimleri gösteren çizelge, osilogram.


papilloretinitis : n. Papilla ve retina iltihabı papiloretinit.


peotomy : n. Penis'in ameliyatla çıkarılması.


reticulopodium : n. İpliksi yalancı ayak.


rhodogenesis : n. Rodopsinin rejenerasyonu.